Játszva tanultak a diákok Márton Áronról

2
3007
Mindenáron: Bodó Helga, Bara Izabella, Bara Karola (Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, vezetőtanár: György Csaba István)

Korabeli menüt, címert, makettet és Instagram-bejegyzést is készített az a 70, egyenként háromfős csapat, amelyik részt vett a Cselekvő iskola elnevezésű játékban, amelyben Márton Áron életének momentumaival, a püspök gondolataival ismerkedtek az 5-8. osztályos tanulók. Márton Áron püspök nagyon szerette volna, hogy a tanulás ne a magolásról, a „visszakérődzésről” – ő használta ezt a szót! – szóljon, hanem a felfedezés öröméről és a nehéz időkkel való megbirkózás képességéről. Ezt valósította meg ez a program, amely február 27-én szentmisével és online kiértékelővel zárult.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsektől két különleges ajándékot is kaptak a Cselekvő iskola elnevezésű vetélkedő kitartó és kreatív csapatai: az elöljáró Márton Áron püspök úr korábbi lakosztályából, az érseki palotából küldött videóüzenetet a résztvevők számára, illetve a csapatokat megajándékozza az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményében című albummal. Kovács Gergely érsek videóüzenetében felidézte a nagy előd, Márton Áron gondolatát, miszerint „a tehetség egymagában nem elég; hogy a feladatokra alkalmas legyen, párosulnia kell jellemmel, munkakészséggel, a hivatás szeretetével és eleven közösségi tudattal”, majd hozzátette, hogy hiszi, a tanulók rendelkeznek mindezen tulajdonságokkal és készségekkel. Ugyanakkor köszönetet mondott a segítő tanároknak, akik nemcsak ismereteket közölnek, hanem a gyermekek jellemét is nevelik, hogy úgy nőhessenek fel, hogy követni tudják a kitűzött eszményeket és célokat. Isten áldását kérte azokra, akik a vetélkedőt megálmodták, összeállították, lebonyolították és kiértékelték.

Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője, a rendezvény főszervezője az online közvetített kiértékelőn emlékeztetett, hogy a vetélkedőt a Márton Áron-nagykilenced keretében tartották meg. A kilenc hónapos programsorozat, amit Márton Áron szülőfaluja, Csíkszentdomokos szervez, 2020 decemberében indult. Minden hónap utolsó szombatján szentmisével, közös imádsággal és valamilyen más programmal is készülnek Márton Áron születésének 125. évfordulójára, így idén augusztusban zárul majd a nagykilenced. Minden hónapnak van egy kiemelt célcsoportja, februárban a gyerekek, tanulók, pedagógusok voltak a rendezvénysorozat célközönsége.

Kerekes László segédpüspök is bekapcsolódott az online kiértékelőbe, aki előzőleg az ünnepi szentmisét is celebrálta. A köszöntőjében felidézte Márton Áron püspök szavait, aki azt írta, hogy úgy kell oktatni és nevelni a diákokat, hogy az ne csak a papíron, ne csak az értelemben maradjon meg, hanem tettek származzanak belőle. A Cselekvő iskola ehhez hasonlított, összegezte meglátásait Kerekes László segédpüspök, aki szerint érdekes és életszerű volt a verseny.

Aki végignézi a diákok feladatait, illetve az elkészült alkotásokat, az gyorsan belátja, hogy ez a vetélkedő valóban megmozgatta a tanulókat és tanáraikat, miközben a diákok játszva sajátították el az ismereteket és gyarapították készségeiket. A csapatok négy kreatív feladatot kaptak, egyet pedig a vezető tanáraik. A feladatokkal együtt megkapták az értékelési szempontokat is, egyenként (a tanároké is) maximum 50 pontot értek a feladatok, tehát legtöbb 250 pontot lehetett a játék során összegyűjteni. Minden kreatív feladathoz egy rejtvényen át vezetett az út, a rejtvényre nem járt pont, de a kreatív feladatokat csak a rejtvények megoldása után kaphatták meg a diákok. Digitális parafatáblát készítettek a csapatok, a Padlet alkalmazás segítségével ezen helyezték el a feladatok megoldását.

Az első feladatban nagyszülőktől, régi újságokból tájékozódva a diákok projektet (esszét, filmet, képregényt…) készítettek a csapattagok családjainak korabeli étkezési szokásairól, és ők maguk is elkészítették legalább az egyiket ezek közül. A feladatot az inspirálta, hogy Márton Áront 1939. február 12-én a kolozsvári Szent Mihály-templomban szentelték püspökké. Az ünnepi alkalomból a meghívott vendégeknek a Marianum Katolikus Leánynevelő Intézet épületében (ma a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának épülete) díszebédet adtak. Ennek az ebédnek az étlapja fennmaradt, megtekinthető a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumban is.

A második feladatban a diákok megismerkedhettek Márton Áronnak a Keöpeczi Sebestyén József heraldikus, címerfestő által készített püspöki címerével, a címer szimbólumainak jelentésével, és ők is el kellett készítsék – kézi vagy digitális eszközökkel – a csapat címerét.

A harmadik feladat apropójaként az szolgált, hogy Márton Áron püspökké szentelése napján kedves ajándékot kapott szülőfalujától: a csíkszentdomokosi szülői porta makettjét. A tanulók azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egy makettet Márton Áron püspök életének egyik helyszínéről. A makettek mind témájukban (a püspök lakóháza, az életében fontos szerepet játszó templomok, a püspöki palota, a ditrói káplánlakás – amelyről korabeli rajz maradt fenn, börtön, börtöncella), mind anyagukban (fa, papír, nemez, agyag, fagylaltos pálcika, fülpálcika, lego stb.) igen változatosak, egyesek közülük művészi kivitelűek lettek.

Negyedik feladatként minden csapat 3-3 Instagram-posztot (vagy választás szerint könyvjelzőt) készített Márton Áron gondolataiból, odaillő képpel illusztrálva. A csoportvezető pedagógusok azt a feladatot kapták, hogy röviden reflektáljanak a játékra, az élményekre, az együttműködésre, hogy milyen kompetenciákat sikerült elsajátítani menetközben. A sok kiváló munka okán a tervezett hét csapat helyett tizenkét csapat kapott meghívást abba a csíkszentdomokosi táborba, amelyet augusztus 24. és 28. között tartanak. További három csíkszentdomokosi csapat is csatlakozik majd a táborhoz.

A csapatok engedélyével használtuk fel az alkotásokról és a munkafolyamatról készült felvételeket.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK