Újra megszólalt a farkaslaki katolikus templom orgonája

1
1402
Sándor Péter és Bakos-Mihály Károly orgonaépítők. Fotók: Jakab Katalin

Szenteste, a pásztorjáték bemutatása után szólalt meg újra régi pompájában Farkaslaka katolikus templomának 155 éves orgonája. November elején kezdték az orgona javítását, majd többhetes munka után a karácsony előtti héten készültek el a restaurálási munkálatokkal.

Minden orgona időnként felújításra szorul (tisztításra, portalanításra, karbantartásra van szükség). Húsz év után Farkaslakán, a katolikus egyházközségben ismét szükségszerűvé vált a templom orgonájának restaurálása. A helyi katolikus egyházközség 30 000 lejt nyert a Hargita Megye Tanácsánál kiírt pályázaton, a felújítás további költségeit a helyi polgármesteri hivatal támogatásából, továbbá a hívek és vállalkozók adakozásából fedezték.

November elején kezdődhettek el az orgonajavítási munkálatok. Bakos Árpád kántortól megtudtuk, hogy egy csíkszentsimoni orgonaépítő műhelybe szállították az orgona bizonyos részeit, ahol Sándor Péter és Bakos-Mihály Károly orgonaépítők végezték (faipari gépekkel, kétkezi munkával) a szélládák, sípok, mechanikai alkatrészek stb. javítását, minden elemet átvizsgálva. Többhetes munka után az orgonát a karácsony előtti héten szerelték össze, majd sor került annak hangolására is. Szenteste a nyolcadikos diákok pásztorjátékának bemutatása után szólalhatott meg újra ünnepélyesen, régi pompájában a 155 éves orgona.

Laczkó Vilmos helyi plébános köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a farkaslaki katolikus templom orgonájának restaurálásához. A hívekkel együtt hálát adott, hogy a templom orgonája továbbra is betöltheti szerepét, változatlanul szép hangzású lett, szépen, magasztosan szól, Isten dicsőítésére szolgálhat és hangolhat az egyházközség további évtizedeiben is.

Jakab Katalin