Újítsuk meg jövőképünket és öleljük át a jövőnket

0
2336
Csoportkép a 2015-os nagykáptalan résztvevőivel az Angyalos Boldogasszony bazilikánál. Fotó: capitulumgenerale2015.ofm.org

Július 3. és 18. között Rómában, a Kapucinus Ferences Testvérek Brindisi Szent Lőrinc Nemzetközi Kollégiumában tartják a Kisebb Testvérek általános nagykáptalanját (a káptalanra hívó videó is megtekinthető). A találkozón magyar nyelvterületről Urbán Erik OFM, a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány tartományfőnöke, Magyarországról Berhidai Piusz OFM, a Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány tartományfőnöke és Piatrik Pió OFM vesznek részt.

A nagykáptalan erdélyi résztvevőjét, Urbán Erik OFM tartományfőnököt kérdeztük az eseményről és annak jelentőségéről.

Hol és mikor került sor a nagykáptalanok megszervezésére az elmúlt időszakban?

A ferences rend központja Rómában van, mint sok más rendnek is, a lelki kötőpontja, a szíve azonban a Porciunkula kápolnában van, amely Assisi városa mellett, az Angyalos Boldogasszony-bazilikában található. Ez a pici kápolna a rend anyatemploma. Szent Ferenc maga rendelkezett a regulában, hogy a káptalant pünkösd ünnepéhez kötődően a Porciunkula kápolna körül összegyűlve tartsák meg a testvérek. Miért éppen pünkösd ünnepéhez kötődően? A rend igazi vezetője a Szentlélek, a harmadik isteni személy, a testvéreknek vágyakozniuk kell Isten lelke iránt, ezt minden rendi elöljáró felidézi önmaga és a testvérek számára. A káptalan is a Szentlélek vezetésére akar figyelni, amikor a rend jövőjét tervezi. Mit akar az Úr ma tőlünk, hogyan lehetünk jobb eszközök az Isten kezében, ill. mit akarunk mi, 21. századi kisebb testvérek az Istentől?

A nagykáptalant hagyományosan Assisi városa mellet, a Porciunkula kápolna köré összegyűlve tartja a rend, azonban vannak olykor kivételek. A jelen káptalan 2020-ra volt tervezve a Fülöp-szigetekre, Manilába volt tervezve. Ennek oka, hogy a Fülöp-szigeteki kereszténység 500 éves évfordulóját ünnepelte, a ferencesek voltak az első misszionáriusok azon földterületen, továbbá sok hivatás is származik az országból. A járványhelyzet miatt azonban tavaly elhalasztották a káptalant, majd sok-sok egyeztetés után végül időben és térben is áthelyezték és lerövidítették, a tervek szerint 16 napos lesz, és rendkívüli módon Rómában szervezik meg. Az Osservatore Ramano lapnak Sergio Galdi OFM, a káptalan főtitkára a következőket mondta: „A járvány miatt hatalmas szervezési erőfeszítés volt, de jelét akartuk adni jelenlétünknek a válságban”. A járvány, amelyet sok esetben válságként élünk meg, annak az átalakító, átformáló erejében is bíznunk kell, hogy Isten jó irányba tereli a rend tagjait.

Hány tagja van a káptalannak, kik a résztvevők?

A nagykáptalannak 118 résztvevője van (105 pap, 13 laikus testvér), akik 60 országban élő 10 400 ferences szerzetest képviselnek. Bár a nagyvilágban a ferencesek száma is csökkenőben van, de Ferenc pápa szavaival élve „olyan korszakban élünk, amely nem egyszerűen a változás korszaka, hanem valódi korszakváltás, amely más paradigmát és mélyreható belső átalakulást követel tőlünk”. Ami viszont alázatot, odafigyelést, megkülönböztető képességet igényel. Változás és megtérés, ahogy Newman bíboros emlékeztet bennünket, kéz a kézben járnak. „Az »első megtérés« egy kopernikuszi fordulatot jelent. Ami eddig nem létezőnek és lényegtelennek tűnt, az bizonyul most tulajdonképpen döntőnek. Ahol ilyen megtérés történik, ott nem egy elmélet változik meg, hanem az élet alapállása lesz más. Ilyen megtérésre van mindnyájunknak szüksége, ekkor haladunk a helyes úton”, Isten pedig megadja azt a stabilitást, amely a jövőben történő növekedésünk alapja. Engedjük, hogy a jelen kihívásai megkérdőjelezzenek bennünket, amelyek mély hittel fogadjunk el. Így leszünk megvilágítva Krisztus fénye által.

Mi a nagykáptalan feladata?

A nagykáptalannak hármas feladata van. Egyrészt visszatekint az elmúlt hat évre, felülvizsgálva az utóbbi nagykáptalan határozataiból mi és milyen módon valósult meg, milyen folyamatok, problémák, megoldandó kérdések és feladatok vannak rendben.

A második fontos feladata a káptalannak a következő hat évre rendünk vezetőségének a megválasztása. A iniszter Generális testvér megválasztása 2021. július 13-án, kedden lesz. Ezen a napon az egyes ferences közösségek szerte a világban imában kapcsolódnak össze, kérve a Szentlélek megvilágosítását a káptalani tagok részére. Úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélek választ, nekünk, a káptalan résztvevőinek az a feladatunk, hogy kitaláljuk, kit választott maga az Úr. A Generális atya megválasztása után történik a helyettesének és az un. generális definitoroknak – a generális atyát segítő állandó tanácsa – a megválasztása.
A harmadik feladata a káptalannak a jövőbe-, előretekintés, konkrét javaslatokat, célokat megfogalmazni a következő hat évre, be- és elfogadjuk a Szentlélek új dolgokra való indítatásait, amelyekkel az Úr maga lep meg bennünket nap mint nap. Ugyanakkor legyen bátorságunk kilépni komfortzónánkból testvéreink felé, különösen azok felé akik bajban vannak, szenvednek, és közösen gondoskodjunk közös otthonunkról, a Földről, amelyet Isten bízott ránk, ahol ugyanakkor „jövevények és zarándokok” vagyunk a mennyei haza felé.

Mi a nagykáptalan mottója és mit sugall?

A nagykáptalan egy mottót választ, amely megadja a találkozó alaptémáját és alaphangulatát. Jelen találkozónak a mottója: „Újítsuk meg jövőképünket. Öleljük át a jövőnket. Kelj fel alvó … és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14)” A valóságban egyszerűen arról van szó, hogy a ferencesek gazdag történelméből merítkezve, akik mindig is tudták, hogyan kell elmerülni és alkalmazkodni a valósághoz, továbbá engedték, hogy rajtuk keresztül Isten evangelizáljon az emberek körében, a történelem színpadán. Valójában a ferencesek most is ezt teszik a világ számos részén. Gondoljunk latin-amerikai és Fülöp-szigeteki testvéreink jelenlétére, szíriai testvéreink bátorságára, akik mindig segítették és kísérték a keresztény közösségeket a szörnyű polgárháború évei alatt, vagy akár a ferences jelenlétre a szenvedő Libanonban. De gondolhatunk itt a ferencesek erdélyi történelmére, mai jelenlétével, amikor igyekeznek mai is hűek lenni ferences és erdélyi hivatásukhoz, a nép barátaiként élve.

Ima a nagykáptalanért

Urunk, érintsd meg szívünket és ébressz fel (vö. ApCsel 12,7) minket minden fásultságunkból, megújítva bennünk az új buzgóságot és a te akaratodnak való odaadottságot. Szeretni akarunk téged egyre intenzívebb és tevékenyebb szeretettel, tökéletes boldogságban (Szent Ferenc, Fioretti) minden teremtményeddel együtt megélve az evangéliumot (vö. Naphimnusz és Kol 1,16-17).
Kinyilatkoztattad magad szeretetben, ó, Uram, te, aki nekünk irgalom, kegyelem és szabadulás vagy; ébreszd fel minden szunnyadó vágyódásunkat, a te rendkívüli kegyelmed iránt (2Kor 9,14) és arra meghívottként, hogy fény legyünk minden férfi és nő számára, tégy alkalmassá a ránk bízott küldetés által, hogy dicsőséget és tiszteletet adjunk szent nevednek (vö. Első levél az őröknek, 243), és eljussunk hozzád a dicsőségbe, ahová meghívást kaptunk (1Tim 6,12).
Uram, soha nem fáradsz bele, hogy beragyogd gyermekeidet (Ef 3,9), hogy eláraszd őket jóval és békével. Ébressz bennünk örömteli lelkesedést, hogy a világosság gyermekeiként járjunk (vö. Jn 12,36), és fényességed sugarát ragyogtassuk fel a földön (Apcsel 18,1).
Ó, Uram, ragyogó fény (Mt 17,2-3), az emberek világossága, aki a sötétségben világítasz (vö. Jn 1,5) vezesd lépteinket a szeretet útján (2 Jn 1,6). Beszélj hozzánk útközben, magyarázd el újra az Írásokat, tedd lángolóvá szívünk (vö. Lk 24,13ff), hogy alkalmassá váljunk életünk példájával a te szavaid hirdetésére (Celánói Első életrajz, XV. fejezet, 37.).