Ferenc pápa: segítsük egymást Isten felé az ökumenikus úton

0
1125
A finn delegáció a pápánál. Fotó: Vatican Media/Vatican News

Szent Henrik vértanú püspök, Finnország védőszentje január 19-i emléknapja alkalmából zarándokolt Rómába az a finn ökumenikus küldöttség, amelyet Ferenc pápa fogadott január 17-én, hétfőn délelőtt. A finn egyházat megalapító, angol származású Szent Henrik a 12. század közepén pápai legátusként érkezett az ország evangelizálására. Ferenc pápa a delegációhoz intézett beszédében arra emlékeztette őket, hogy „a Betlehembe zarándokló bölcsekhez hasonlóan járjanak együtt és közösen keressék az Urat”.

Január 18-a és 25-e között tartják a keresztények egységéért végzett imahetet, amely idén a napkeleti bölcsek tapasztalatát kívánja tükrözni, akik keletről érkeztek Betlehembe, hogy leróják tiszteletüket a Messiás Király előtt. A szentatya mindenekelőtt az ökumenikus imahét mostani témájára emlékeztette a finn keresztény delegáció tagjait: „Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2). A bölcsek elérik a céljukat, hosszú útjuk végén megtalálják Jézust és imádják őt. Azért jutnak célba, mert keresték az Urat, jóllehet az Úr a csillag jelével már korábban rájuk talált. Megtalálták, akit kerestek, mert őket is keresték. Szép dolog az életet úgy értelmezni, mint a keresés útját, amely nem tőlünk indul ki, hanem attól, aki már korábban keresett és magához vonzott a kegyelmével – mondta a pápa.

Erre az isteni keresésre a válasz, hogy együtt járunk. Akit az Isten megérint, az többé már nem zárkózhat önmagába, hanem előre kell haladnia, de közösen, ahogy ti is együtt jöttetek ide – utalt vendégei példájára a pápa. A bölcsek alakjában a keresztény hagyomány a különféle kultúrák és népek képviselőit ismerte fel. Mi is úton vagyunk napjainkban, Isten finom fénye vezet bennünket, eloszlatja a homályt és az egység felé irányít. Segítsük egymást ezen a közös ökumenikus úton „mindinkább Isten felé”, ahogy Szent Benedek mondja a regulájában. A közös út egyik legjárhatóbb útjaként a pápa a szegények és rászorulók iránti szeretet útját ajánlotta. A közös út nehéz szakaszait alázattal fogadjuk, de mindig maradjunk együtt, hogy egymást támogathassuk, ahogy azt Jézus elvárja tőlünk.     

A szentatya megjegyezte, hogy 2025-ben ünnepeljük a niceai zsinat 1700. évfordulóját. Ennek a zsinatnak szentháromságos és krisztológiai hitvallása – amely Jézust Istennek és az Atyával egylényegűnek nevezi – egyesít minden megkereszteltet. Ezért is fontos, hogy lelkesen együtt járjunk Jézus útján, amely ő maga. A pápa második állomásként az Ágostai hitvallás 2030-ban esedékes 500. évfordulóját jelölte meg. Abban az időben, amikor a keresztények különböző utakon kezdtek járni, ez a hitvallás megpróbálta megőrizni az egységet. Mint tudjuk, nem tudta megakadályozni a megosztottságot, de az évforduló gyümölcsöző alkalom lehet arra, hogy megerősítsük magunkat a közösség útján, hogy engedelmesebbé váljunk Isten akarata iránt.

Végül Ferenc pápa arra kérte a finn ökumenikus küldöttséget, hogy együtt – ki-ki a saját nyelvén – imádkozzák el az Úr imádságát.

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News