Ökumenikus ifjúsági imaestet tartottak Temesváron

0
1005
Legyenek mindnyájan egyek. Fotók: Temesvári Egyházmegye

A Temesvári Római Katolikus Püspökség és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására Temesvár öt vallásfelekezetének és keresztény közösségének fiataljai imádkoztak közösen január 19-én este a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban azért, hogy „Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21), tájékoztat a temesvári püspökség sajtóirodája. A keresztények egységéért tartott imanyolcad keretében szervezett találkozó mottója: „Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2).

Az imaesten a római katolikus, a görögkatolikus, az ortodox, az unitárius, az evangélikus-lutheránus és a református egyház, képviseltette magát. A szervezők meghívására az ökumenikus találkozón jelen volt Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök, Zaharia Pereş temesvári ortodox esperes, Răzvan Oprișa temesvári görögkatolikus esperes, Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkész és Demeter Sándor temesvár-belvárosi református lelkész. A különböző felekezetek fiataljai felváltva egy-egy szentírási részt olvastak fel, illetve saját énekeikkel kapcsolódtak be a lelki programba, az evangéliumot Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök hirdette.

Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök a mai megosztottságot is említette: halála előtt Jézus Krisztus a tanítványaiért is imádkozott, és azokért, akik „a szavukra hinni fognak bennem: Legyen mindenki egy!”  Szeretnénk visszatérni oda, ahol az Istennel való történelmünk kezdődött, mondta a főpásztor. A fiatalokat ezekkel a szavakkal buzdította: „nektek, fiataloknak kell tanúságot tennetek Istenről, tovább kell adnotok Isten világosságát! Merjetek visszatérni ahhoz a pillanathoz, amikor Isten elhívott titeket.”

A püspök az egységépítés fontosságát is hangsúlyozta: „Ne ti okozzátok a megosztottságot. Legyen egység a családban, a vallások, az etnikumok között, egység és szolgálat legyen köztetek, hogy Jézus jól érezze magát közöttünk.” Az elmélkedés végén a megyés püspök minden jelenlévőt arra ösztönzött, hogy imádkozzanak az egységért.

Az egyetemes könyörgésekben a fiatalok azt kérték, hogy az egyház legyen egységes, fejlődjék, és mindig tudja, hogyan kell követnie Jézus Krisztust. Az imaest a vallásfelekezeteket képviselő lelkipásztorok áldásával zárult. Végül a fiatalok megköszönték egymásnak a jelenlétet, azt, hogy együtt imádkozhattak a hitben való egységért.

Forrás: Temesvári Egyházmegye