Halottakért bemutatott szentmisék a püspöki székvárosokban

0
1384
Világítás a Szatmárnémeti temetőben. Fotó: a szatmári egyházmegye sajtószolgálata

Mindenszentek ünnepén és halottak napján megemlékezünk a szentekről és halottainkról. A püspöki székvárosokban, is szentmiséket mutattak be a halottak lelki üdvéért.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, hétfőn, 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök rekviemet celebrált a Szent Katalin-templomban a temesvári egyházmegye elhunyt főpásztorai, kanonokai, lelkipásztorai és a hívek lelki üdvéért. A szentmisén koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, a temesvár-belvárosi közösség plébánosa, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Bakó László püspöki titkár és Jäger Adalbert temesvár-újkisodai plébános. A szentmisét a temesvár-belvárosi plébánia Facebook-oldalán közvetítették.

November 2-án, hétfőn, halottak napján 18 órakor Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban mutatott be szentmisét az egyházmegye elhunyt híveiért. Ezen a napon reggel 7 órától minden egész órában erre a szándékra mutattak be szentmiseáldozatot a plébánia papjai. „Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik!”

Szatmárnémetiben a hagyományoknak megfelelően halottak napján délután négy órától mutattak be szentmisét a híd melletti temető kápolnájánál. A főcelebráns Hársfalvi Ottó általános helynök, székesegyházi plébános mellett több egyházmegyés pap koncelebrált, valamint az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium növendékei imádkoztak az elhunyt hívekért. Simon Attila székesegyházi helyettes plébános szentbeszédében kiemelte, hogy az embernek az örök élet elnyeréséért érzett feszültségét Jézus oldja fel. A szentmise záróáldását követően a papság a hívekkel együtt mondta a lucernárium imáit, majd a hívek közül sokan szeretteik sírjához mentek gyertyát gyújtani, imádkozni tovább az elhunytak lelki üdvéért.

Korábbi írásunkat a gyulafehérvári székesegyházban a halottak lelki üdvéért bemutatott szentmiséről ITT olvashatják.