Ferenc pápa imaszándékai a 2022-es évre

0
2630
Több mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a szentatya minden hónapra megfogalmaz. Fotók: jezsuita.hu

A Pápa Imavilághálója a jezsuita gyökerekkel rendelkező Imaapostolság megújított formája, ami révén közel száz országban több mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a szentatya minden hónapra megfogalmaz. Alább a 2022-es évre szóló imaszándékokat olvashatják.

A Pápa Imavilághálója elnevezés csak 2015 óta használatos, és az Imaapostolság nevet váltotta fel. Az Imaapostolság 1844-ben indult egy jezsuita papnevelő intézményben, majd világméretű hálózattá nőtte ki magát, amit a 19. század végén a pápa felkarolt és saját intézményévé tett, vezetését pedig hivatalosan is a jezsuita rend generálisára bízta. Azóta is a jezsuita rend apostoli feladatai közé tartozik az Imaapostolság, illetve annak megújított formája, a Pápa Imavilághálója.

Az imaszándékokról rövid videók is készülnek, amelyekben a pápa pár szóval kommentálja a havi szándékot, és egy kisfilm képsorai szemléltetik annak tartalmát. A pápa videóját a Pápa Imavilághálózata indította el 2016-ban. A magyar jezsuiták médiastúdiójának köszönhetően minden hónapban magyar nyelven is elérhetők a videók.

Ferenc pápa 2022-re szóló imaszándékai: 

Január – Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Február – A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra. 

Március – Keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira

Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő. 

Április – Az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk, hogy, különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

Május – A fiatalok hitéért 

Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

Június – A családokért

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Július – Az idősekért

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Augusztus – A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Szeptember – A halálbüntetés eltörléséért 

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában. 

Október – A mindenki számára nyitott egyházért

Imádkozzunk, hogy az egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

November – A szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

December – Az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

Forrás: jezsuita.hu