Az egyház útja a szinodalitás

2
1776

A Püspöki Szinódus másodtitkára Nathalie Becquart francia teológus nővér, akit Ferenc pápa a spanyol Luis Marin mellett nevezett ki erre a feladatra. Dolguk, hogy segítsék Mario Grech máltai bíborost a Katolikus Püspöki Szinódus vezetésében. A kinevezés nyomán a püspöki zsinaton Nathalie Becquart szavazati joggal rendelkezik. A pápa célja kinevezésével az egyházban a női jelenlét jelképének erősítése.

Nathalie Becquart volt a vendége december 16-án este 7 órakor annak az online konferenciának, amelyet a kolozsvári BBTE Görögkatolikus Teológia Kara szervezett a szinodalitásról.

Nathalie Becquart kinevezése Ferenc pápa szavaihoz igazodó tetteit, cselekvését mutatja: nem csak a kijelentések szintjén hangoztatja, hogy az egyház iránti felelősség megosztása a keresztségben részesültek együttes joga és felelőssége, férfiaké és nőké egyaránt, hiszen a pápa véleménye szerint nők nélkül az egyház olyan lenne, mint az apostolok testülete Mária nélkül. Korábban, 2019-ben a  jogász végzettségű, 66 éves Francesca Di Giovanni lett a szentszéki államtitkárság egyik szektorának vezetője, 2020-ban hat nőt a Vatikán pénzügyeinek felügyeletére nevezett ki (van köztük, angol, német, spanyol), ezt követte 2021 februárjában Nathalie Becquart francia teológusnak, szerzetesnek a Püspöki Szinódus szavazati joggal rendelkező másodtitkárává való kinevezése.

Simona Zetea és Alin Tat, a kar tanárai voltak az esemény szervezői, amelyen 190 résztvevő jelentkezett be a zoom-felületen, és mindvégig aktívan vettek részt, hozzászólásokkal, kérdésekkel bőven jelezték érdeklődésüket az igen aktuális téma iránt. A lelkesedés és figyelem mellett az is érződött, hogy némi bizonytalanság kíséri a meghirdetett folyamat mibenlétét, célját, mikéntjét. Ezért is volt hasznos éppen a szinódusi munkálatokban láthatóan mélyen benne levő szerzetesnő meghívása: a résztvevők, köztük sok hazai szerzetes, mindenképpen sokkal informáltabban és nem utolsó sorban a szinodális munkafolyamat iránt elkötelezettebben folytatják majd egyház feladataikat az este után.

A résztvevőket köszöntötte a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus főpásztor, Claudiu Pop is, aki imádsággal kezdte és azzal is zárta le a konferenciát.

Előadása bevezetőjében Nathalie Becquart a szinodális folyamat meghirdetéséről beszélt röviden, majd a résztvevőket arra kérte, egy perc csendes elmélyülés után hozzászólás formájában írják le, mi jut eszükbe a szinodalitás fogalmáról. A válaszok közt több olyan szerepelt, ami a közösség, közösségiség, együtt-lét, kommunió témáját nevezte meg. A meghívott azt vázolta, hogy Ferenc pápa szándéka nem egy új zsinat vagy a korábbi zsinat, zsinatok felülírása, talán ezért is alkalmas a görög eredetű syn-hodos szó használata. De ez nagyon mély önvizsgálat szándékát jelenti egyben, mégpedig szándékot arra, hogy az egyház, az egyházi közösség, a vezetők és tagok együttes és egyénenkénti önvizsgálatát abban a kérdésben, mennyire komolyan éli meg a szinodális egyház valóságát. Ami elsősorban a másik meghallgatását rejti, nem annyira a párbeszédet, ami természetesen fontos, de a párbeszédből a „pár”, azaz a beszélgetőtárs, a másik szavaira, azok mély és igazi jelentésére való figyelést inkább, mint a saját mondatok fogalmazását. Meghallgatni, odafigyelve és a lényeget értve meghallgatni kell megtanulni, mielőtt pár-beszédről lehetne beszélni. Ez a meghallgatás, odafigyelés egyben missziós felhívás is, Ferenc pápa szintén nagyon komolyan, elkötelezetten kéri a kiszorítottak, peremre szorultak gondjainak és szükségeinek meghallgatását. A figyelmet azokra, akiknek „rendes” körülmények között a hangja se jut el a döntéshozókig.

A szinodális folyamat tehát egy elinduló, önvizsgálatra és meghallgatásra épülő megújulási folyamat egyben, amelynek vannak határidejei, de amely nem egy rövidtávú feladat letudása kell legyen, hanem amely megnyit, felnyit, új lehetőségekre nyitja fel a szemeket, és ezáltal új életet eredményez mindenütt, ahol ezt a folyamatot komolyan veszik és elmélyülnek benne.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK