FRISSÍTÉS: ELMARAD Magyarok Nagyasszonyának ünneplése Máriaradnán

0
1128
Máriaradna. Illusztráció: Serbán Mária

Az Arad Megyei Prefektúra felelős osztályának október 6-i döntése alapján Arad megyében 14 napra felfüggesztik a zárt helyen történő liturgikus szolgálatokat – közölte a Temesvári Római Katolikus Püspökség. A rendelet szerint Arad megye területén nem lehet semmilyen zárt helyen misézni, sem más liturgikus cselekményt végezni. A pap csak magánmisét mondhat a templomban, de hívek jelenlétében csak kint lehet misézni. A jelen rendelkezés f. év október 21-ig van érvényben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel az október 8-i Magyarok Nagyasszonya zarándoklat elmarad Máriaradnán – közölte a püspökség.

KORÁBBAN ÍRTUK:

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából október 8-án, csütörtökön 11 órakor Pál József Csaba megyés püspök a magyar nemzetiségű híveknek celebrál szentmisét Máriaradnán.

Szentbeszédet mond Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása mellett a kegytemplomban csupán 70 résztvevő foglal majd helyet, a többi hívő a kolostor udvarán, illetve a bazilika előtti téren kapcsolódhat be a liturgiába.

1896-ban, az ország fennállásának ezredik évében engedélyezte Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepét XIII. Leó pápa (1878–1903) Magyarország számára annak emlékére, hogy Szent István halála előtt az országot a Boldogságos Szűznek ajánlotta. Először október második vasárnapján ülték. Szent X. Piusz pedig október 8-ára tette át.