Milyen vezetőkre van szükség ma?

0
1262

Nathalie Becquart francia teológus, szerzetesnővér, a Vatikán szinódusi titkárságának altitkára az egyetlen nő, akinek szavazati joga lesz a 2023-as püspöki szinóduson. Az elmúlt év december 16-án az online térben a romániai egyházat igyekezett a szinodalitás útján segíteni (erről ITT számoltunk be). A hét elején a Svájcban fekvő sitteni (sioni) egyházmegye konferenciáján A szinodalitás: a közösségi megtérés útja címmel tartott előadásából idézünk a Vigilia magyarországi katolikus havilap közösségi oldalán található bejegyzés nyomán.

A szinodalitáshoz olyan vezetőkre van szükség, akik alkalmasak arra, hogy szinodális folyamatokat vezessenek és kísérjenek. Azért, hogy e folyamatok a helyi és az egyetemes egyház valamennyi szintjén érvényre tudjanak jutni. A katolikus rendszerben ugyanis nincs szinodalitás primátus nélkül. Másként fogalmazva: mivel a katolikus egyház szerkezetileg hierarchikus elvet foglal magában, a szinodalitás az egyház egyik szintjén sem bontakozhat ki elnöki, vezetői szolgálat nélkül. Kétségkívül ez az egyik legnagyobb kihívás, amely előttünk áll. A szinodalitás érvényesítéséhez, szinodális jellegű lelkipásztorkodás kialakításához az egyháznak ma olyan pásztorokra van szüksége, akik járatosak a szinodalitásban, akik új, együttműködésen alapuló vezetési stílust tudnak megvalósítani. Olyat, amely már nem vertikális irányú és klerikális természetű, hanem horizontális kiterjedésű és együttműködésben gondolkodó.
A szolgálni kívánó vezetési stílus, amely a hatalommal kialakított újfajta viszonyulásban és a tekintély újfajta gyakorlásában fejeződik ki, a szabadságot kívánja szolgálni. Aki így akar vezető lenni, az mások között és mások társaságában helyezi el magát, s másokkal együtt akar felelősséget vállalni, úgy, hogy másoknak is részt ad a közös felelősségben. Ehhez a tekintély olyan jellegű felfogására van szükség, amely az embereket szabaddá tevő erőnek tartja a tekintélyt, nem pedig hatalomgyakorlási formának.
Ferenc pápa példaszerűen megtestesíti a szinodális egyházban szükséges vezetőket. Azt akarja, hogy a szinodalitást szolgáló pásztorok tettekre váltsák a következő kulcsszavakat: a közelséget, az elérhetőséget, a bizalmat, a kölcsönösséget. Pásztorként és tanítványként egyaránt fel kell lépniük. És nem feledkezhetnek meg arról, hogy feladatuk a szinodalitás kialakítására szólítja őket, arra, hogy testvéri és missziós közösséget alakítsanak ki, olyan népet, amely a társadalom javát szolgálja.