Hármas ünnep Nagypeleskén

0
1244
Fotók: Suták Amanda és Libotyán Lea

Születésnap, hálaadás és köszönet volt az apropója a május 23-ai ünnepnek Nagypeleskén. Az ünnep egyik oka, hogy a nagypeleskei Szent Anna-nőszövetség ezen a napon ünnepelte ötéves születésnapját, és letette esküjét a nőszövetség új tagja, Lázár Aranka, valamint Deme Henrietta tagjelölt is beállt a nőszövetség soraiba. Az ünnep alkalmával mondott köszönetet a  nyáj pásztora a kórházi kezelés alatt érte mondott imákért.

A nagypeleskei Szent Anna Nőszövetség május 23-án ünnepelte ötéves születésnapját. Az akkor tizenkét tagú, 2016. május 22-én életre hívott társulás mára már több mint harminc tagot számlál. Védőszentjükről nevezték el magukat, Szent Annáról, akinek a személye szoros kapcsolatban áll a település fogadott ünnepével. Szent Anna emlékezteti őket arra, hogy égi pártfogóként, az Istenszülő Szűz Mária édesanyjaként segíti őket célkitűzéseik megvalósításában, amelyet az egyház érdekében, a hívek javára és Isten dicsőségére folytatnak.

A tortával ünnepelt születésnap mellett az idei pünkösd sok kegyelmi ajándékkal érkezett. Nemcsak tenni akarásban, tevékenységében gazdagodott a nőszövetség, hanem tagokban is. Letette esküjét a nőszövetség új tagja, Lázár Aranka, aki az eskü szövegét tartalmazó emlékoklevél mellett megkapta a kitüntető, Szent Anna ikonjával díszített, kék kendőt is. Tagjelöltnek Deme Henrietta állt be a nőszövetség soraiba, aki a templom, illetve a nagypeleskei görögkatolikus egyházközség érdekében hosszabb idő óta kifejtett és folyamatosan végzett odaadó tevékenységéért, munkájának megbecsüléséért kapott bizalmat, hogy csatlakozzon. Mindketten Kispeleskét, az anyaegyház filiáját képviselik majd.

A nagypeleskei pünkösd alkalmával megszentelték azt a 12, fehér színben pompázó, a peleskei ikonnal hímzett jubileumi miseruhát is, amelyekben majd az áldozópapok végzik ezen a helyen oltárszolgálatukat, templomi szertartásokat. „Pompás öltözékkel boldoggá tette, a dicsőség köntösét adta rá. Teljes díszbe öltöztette, fényes ruhákat adott neki ékességül.” (Sir 45,7-8) Ezzel a szentírási idézettel fémjelzett jubileumi esemény az egész éves programsorozat része. A 12-es szám a főpásztor körül álló apostolokat jelképezi, amely egy-egy nagyobb ünnep, zarándoklat, összejövetel, templombúcsú alkalmával válik majd láthatóvá.

Ha az idei húsvét nem is a tervezett módon történt, a pünkösd meghozta az ünneplés örömét Nagypeleskére. A hosszú kórházi kezelés után – ha rövid időre is – a nyáj pásztora visszatérhetett övéi közé. Most sikerült először nyilvánosan megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjon azért az „imahadjáratért”, amely nélkül gyógyulása sokkal nehezebben ment volna. Prédikációjában elmondta: „Egy pap mindig nehéz helyzetben van. Évekig prédikál, több-kevesebb sikerrel, jól-rosszul, visszajelzést nem remélve. Nem tudja, hogy jól csinálja-e, elrontotta-e, hallgatnak-e rá a hívei, eljut-e az általa közölt örömhír mindenkinek a szívéig? Aztán döntse el, hogy jó úton halad-e. Most bebizonyosodott, hogy igenis van visszajelzés. Hisz a vírus okozta fertőzés miatti megbetegedés után, az első pillanattól kezdve a hit és az ima ereje arra buzdította a híveket, hogy szó nélkül, önnön kezdeményezésből a templomba menjenek imádkozni, letérdeljenek a peleskei ikon elé és fohászkodjanak. …A templom az ikon előtt megtelt imával, a Szűzanya pedig nem engedte, hogy rosszabbodjon az állapotom… Ugyanúgy a Mária Rádióban, a világhálón kezdeményezett és végzett imádságok meghallgatásra találtak, erőt adtak, gazdagodott általa testben-lélekben mindenki, Isten dicsősége pedig egeken túl is magasztalt lett. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a sok imádságot, a fáradozást. Tudok róla, mert a technika segítségével eljutott hozzám a hír, de még jobban látta, hallotta Isten, és azt kérem, ezerszeresen fizesse vissza mindenkinek minden elmondott imádságért. Van ereje a hitnek, az imának, a mi peleskei Szűzanyánknak. Hála és köszönet érte. Kimondhatatlan öröm. Köszönöm.”

A nagypeleskei jubileumi év, a 200 éves jubileum mottója: „Istenünk, kegyelmedre emlékezünk templomod szentélyében.” (Zsolt 48,10) Ez annak a nevezetes eseménynek állít emléket, hogy 1821-ben a nagypeleskei görögkatolikus templom helyét megszentelték és a kőtemplom alapkövét elhelyezték. Az egész éves programok egy-egy − az egyházközséghez, valamint a településhez köthető − történés, személy és évforduló felelevenítésével gondol vissza a múltra, két évszázad távlatából.

Pallai Béla