Hivatások nyomában online projektnap a katolikus iskolák bekapcsolódásával

0
1449
Hivatások nyomában: Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum az online térbe hívta a négy egyházmegye (a Gyulafehérvári Főegyházmegye, illetve a Szatmári, Temesvári és Nagyváradi Egyházmegyék) kilenc római katolikus teológiai líceumában tanuló IX–XII. osztályos diákjait és tanáraikat február 20-án, szombaton, hogy részt vegyenek a Hivatások nyomában elnevezésű projektnapon.

Ez a program a korábbi évekből ismert, azonos című országos hittanversenyt helyettesítette, és lehetőséget adott arra, hogy a diákok közelebbről ismerkedjenek meg az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeivel, az ő Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységeivel, értékeivel. Az idei témák a következők voltak: Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József, a premontrei rend és Szent Norbert, a pálos rend és Boldog Özséb. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve az országunkban működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták. A projektnap hivatalos partnere volt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete.

A programot Böcskei László megyés püspök nyitotta meg 9 órakor a püspöki palota kápolnájában bemutatott szentmisével, amelybe az érdeklődők is bekapcsolódhattak a közvetítés által. Benedek Ramóna hitoktató – az elmúlt években a verseny, idén a projektnap főszervezője – volt a program moderátora.

A következő iskolák csapatai vettek részt a projektnapon: Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum Nagykárolyból, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum Marosvásárhelyről, Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum Temesvárról, Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum Gyulafehérvárról, Fogarasy Mihály Műszaki Líceum római katolikus teológiai osztályai Gyergyószentmiklósról, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémetiből, Nagy Mózes Elméleti Líceum római katolikus teológiai osztályai Kézdivásárhelyről, Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum Gyimesfelsőlokról, valamint a házigazda Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Nagyváradról.

Négy témakörben alkották munkáikat és neveztek be a projektnapra a csapatok: kisprojekt, irodalmi vagy zenei alkotás a fő témákhoz kapcsolódóan, részlet egy korabeli rádió- vagy tévéhíradóból, valamint hangos és/vagy zenés elmélkedés az említett szentekkel, az ő erényeikkel vagy szerzetesrendek lelkiségével, karizmáival kapcsolatosan. A benyújtott alkotásokat a kreatív megoldás, műszaki minőség, a műfaji szabályok betartása, a szép és helyes beszéd, az igényes nyelvezet és helyesírás, az esztétikus kivitelezés, a bemutatott szent egyéniségének üzenetértéke, a csapatmunka, a közvetített lelkiség, az eredetiség és egyéb ehhez hasonló szempontok szerint értékelték, az emléklapokat is ezeknek megfelelően osztották ki. Mivel nem verseny volt, ezért rangsorolás sem történt, minden iskola csapata jeleskedett valamiben, és ezt emelték ki a szervezők. A résztvevőket Ozsváth Judit, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének oktatója, a projekt koordinátora, Florin Negruțiu, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség képviselője, Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes asszony, Konrád Erzsébet Katalin igazgatónő is köszöntötték.

A nap legkimagaslóbb momentumai a piarista, pálos és premontrei szerzeteseknek a hivatásukról szóló tanúságtételei voltak. Rendkívüli meghívottjai voltak a napnak Sárközi Sándor, Molnár Lehel, Tóth Borbála piarista szerzetesek, Jakits Orsolya Johanna premontrei nővér Zsámbékról, Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát Nagyváradról, valamint Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.

A projektnapon minden résztvevő és minden csapat nyertes volt, hiszen a díjakon kívül, már maga a befektetett munka, a kutatás és az alkotások megvalósításával járó kihívásokra való megoldások megtalálása gazdagabbá tette a diákokat. Az értékelőbizottság döntése értelmében a következő eredmények születtek: a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum csapata a legsikeresebb lírai alkotás díját, valamint Szabó Ervin Nagyvárad-olaszi plébános különdíját nyerte el; a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata a szent egyéniségének üzenetértéke díjban, valamint a Szent László-líceum különdíjában részesült; a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum csapata a szent erényeinek bemutatásáért való díjat kapta meg; a legjobb csapatmunka díját, valamint Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő különdíját a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata érdemelte ki; a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum a műfaji szabályok betartásáért részesült díjban, valamint megkapta a Premontrei Öregdiákok Egyesületnek a különdíját; a lelkileg megérintő elmélkedésért járó díjat a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum csapatának ítélte oda a zsűri; a legjobb oknyomozó lett a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, amely a Premontrei Prépostság különdíját is elnyerte; a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és felkészítő tanáruk a legélvezetesebben tartották bemutatójukat, ezért részesültek díjazásban, valamint a Mária Rádió különdíját vihették el; a legeredetibb irodalmi alkotást pedig a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum csapata valósította meg, ezért kapott díjat.

A dicséretek, bátorítások mellett többször hangzott el azon reménynek a kifejezése, hogy a jövőben sikerül a Hivatások nyomában országos hittanversenyt a hagyományos módon folytatni, hiszen mindenkinek hiányzott a közösség, a személyes találkozás öröme.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye