Ferenc pápa apostoli levele a megszentelt élet újabb intézményeinek létrehozásáról

0
700
A megszentelt élet ünnepe tavaly február 2-án a Szent Péter-bazilikában. Fotó: Vatican Media/Vatican News

A karizmák hiteles jelének az elbírálásáról szól Ferenc pápa november 4-én közzétett Authenticum charismatis című, motu proprio formájában írt apostoli levele. Ennek legfontosabb jegye az egyháziasság, elbírálója pedig a megyés püspök a saját egyházmegyéjében. A motu proprio megváltoztatja a kódex 579-ik kánonját: „A megyés püspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre”.

„A karizma hitelességének világos jele az egyháziassága, az a képessége, hogy harmonikusan tud beleilleszkedni mindenki javára Isten Szent Népe életébe” (Ev. Gaud. apost. buzd. 130). A híveknek joguk van arra, hogy a főpásztorok értesítsék őket a karizmák hitelességéről és azoknak a személyeknek a megbízhatóságáról, akik azok alapítóiként jelentkeznek. A karizmák egyháziasságának és megbízhatóságának a megkülönböztetése a helyi egyházak főpásztorainak egyházi felelőssége. Ez a megszentelt élet összes formája iránt mutatott gondos törődésben fejeződik ki, főként a megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai felállításának alkalmasságát érintő értékelés döntő feladatában. Kötelesen meg kell felelni az adományoknak, amit a Szentlélek támaszt a részegyházban, nagylelkűen, hálaadással befogadva azokat; egyidejűleg el kell kerülni, „hogy meggondolatlanul hívjanak életre haszontalan vagy életképtelen intézményeket” (II. Vat. Zsin. PC 19).

Az Apostoli Szentszéket illeti, hogy kísérje a főpásztorokat a megkülönböztetés folyamatában, amely elvezet az egyházmegyei jogú új intézmény vagy új társaság egyházi elismeréséhez. A megszentelt életről szóló apostoli buzdítás megállapítja, hogy „életképességüket az egyházi tekintélynek kell megvizsgálnia, melynek feladata, hogy bizonyítsa a célkitűzés hitelességét, és elkerülje a nagyon hasonló intézmények szaporodását, ami a szétaprózódás veszedelmével jár” (Ap. buzd. VC 4). A megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai ennélfogva a Szentszék hivatalos elismerését igénylik, amit egyedül illet meg a végső döntés.

„A megszentelt élet és az apostoli élet új társaságai minden új intézménye természeténél fogva, még akkor is, ha egy részegyház kereteiben támadt, az egyháznak szánt adományként nem elszigetelt vagy jelentéktelen valóság, hanem bensőleg hozzátartozik, az egyház szívén fekszik, mint küldetésének alapvető eleme” (Levél a megszenteltekhez, III, 5).

A pápa elrendeli az 579-es kánon módosítását, amelyet a következő szöveg helyettesít: „A megyés püspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre”. 

Végül Ferenc pápa elrendeli a Motu proprio formájában írt apostoli levél határozott és szabályos betartását, amelyet az Osservatore Romano közöl és ami 2020. november 10-én lép életbe. Az apostoli levelet Ferenc pápa november elsején, Mindenszentek napján írta alá, pápasága nyolcadik évében.

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News