A Szent Rita Nőszövetség tagjaival találkozott Böcskei László püspök

0
928
A püspöki palotában fogadta a nőszövetség tagjait Böcskei László püspök. Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

A nagyvárad-olaszi plébánián működő Szent Rita Nőszövetség huszonöt tagját fogadta szerdán, június 2-án a nagyváradi püspöki palota dísztermében az egyházmegye elöljárója. A hölgyeket a rendkívüli találkozásra Szabó Ervin plébános, a nőszövetség lelki vezetője kísérte el.

Beszámolójukból kiderült, hogy a szövetség tagjai kétheti rendszerességgel találkoznak, fő tevékenységük a közös ima, egymás és mások felkarolása, a kultúra ápolása és a szeretetszolgálat gyakorlása.

A megyés püspök elmondta, hogy amikor tudomást szerzett a nőszövetség szándékáról, hogy ismét találkozzanak, arra gondolt, hogy meghívja őket a püspöki palotába, ezzel is bátorítást nyújtva nekik, de másoknak is, hogy a hosszú elszigeteltségi hónapok után most próbáljanak újra nyitni, apránként visszatérni a normalitásba. A nehézségek ellenére is megajándékozottnak tekinthetjük magunkat, hiszen az eddigi jót, amit Istentől kaptunk, senki és semmi nem törölheti el – mondta a főpásztor.

A püspöki kápolna oltárképére is utalt az egyházmegye elöljárója, amely a pestisjárvány idején Milánó utcáin imádkozó Borromeo Szent Károly püspököt ábrázolja: ő és papjai az utcákon állítottak fel oltárokat, ahol miséztek és imádkoztak a járvány sújtotta népért, az emberek pedig csak a nyitott ablakon keresztül kapcsolódhattak be lakásaikból az imába. Mennyire hasonló a mi mai helyzetünk is – fogalmazott Böcskei László. Mi is a közvetítések segítségével kapcsolódhattunk be az imába, szentmisébe.

Bár még mindig nem tértünk vissza teljesen a régi normalitásba, örök érvényű igazság marad, hogy Isten kezében vagyunk, és ilyenkor jobban érezzük annak súlyát, hogy imáinkban hordoznunk és bátorítanunk kell egymást, hittel nézve a jövő felé. Ez a találkozás is ennek jegyében történik: nem engedjük el magunkat, hanem hálát adunk Istennek azért, amivel megajándékozott és felvállaljuk a feladatunkat, amelyet Isten ránk bízott. Megtapasztaljuk így, hogy együtt jobb nekünk.

A megyés püspök megköszönte a vendégeknek, hogy az elmúlt hónapokban kitartottak a hitben, szerepet vállaltak az egyházközség életében, a másokért vállalt imában, a szolidaritásban. A még rövid ideig felújítás alatt álló püspöki palota projektjét is bemutatta a főpásztor, illetve beszélt arról, hogy a tervek szerint hogyan szeretnék élettel megtölteni az ingatlant. Elérhetővé szeretnék tenni a látogatók számára és megteremteni benne a töltekezés lehetőségét mindenkinek, aki ide betér. A fő cél az, hogy aki turistaként érkezik ide, az zarándokként távozzon, vagyis egy szemléletváltást szeretnének eszközölni az itt megfordulókban. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta a házigazda, hogy nem elég csak nosztalgiázni a múlt felett, hanem tudatosítanunk kell, hogy mi is részei vagyunk ennek az örökségnek, nekünk is feladatunk van ennek ápolásában és gyarapításában.

Ezekkel a szavakkal bátorította Böcskei László megyés püspök a Szent Rita Nőszövetség tagjait, de az egyházmegye elöljárója szándéka az, hogy ezeket a lelkesítő szavakat az egyházmegyében és azon túl minél többen meghallják, és bátorságot nyerjenek nyitni, elindulni egymás felé, kilépni abból a zártságból, amelyhez az elmúlt hónapokban, talán kicsit elkényelmesedve, hozzászoktak.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye