A misszió a Lélek ingyenes ajándéka

Ferenc pápa üzenete a Pápai Missziós Műveknek

0
956
Forrás: Vatican News

A pápa üzenetet küldött a Pápai Missziós Műveknek abból az alkalomból, hogy ezekben a napokban tartották volna éves közgyűlésüket, amelyet el kellett halasztaniuk a vírusjárvány miatt. Ferenc pápa arra buzdítja a szervezetet, hogy kerülje az önreklámozást és a misszió két vágányon haladjon előre: az imára és a szeretetcselekedetekre alapozva.

„Az evangélium hirdetése teljesen más, mint minden politikai, kulturális, pszichológiai és vallási prozelitizmus” – fogalmaz a pápa üzenetében, amelyben a keresztény misszió alapjairól elmélkedik. Megfogalmazza a küldetés megkülönböztető jegyeit. Ezek között említi a vonzást: az egyház a vonzás által növekszik a világban, nem a prozelitizmusnak köszönhetően. A hála és az ingyenesség fontos, mert a missziós lelkület nem gondolkodás vagy kalkulálás következménye, hanem a hála visszatükröződése. A misszióhoz alázatra van szükség, valamint arra, hogy elősegítsük és ne komplikáljuk a dolgokat hasztalan súlyokkal terhelve az emberek életét. További jellemzőként említi a pápa az élethez való közelséget, mert a misszió ott és úgy jut el az emberekhez, ahol vannak. Isten népének a hitérzéke (sensus fidei) illetve a kicsinyek és a szegények előtérbe helyezése is meghatározó jegye a küldetésnek, mert ezek az egyház számára nem választható opciók.

Elkerülendő negatív jellemzők a misszió során

A pápa arra buzdítja a Pápai Missziós Műveket, hogy a missziós lelkület az ima és a szeretetcselekedetek útján haladjon előre. Utal azokra a negatív jellemzőkre, amelyek a misszió megvalósításának útján előfordulhatnak: az önmagukra hivatkozás, vagyis, hogy önmagukat és kezdeményezéseiket reklámozzák és ünneplik. Az irányítás kényszere, hogy a közösségeket ellenőrizni akarják ahelyett, hogy szolgálnák őket. Az elitarizmus veszélye is fennáll, hogy egyik társadalmi osztályt fontosabbnak tekintik, mint a másikat. Negatív jellemző lehet a néptől való elszigetelődés, az elvontság és a funkcionalizmus is, amely világias hatékonysági modelleket utánoz.

Tanácsok az útra                    

Ferenc pápa azt tanácsolja a Pápai Missziós Műveknek, hogy őrizzék meg és fedezzék fel újra beilleszkedésüket Isten népe körébe azáltal, hogy elmerülnek az emberek valós életében és az egyházi hálózatban. A szervezet maradjon meg az ima és az adománygyűjtés gyakorlatában új utakat is keresve. A Pápai Missziós Művek ne váljon egy nem kormányzati szervvé, amely minden erejét a pénzügyi támogatások szerzésére összpontosítja. Próbáljanak új módon adománygyűjtést szervezni a Missziós Világnap alkalmából októberben esedékes gyűjtésre, amelyet a világ templomaiban tartanak. A pénzalapok felhasználásakor figyeljenek elsősorban a közösségek alapvető szükségleteire. Ne feledkezzenek meg a szegényekről. Ferenc pápa üzenetét Szent Ignác szavaival zárja, melyekkel kéri a Pápai Missziós Műveket, hogy munkájukat végezzék jól, „mintha minden tőlük függene, annak tudatában, hogy valójában minden Istentől függ”.

Forrás: Vatican News (Somogyi Viktória)

MEGOSZTÁS