Ferences ki mit tud

2
4594

Kedves VI−X. osztályos diákok! Játékra hívunk az elkövetkező hónapokban, azaz októbertől jövő év júniusáig. Célunk, hogy játékos feladatok által közelebb hozzuk a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különösen az erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. A feladatok megoldásával könnyedén tanulhattok vagy elmélyíthetitek mindazt, amit még nem, vagy már tudtok a ferences szerzetesekről.

Fontos: a játékra egyéni részvétellel lehet benevezni!

Mi a játék menete? Minden hónap első vasárnapján közöljük a feladatot (nyomtatva a Vasárnap újságban, elektronikusan pedig a RomKat.ro oldalon), a megoldását pedig a hónap végéig, azaz 30-áig kell beküldenetek.

A megoldásokat postán (Oficiul Provincial al Franciscanilor – Ferences ki mit tud játék. Mun. Cluj-Napoca, str. Emile Zola, nr. 4, 400112, jud. Cluj) vagy e-mailben az ofmjatek@gmail.com címre várjuk.

Jutalmatok: a lelki, szellemi fejlődés mellett számos egyedi ajándék és… ezt majd a játék végén, meglepetésként! Hívunk-várunk nagy ferencesi lelkülettel!

Az első hónap feladata, mivel októberben vagyunk, nem más, mint maga Assisi Szent Ferenc személye.

Korosztály: VI−X. osztály, egyéni részvétellel.

A megoldások beküldésének határideje: október 30.

Ki is volt ez a középkorban élt fiatalember? Dióhéjban annyit róla, hogy 1182−1226 között élt, egyedüli gyermekként, egy posztókereskedő család tagjaként. Bár lovagi karrierről álmodott, végül a legnagyobb Urat, a jó Istent kezdte el hűségesen szolgálni és hirdetni, mígnem szentté vált. A város szélén kezdett élni, leprásokat látogatott, koldult, újjáépített három roskadozó templomot, bűnbánatra és az evangélium megélésére buzdította a környezetét. Hamarosan követői is lettek. Ők a mai ferencesek elődei. Ferenc szabályzatot írt, amely ma is alapját képezi a rendtagok életének: „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.” A ferences lelkiség nagyon gazdag követőtábora közül kiemeljük a női ágat, a klarisszákat, és a Ferences Világi Rendet, akik a világban élve, egyedülállóként, családosként mind szorosabban az evangélium fényében törekednek megélni az evangélium szavait… A maradék információt a megoldásaitokból szeretnénk összerakni, így a következő hónapban, ígérjük, teljessé válnak Ferenc életének főbb történései.

Feladat:

1. A rövid ismertetésben megjelölteken kívül keress még legalább nyolc olyan fogalmat, évszámot, városnevet, első ferences testvérek nevét, legendát stb., ami szorosan kapcsolódik Ferenc életéhez és indokold/ismertesd is röviden. Segítségül hívhatod az internetet IS!

2. Készíts egy interjút Szent Ferenccel arról, hogy szerinte mit jelent ma, 2021 októberében, korához képest egy felgyorsult, modern világban engedelmeskedni, tulajdon nélkül, tisztaságban élni mind szerzetesként, mind világi hívőként? (max. 15−20 mondat)

+Amennyiben úgy érzed, hogy szeretnél egy kis plusz pontot szerezni, íme egy bónusz kérdés: Hány csomó van egy ferences kordáján (az a kötél, amely a ruhán, a derekukon lóg)? Netán azt is tudod, hogy mit jelentenek?

Örömteli kutakodást és sikerélményt kívánunk!

2 HOZZÁSZÓLÁSOK