Mi legyünk jó örökség őrzők!

0
2334
Fotók: Jánó Andrea

Vasárnap, 12 órától tartott búcsús szentmisén ünnepeltük Szent István királyunkat, templomunk védőszentjét a kovásznai katolikus plébániatemplomban. A szentmise szónoka dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, aki az ünnepség elején megáldotta a teljesen felújított és megújult, Szent István király tiszteletére felszentelt templombelsőt.

A zsúfolásig megtelt templomunkban, Péter Arthur helyi plébános köszöntötte dr. Kovács Gergely érseket, és elmondta, hogy az alig százéves templomot pályázat és a jóakaratú hívek segítségével újították fel, majd felkérte az érsek urat, hogy áldja meg azt.

„Örömmel gyűltünk össze, hogy a megújult templomot Istennek felajánljuk, ezért alázattal kérjük, hogy kegyelmével legyen velünk kegyesebb, és erejével áldja meg ezt a vizet, amellyel a megújult templom falait lemossuk. De elsősorban azt véssük a szívünkbe, hogy mi, akik hitben és szeretetben összegyűltünk, az egyház vagyunk – hangzott el Kovács Gergely köszöntőjében. Majd folytatásként áldását kérte a templomra. Kérünk, Istenünk, küldd el áldásodat erre a templomra, melynek megújítását nekünk megengedted, és add, hogy híveid, akik ide jönnek, érezzék, hogy Jézus Krisztus jelen van közöttünk.”

Molnár Gergely, Reményik Sándor: Templom és iskola című versével köszöntötte az egybegyűlteket, majd az evangéliumot Kerekes László, kinevezett gyulafehérvári segédpüspök olvasta föl.

Prédikációjában a gyulafehérvári érsek elmondta, hogy az augusztus 20-i ünnepséget Budapesten töltötte, és a Szent István-bazilikában mondott szentbeszédet, Erdő Péter bíboros meghívására. „Budapest felé utazva valamiképpen az fogalmazódott meg bennem, hogy a gyulafehérvári érsekség papjainak, híveinek imáit, szeretetét, tiszteletét viszem a Szent Jobbhoz. Most pedig úgy érzem, hogy Szent István királyunk ereklyéjének üzenetét hozom főegyházmegyénkbe. Nem számít az a 750 kilométer, nem számít az országhatár, amelynek elválasztó mivoltát most különösen érezzük a koronavírus-járvány következtében. Bizony, egy határ el is tud választani.

A szentmise előtt röviden beszélgettem a plébános atyával, aki boldogan mondotta el, hogy a közösség igenis akar építeni, akar megőrizni, akar megmaradni. Tegyünk azért, hogy az örökség megmaradjon. Mi legyünk jó örökség őrzők!

 Légy áldott, István király, legyen áldott a te örökséged!” – zárta prédikációját a gyulafehérvári érsek.

A liturgiát a kovásznai Cinke gyerekkórus, Fülöp Zsolna, Karácsony Attila és Szabó Kamilla, illetve a Kercsó Ferenc kántor által vezetett Szent István király felnőtt vegyeskar énekei tették magasztosabbá.

A szentmise végén Péter Arthur plébános mondott köszönetet dr. Kovács Gergely érseknek a jelenlétért és szolgálatért, köszöntötte a kinevezett segédpüspököt, majd a felújítási munkálatokról tartott beszámolót. Három évvel ezelőtt kezdődött a munka az ablakok kicserélésével, a fűtésrendszer felújításával. Két éve került új tető a templomra, ugyanakkor a bejárati sétányt kockakővel burkolták. Tavaly új villámhárítót szereltek, idén hat hónapon keresztül zajlott a templombelső teljes felújítása. A plébános nem felejtett el nyilvánosan köszönetet mondani Magyarország kormányának, a munkálatokban részt vevő mestereknek és munkásoknak, az egyháztanács tagjainak, a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend tagjainak, a kántornak, a közeli munkatársaknak és a kedves híveknek. Befejezésül így fogalmazott:

 „A munkálat nem csak arra jó, hogy a kőből épült templom megújuljon. Mert minek újuljon meg a kőből épült templom, ha a lelkek úgy maradnak, ahogy vannak? Megújulhat a lelkek temploma is, azt gondolom, nálunk egy kicsit ez történt, közösségünkben megerősödött az összefogás, a segítőkészség és az adakozási kedv. Hálatelt szívvel köszönöm a jó Istennek, az egész közösségnek.”

Jánó Árpád kovásznai akolitus