Libera me, Domine

Szentmisét mutattak be a gyulafehérvári székesegyházban az ott nyugvók lelki üdvéért

1
1420
Fotó: SIS

November 2-án, halottak napján az egyház ünnepélyesen is megemlékezik a halottakról, a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. A gyulafehérvári székesegyházban halottak napján – vagy azt követő napok valamelyikén – évente szentmisét mutatnak be a székesegyházban és annak kriptájában nyugvó főpásztorok, kanonokok és más ott eltemetett elhunytak lelke üdvéért.

Az idén Kovács Gergely érsek mutatta be a megemlékező szentmisét, amelyen vele koncelebráltak a szeminárium elöljárói és az érseki központban szolgálatot teljesítő papok. A szentmisét követően levonultak Isten szolgája, Márton Áron püspök úr szarkofágjához, ahol Marton József nagyprépost vezette a lucernáriumot.

Forrás: seminarium.ro

1 HOZZÁSZÓLÁS