A végzetteket számon tartják

Alumni-napok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen

1
1823
A képek forrása: rocateo.ubbcluj.ro

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Alumni-központja idén június 10-12. között szervezi meg az Alumni-napokat azzal a céllal, hogy az egyetem kapcsolatot tartson a végzettekkel, diplomásaival.

A világi teológusképzés 1996-ban indult Kolozsváron, az első évtizedben szinte félezer hallgató végezte el a képzést, és dolgozik a katolikus értelmiség képviselőjeként a történelmi Erdély és Partium, a Bánság különböző helységeiben. Holló László foglalta össze a kezdet tanulságait a végzettek pályáját követő statisztikái nyomán. „Az első évfolyam az 1996-1997-es egyetemi évben nagyon szerény keretek között kezdett. Így is nagy volt rá az igény, mert bár azt megelőzően 1993-tól működött a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolának egy úgynevezett levelező tagozata, a nappalin jóváhagyott húsz helyre hatvanan jelentkeztek, tehát háromszoros túljelentkezés volt. Noha a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola tanári karának 1996. április 30-án a hittanárképző tagozat szervezésével kapcsolatos rendkívüli konferenciája még 40 (25 teológia-idegen nyelv és 15 teológia-történelem) hely biztosítását látta kilátásba helyezve, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektora a beiskolázási szám kiegészítéseként már csak 30 (20 teológia-idegen nyelv és 10 teológia-történelem) helyet kért, ebből a Tanügyminisztérium mindössze 20 helyet hagyott jóvá” — írta a Keresztény Szó 2013 áprilisi számában megjelent tanulmányában. A kar első tíz évében végzettek további pályájának alakulását követve Holló László így írt: „A választott hivatásban való elhelyezkedés 68,63 százalékos tízéves átlaga kiválónak mondható, ha nem mutatna majdhogynem exponenciálisan csökkenő tendenciát. A tízéves átlag ugyanis 2000-ben 93,75 százalékról indulva a 10. évben 2009-ben 24,13 százalékra csökkent. Bár a mindössze 16,86 százalékos hitoktatóként való elhelyezkedés lehetősége lineáris növekedést mutat, a másodszakkal és a két szakkal való elhelyezkedés lehetőségének csökkenése hosszú távon hátrányosan érintheti a teológiai tanulmányok megítélését.” A szakmai előrehaladásról pedig azt állapította meg, hogy az „nagyon jónak mondható. Amellett, hogy a hallgatók 8,28 százaléka doktori tanulmányokat végzett vagy végez, 38,16 százaléka végzett magiszteri tanulmányokat, 141-en véglegesítő vizsgát, ezek közül 27-en második fokozati vizsgát tettek, 9-en pedig már az I. fokozatot is megszerezték.”

A kar indulásától törekedett egyfajta családias kötelékek kialakítására, kifejezett cél volt ezen a karon többet nyújtani, erre törekedni, éppen sajátos célkitűzések értelmében, amelyek a tanult fők alakítása mellett közösségi embereket, művelt közösségszervezőket és -vezetőket akartak nevelni.

eA kar törekvése mellett az egyetem vezetése is szeretné a végzettekkel a kapcsolatot erősíteni, ezért rendezi az Alumnus-napokat, amelyek keretében június 10-én délután 6 órától négy neves alumnus fog előadást tartani az Aula Magna teremben, amelyet az egyetem oldalain lehet majd az inline térben követni. (Részletek: http://alumni.ubbcluj.ro/alumni-days/) Az előadások után Daniel David rektor díjazni fogja minden kar egy-egy kiemelkedő végzettjét. A díjazás után bemutatják az Alumni-galériát, ahol a Római Katolikus Teológia Kar három végzettje is helyet kap, olyanok, akik a teológiai kutatások során elért jelentős eredmények által érdemelték ki, hogy a kart képviseljék.

Június 11-én kari szinten folytatódik a program, este 7 órától online találkozóra kerül sor a kar végzettjeivel, amelynek meghívottja dr. Holló László egyetemi tanár, aki 25 évig tartotta a kapcsolatot a végzettek és a kar között. Július 12-én a kar végzettjei ingyenesen látogathatják az egyetem intézményeit, köztük a kolozsvári botanikus kertet is.