Azóta „templom van a házban” – 15 éve szól itthon is a Mária Rádió

0
1969

Több mint 7 millió 900 ezer percnyi adásidő… Benne megszámlálhatatlan szó… És néha csend…

Tudok olyan román ajkú orvos professzorról, akinek az autójában azért van beállítva a Mária Rádió, mert egyszerűen megnyugtatja, ha rákapcsol… Saját fülemmel hallottam, amikor az unitárius telefonáló sorolta nagy bizalommal imaszándékait a rózsafüzér közvetítés előtt… Ismerőseim között pedig talán nincs is, aki bár egyszer véletlenül ne „találkozott” volna a Mária Rádióval. Mindenkinek mást jelent, és mégis kicsit mindenkinek ugyanazt: olyan hangot, amely kihozza hallgatóját a magányosság sötétségéből.

Tizenöt évvel ezelőtt nagy készülődés volt a váradi – az akkori egyetlen, a mostani központi – stúdióban. Nem volt még „divatban” (sem „kényszerűségben”) a szentmise-közvetítés, amikor az első időkben számtalanszor elhangzott a telefonálók részéről: „amióta szól a Mária Rádió, templom van a házban.” Hiszem, valami Istentől jövő költözött – láthatatlanul – az épületek falai közé… És a szívekbe is.

Elfogulatlanul nem tudok emlékezni ezen a napon – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén –, és mivel kevés híján 12 éven át lehettem egy kis fogaskereke ennek az új evangelizációs eszköznek, hadd hozzam ma 12 pontban a hála szavait.

 • Hálás vagyok, mert te ismertetted meg velem igazán a hazámat, Kaplonytól Kostelekig (és vissza), „határon innen és túl”.
 • Ebben a megismerésben pedig benne van az emberek érzésvilága és gondolkodásmódja-beli különbségek felfedezése, de annak felismerése is, hogy mi az, amiben igenis ugyanolyanok vagyunk, ami valóban összeköt bennünket.
 • Olyan barátságokat adtál, amilyeneket csak az óvodáskori énünk bizalma képes megélni…
 • Megannyi gyönyörű tájat láthattam neked köszönhetően, „elzárt” falvakat és közösségeket, amelyektől még mindig volna mit tanulnunk, amennyiben élhető jövőt szeretnénk.
 • Tanítottál arra, milyen fontos a szó. Venni a fáradtságot (és a levegőt), előbb megkeresni és utána kimondani a megfelelőt…
 •  A „könnyek forrása” is sokszor te voltál nekem, mert bár tudom, feleslegesen nem sírunk, néha csak ez tud igazán „kiáztatni” minket.
 • Hálás vagyok azért, hogy az imádság rádiója vagy, és hogy a közös ima erejét, szépségét számtalanszor megtapasztalhattam – stúdión belül és azon kívül is.
 • A mára már „elengedhetetlenné” vált kávézásokon túl, köszönöm, hogy láthattam, mindig voltak olyan emberek – fiatalok és idősek –, akik nagylelkűségükkel valamilyen formában (megszólalásaikkal, tehetségükkel, tudásukkal, elkötelezettségükkel, önkéntes lelkületükkel, „két fillérükkel”) hozzájárultak ahhoz, hogy „életben maradj” és szólj.
 • És ma különleges hálával gondolok mindazokra, akik az „örök frekvenciákon” kapcsolódnak hozzánk… Köztük köszönöm Emanuelle Ferrariot, aki mert álmodni és cselekedni.
 • Hálás vagyok a világcsaládért, mert általa és a különféle „érthetetlen nyelveken” történő közvetítések által élhettem meg azt a valóságot, hogy mi tényleg világegyház vagyunk – annak mindenféle egyedi szépségével és nehézségével együtt.
 • Köszönöm, hogy veled „ott lehettem” Rómában II. János Pál pápa szentté avatásán, Medjugorjéban a Mladifesteken, Fülöp-szigeteken a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, Krakkóban az Ifjúsági Világtalálkozón, Csíksomlyón a pünkösdi búcsúkon… Egyszóval: köszönök minden közvetítést, amiben részt vehettem.
 • És most kell megállni (amikor már kezdenék belejönni)… Hálás vagyok a sok-sok kihívásért, legfőképpen azokért, amelyeket (a technikán és kábeleken túl) a mikrofonjaid jelentettek: hogy mielőtt bármit is mondanék másoknak, előbb mindig igyekezzek a saját házam táját jól kisepregetni.

A végére pedig maradjon három jókívánság, amivel teljes lehet ez a 15 (év). A názáreti Mária példájára légy alázatos, de igényes és mindenekfelett tiszta szívű és szavú (eszköz), mert biztos vagyok benne, az embereknek szükségük van a hangodra.

A Szűzanya oltalmazzon, és Isten tartson meg, Mária Rádió!

Ma, március 25-én a jubileumi program a Mária Rádióban búcsús szentmisével kezdődik, amelyet a nagyváradi székhely kápolnájában mutatnak be 15 órakor, ezt követően pedig szentségimádást tartanak. Mindkét eseményt élő adásban közvetítik a rádió hullámhosszán és annak Facebook oldalán. A szentségimádás után Názáretből közvetített rózsafüzér-ájtatosságba kapcsolódhatnak be a hallgatók.