Ferences ki mit tud

0
2895

Kedves VI−X. osztályos diákok! Játékra hívunk az elkövetkező hónapokban, azaz októbertől jövő év júniusáig. Célunk, hogy játékos feladatok által közelebb hozzuk a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különösen az erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. Itt olvashatjátok az októberi játék lehetséges megfejtéseit, illetve a novemberi új tematikát és a feladatokat.

Az októberi feladatok megoldásaihoz a következőket lehetett írni:

1. Nyolc olyan fogalmat, évszámot, városnevet, első ferences testvérek nevét, legendát stb., ami szorosan kapcsolódik Ferenc életéhez: pl. János, Naphimnusz, La Verna hegye, III. Ince pápa, IX. Gergely pápa, San Damiano, 1209, Porciunkula, Leó, Szent Klára, Assisi, Gubbió, Greccio, Perugia, stigmák stb.

2. Az interjú szövege nagyon egyéni, itt mindenki a kreativitásra hagyatkozhatott. Ügyesek voltatok, és sok ötletes kérdés&válasz született.

+ kérdés: Hány csomó van egy ferences kordáján, és azt is tudod, hogy mit jelentenek? A kordán három csomó található, melyek jelentése: tisztaság, szegénység, engedelmesség, amelyek a ferences szerzetesek hármas fogadalmát jelképezik.

A novemberi hónap tematikái, feladatai: ferences terjeszkedés/megjelenés Erdélyben, öltözet, napirend

A források szerint Erdélyben a ferencesek már a 13. század (1240-es évek) közepén megjelentek, a mai Németországon és Magyarországon át érkezve. A tatárjárás és a reformáció következtében az első kolostorok, közösségek nagyrészt megsemmisültek. Azonban a katolikus megújulást követően a korábban elhagyott kolostorok lassan benépesültek, és újabb templomok, kolostorok épültek. Az erdélyi ferencesek életében nagy jelentőségű az 1640-es és az 1729-es dátum, hiszen előbb önálló őrség (kusztódia), majd rendtartományi rangot kapott Szent István királyunk védelme alá helyezve. A kommunizmus évei alatt, pontosabban 1951−1989 között a ferencesek számára három kolostor lett kijelölve mint kényszerlakhely: Kőrösbánya, Dés és Esztelnek. Akik nem itt tartózkodtak, azok egyházmegyés plébániákon mint lelkipásztorok, plébánosok teljesítettek szolgálatot, természetesen anélkül, hogy ferences habitust viselhettek volna. A kommunizmus bukását követően a rendtartomány újra fogadhatott új tagokat.

A ferences öltözet a következőkből tevődik össze: maga a habitus vagy tunika, a kapucinum vagy csuklya, ami külön jár, és a korda, ami a ruházatot összefogja, rajta három csomóval. Nem kötelező, de van, aki a kordán rózsafüzért is hord.

Az erdélyi ferencesek napirendje alapvetően a következőképpen épül fel: legalább három alkalommal a zsolozsma elimádkozása: reggel, délben, este, valamint az étkezések és a szentmise is a közösségi élet fontos pontjai. Ezektől függetlenül mindenki a saját feladatkörének megfelelően tölti a nap többi részét: van, aki lelkivezetést végez, más tanít, tanul, a konyhán szorgoskodik, adminisztrációs munkát lát el, vagy éppen a hívek és a ferences közösség ügyes-bajos dolgaival törődik, és még sorolhatnánk.

Feladat:

1. Sorolj fel legalább öt olyan helységet, ahol volt vagy van ferences kolostor! (Jelöld meg, hogy vannak-e ott ferences testvérek? Netán azt is, hányan vannak és milyen szolgálatot látnak el.)

2. Képzelj el és készíts egy napirendet egy általad választott és megnevezett erdélyi ferences kolostor közössége számára: te választhatod meg a szerzetesek létszámát, feladatkörét (ha van), de akár napi/heti menüt is írhatsz. Légy kreatív!

+ kérdés: Hol van az Erdélyi Ferences Rendtartomány központja?

A megoldásokat postán (Oficiul Provincial al Franciscanilor – Ferences ki-mit tud játék, Mun. Cluj-Napoca, str. Emile Zola, nr. 4, 400112, jud. Cluj) vagy e-mailben az ofmjatek@gmail.com címekre várjuk.
Beküldési határidő: minden hónap 30-a.

Örömteli kutakodást és sikerélményt kívánunk!

Itt olvasható a játék menete, a jutalom, valamint az előző havi feladat.