Dogmatika – a párbeszéd teológiája

Közelebb hozni a teológiát

0
1871
A dogmatika a hittételekre tényekként tekint: olyan örök igazságok, amelyre alapozhatjuk az Istenbe vetett hitünket. Fotó: pixabay.com

A dogmatikáról általában nem a párbeszéd jut eszünkbe, hanem a hittételek pontos meghatározása, azok kategorizálása. Erre utal az is, hogy a fundamentális teológiával együtt a rendszeres (szisztematikus) teológiai tantárgyak közé sorolják. Valóban, ez a két szakterület segít számunkra megismerni a katolikus tanítás tartalmát, és olyan átfogó képet adnak, amelynek segítségével megértjük a hittudomány rendszerét. Azonban mind a fundamentális teológia, mind a dogmatika nem önmagában áll, hanem más teológiai tárgyakkal és tudományos területekkel folytat folyamatos dialógust a hitről és annak tartalmáról. Épp ezért nevezem a dogmatikát a párbeszéd teológiájának.

Közelebb hozni a teológiát, ez a célja sorozatunknak, amelyben egy éven keresztül minden hónapban a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karával együttműködésben bemutatunk egy erdélyi és egy nemzetközi teológust, valamint a teológia egy tudományágát.

A dogmatika nemcsak más tudományokkal való kapcsolatában tekinthető dialógusnak, hanem alapvető természetében is: párbeszéd Istennel. A kifejezés a görög dokeó, látni, látszani szóból ered, és értelmezhetjük úgy, mint annak leírása, amit meglátunk Istenből és az ő üdvözítő tevékenységéből. Ebből adódik az a paradoxon, hogy bár egy elméleti, néha spekulatív tudományágról beszélünk, mégis tapasztalatra épít. Az alapvető tapasztalat pedig az, hogy Isten Jézus Krisztus személyében végérvényesen belépett az emberi történelembe és átformálja azt. A történelem a Szentháromság megnyilvánulásának tere. Minden dogmatikai következtetés ebből a tényből indul ki.

Fontos, hogy tényről beszéltünk az előző mondatban, hiszen a dogmatika a hittételekre tényekként tekint: olyan örök igazságok, amelyre alapozhatjuk az Istenbe vetett hitünket (ennek foglalata az apostoli és a nikaia-konstantinápolyi hitvallás). Viszont ha csak a tények (dogmák) gyűjteményének tekintjük a dogmatikát, akkor csupán egy száraz katekizmust kapunk. A mai dogmatika ennél sokkal több: középpontjában Isten mellett ott van az ember is. Az ember kérdez, Isten válaszol. Hozzá kell tenni, hogy az emberek egymás között is párbeszédet folytatnak a hitkérdésekről. Ez jó esetben párbeszéd, más esetben hitvita. Ahol párbeszéd van, ott közösség is van. A dogmatika az Istennel való közösségépítés szellemi útja.

András Szabolcs