A keresztények élete mindig küzdelem – Ferenc pápa vasárnapi beszéde

0
845
Fotó: Vatican Media

Augusztus 30-án délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa az évközi 22. vasárnap evangéliumi szakaszához (vö. Mt 16,21-27) fűzte gondolatait.

Ebben Jézus bejelenti tanítványainak szenvedését, halálát és feltámadását. Olyan valóságról van szó, amelyet Péter és a többiek nehezen fogadnak el, de ez így van ma is, számunkra is – állapította meg a pápa, hangsúlyozva, hogy a világ szemében a kereszt „botrány”, míg Jézus a kereszttől való menekülést tekinti „botránynak”. A pápa rámutatott arra a két magatartásra, amelyet Jézus jelöl meg tanítványainak, hogy hogyan kövessék példáját: önmegtagadással és a kereszt vállalásával. A kereszt Isten végtelen szeretetének és Jézus üdvösséget hozó keresztáldozatának a jele, nem lehet tárggyá, ékszerré lefokozni.

Ne kötődjünk a világias gondolkodáshoz

A vasárnapi evangéliumi szakasz kapcsolódik a múlt vasárnapihoz – kezdte beszédét Ferenc pápa. Miután Péter, a többi tanítvány nevében is megvallotta hitét Jézusban, mint a Messiásban és Isten Fiában, Jézus beszélni kezd szenvedéséről. A Jeruzsálem felé vezető úton nyíltan elmagyarázza barátainak, hogy mi vár rá végül a szent városban: megjövendöli halálának és feltámadásának, megaláztatásának és dicsőségének misztériumát. Elmondja, hogy „sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, megölik, de harmadnapon föltámad”. Szavait azonban nem értik meg tanítványai, mert hitük még nem elég érett és túlságosan kötődik az evilági gondolkodáshoz (vö. Róm 12,2), utalt a pápa a szentlecke szavaira, Szent Pál rómaiakhoz írt levelére, amelyben az apostol arra buzdítja a híveket, hogy ne hasonuljanak a világhoz, hanem újuljanak meg gondolkodásukban. A tanítványok egy túlságosan világi győzelemre gondolnak és ezért nem értik meg a kereszt nyelvezetét – mutatott rá Ferenc pápa.

Ne engedjünk a sátán kísértésének, amely eltávolít Jézus keresztjétől

Azzal a kilátással szemben, hogy Jézus kudarcot vallhat és kereszthalált szenvedhet, Péter fellázad és ezekkel a szavakkal fordul Jézushoz: „Ments Isten, Uram! Ilyesmi nem történhet veled!” Péter hisz Jézusban, követni akarja őt, de nem fogadja el, hogy szenvedésen keresztül jusson el a dicsőségre. Péter és a többi tanítvány számára – de számunkra is – a kereszt egy kellemetlen dolog, a kereszt egy „botrány”, miközben Jézus a kereszttől való menekülést tekinti „botránynak”. Ez azt jelentené, hogy kivonja magát az Atya akarata alól. Ezért Jézus így válaszol Péternek: „Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkodol”. Ferenc pápa így folytatta elmélkedését a vasárnapi evangéliumi szakaszról: „Tíz perccel azelőtt Jézus dicsérte Pétert, megígérte neki, hogy egyházának alapjává teszi. Tíz perccel később sátánnak nevezi. Hogyan lehet ezt megérteni? – tette fel a kérdést a pápa, majd megállapította: „Ez mindnyájunkkal előfordul! Az áhítat, a buzgóság, a jóakarat, a felebaráthoz való közelség pillanataiban Jézusra tekintünk és haladunk előre. De azokban a pillanatokban, amikor a kereszttel találjuk szemben magunkat, elmenekülünk. Az ördög, a sátán, ahogy Jézus mondja Péternek, megkísért bennünket. Ez a gonosz lélek sajátossága. Éppen az ördög az, aki eltávolít bennünket Jézus keresztjétől – magyarázta a pápa.

Önmegtagadás és a gonosz elleni küzdelem

Ezután az összes tanítványhoz fordulva Jézus hozzáteszi: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem”. Ezáltal megmutatja az igazi tanítvány útját, két magatartást jelölve meg. Az első az önmegtagadás, ami nem felszínes változást, hanem megtérést jelent, 180 fokos irányváltoztatást a gondolkodásmód, az értékek terén. A másik magatartás, hogy magunkra vesszük keresztünket. Nem csak arról van szó, hogy türelemmel elviseljük a mindennapi küzdelmeket, hanem hittel és felelősséggel vállaljuk a fáradozásnak és a szenvedésnek azt a részét, amely együtt jár a gonosz elleni küzdelemmel. A keresztények élete mindig küzdelem – hangsúlyozta a pápa, utalva a Biblia szavaira, miszerint a hívő élete küzdelem a gonosz szellem ellen (Jób könyve, hetedik fejezet).

Ha Jézus tanítványai vagyunk, követjük példáját

Így az az elkötelezettség, hogy „magunkra vesszük keresztünket” azt jelenti, hogy Krisztussal együtt részt veszünk a világ üdvözítésében. A pápa arra buzdította a híveket, hogy tartsák ezt szem előtt. „A feszület, ami otthonunk falán függ, vagy az a kis kereszt, amelyet nyakunkon viselünk, legyen annak a jele, hogy egyesülni akarunk Krisztussal, hogy szeretettel szolgáljuk testvéreinket, különösen a legkisebbeket és a legtörékenyebbeket. A kereszt Isten szeretetének és Jézus áldozatának a jele, amit nem fokozhatunk le egy babonás tárggyá vagy egy nyakékké. Minden alkalommal, amikor a keresztre feszített Krisztus képmására szegezzük tekintetünket, gondoljunk arra, hogy Ő, mint az Úr valódi Szolgája, megvalósította küldetését életét adva, vérét ontva a bűnök bocsánatára. Ne hagyjuk, hogy a gonosz kísértése eltérítsen bennünket. Következésképpen, ha Jézus tanítványai akarunk lenni, akkor arra kaptunk meghívást, hogy kövessük példáját, fenntartás nélkül éljünk Isten és a felebarátok szeretetéért”.

Mária a végsőkig egyesült Fiával a szenvedésben

Szűz Mária, Fiával egyesülve egészen a Kálváriáig, segítsen nekünk, hogy ne hátráljunk meg a megpróbáltatások és szenvedések elől, amelyek az evangéliumi tanúságtétel velejárói mindannyiunk számára – fohászkodott beszéde végén a Szűzanyához Ferenc pápa.

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy szeptember elsején tartjuk a teremtett világ gondozásának imavilágnapját. Ettől a naptól kezdve október 4-ig ünnepeljük a különböző egyházak és hagyományok keresztény testvéreivel együtt a „Föld jubileumát”, hogy emlékezzünk a Föld napjára, amelyet első alkalommal 50 évvel ezelőtt rendeztek meg. A pápa üdvözölte a világ minden részén meghirdetett kezdeményezéseket, kiemelve ezek közül a Mauritius sziget fővárosa, Port Louis székesegyházában vasárnap megrendezett hangversenyt. A pápa sajnálattal utalt a szigetet a közelmúltban sújtó környezetvédelmi katasztrófára.

Ferenc pápa üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt római híveket, az Itáliából és számos országból érkezett zarándokokat, közöttük a nemzeti zászlójukat lengető brazil, lengyel, argentin csoportokat, valamint Kelet-Timor olaszországi szerzetesi közösségét.

Forrás: Vatican News/Facebook