Ferenc pápa a piaristákhoz: a személy és a teremtett világ tiszteletére neveljenek

0
792
Diákok az iskolában. Fotó: ANSA/Vatican News

A pápa üzenetet küldött a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjai Rendjének, vagyis a piaristáknak, amelyben emlékeztet: a megszentelt életet élők fontos feladata a nevelés. Újítsák meg elkötelezettségüket és lelkesedésüket Kalazanci Szent József karizmája nyomán.

A személy értékének felmutatása, befogadása és bevonása: ezt a három cselekvési irányt jelölte ki a pápa a piaristáknak, akik november 12–14-ig online tanácskoznak a globális nevelési egyezményről. Pedro Aguado Cuesta legfőbb elöljárónak címzett levelében a pápa kiemeli: a megszentelt élet kezdettől fogva az élvonalban járt éppen Kalazanci Szent József példája nyomán, aki Rómában megalapította az első ingyenes népiskolát, amely mindenki előtt nyitva állt. Ma az egyház arra hívja a piaristákat, hogy identitásukból kiindulva megújítsák ezt a célkitűzést. Köszönet lelkes munkájukért.

A pápa által megjelölt első szempont a személy kibontakoztatása méltóságán keresztül, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő sajátosságokat, szépséget, egyediséget, s egyben kapcsolatteremtési képességét másokkal és a környező valósággal. A nevelőnek az a feladata, hogy olyan kompetenciákat és erőforrásokat szabadítson föl az emberben, amelyek révén együtt építhetünk egy igazságos és békés jövőt.

A második szempont, amire a pápa ráirányítja a piaristák figyelmét, a befogadás. Úgy kell dolgozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, hogy megtanulják a kapcsolatteremtést, a csoportmunkát, a beleérző viselkedést, ami elutasítja a kiselejtezés kultúráját. Fontos ugyanakkor, hogy a diákok megtanulják közös otthonunk védelmét, megóvni a földet az erőforrások kizsákmányolásától. Mértéktartó életstílust kell elsajátítaniuk, a lehető legjobban kihasználva a megújuló energiát, tiszteletben tartva az emberi és természeti környezetet, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét, valamint a körkörös gazdaságot. (A körkörös gazdaság fogalma a fenntarthatóság egy új perspektívája, amely egyre szélesebb körben terjed. Az elképzelés a természet világából indul ki, amelynek minden eleme erőforrás a tápláléklánc következő szintje számára, így semmi nem marad felhasználatlanul. A körkörös vagy körforgásos gazdaság koncepciója megkérdőjelezi a termelés és a fogyasztás jelenleg uralkodó lineáris modelljét.)

A piaristákhoz intézett üzenetében Ferenc pápa kitér a nevelés harmadik fő szempontjára: aktívan bevonni a diákokat a folyamatokba, hogy a hallott ismeretek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal megadjuk a gyerekeknek és a fiataloknak a lehetőséget, hogy kritikai szemmel tekintsenek a világra, amit örökül hagyunk rájuk. Képesek legyenek fölfogni a gazdasági, politikai, fejlődési és haladási problémákat, és olyan megoldásokat javasoljanak, amelyek valóban az embert és az egész emberi családot szolgálják az átfogó ökológia távlatában. A legfőbb piarista elöljáróhoz címzett levelében végül a pápa imáiról biztosítja a rendet. Az Úrhoz fohászkodik, hogy a megszentelt élet is lényegi része legyen a globális nevelési egyezménynek ebben a történelmi pillanatban.

A piarista rend negyedik fogadalma

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Teljes neve: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, azaz a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák. Régebbi magyar elnevezése: kegyestanítórend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

Forrás: Gedő Ágnes/Benedetta Capelli/Vatican News