NAGYPÉNTEK a családban

0
8325

Bevezetés

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Jézus keresztútja segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a jók győzelme, mert ez a végső jónak, a végtelen jóságnak, Istennek, a feltámadt életnek a győzelme.

Nagypénteken nincs szentmise. A Jézust jelképező oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya, emlékeztetve a Golgota csupasz sziklatömbjére, amelyen a megváltás áldozata végbement. A mise helyett igeliturgia van, áldoztatással. A pap a vértanúság színében, piros öltözékben végzi a szertartást. Mind a papok, mind segítőik teljes csendben vonulnak be a templomba, s a lecsupaszított oltár előtt letérdelve arcra borulnak.

Ezután felolvassák János evangéliumából Jézus szenvedéstörténetét, a haláláról szóló részt, a passiót. A körmenetbe hozott kereszt előtt a hívők kifejezik Krisztus iránti imádatukat és hálájukat. Ezt követi az áldozás, majd a liturgiát könyörgéssel fejezik be, az áldásosztás és elbocsátás ezúttal elmarad.

Napi olvasmányok:

Olvasmány: Iz 52, 13-53, 12;
Szentlecke: Zsid 4, 14-16; 5, 7-9;
Evangélium: Jn 18, 1-19, 42

Közös munka

Szentsír elkészítése otthon. Könnyen megoldható egy kartondobozból, amelyet kibélelünk fehér vászonnal vagy selyemmel, és belehelyezzük a feszületet. Virágokat helyezünk mellé, vagy a kizöldült búzát.

Liturgia

Előkészület: A házi szentélyünkben csak a feszület legyen önmagában, díszítés nélkül. A közös liturgiához az asztalra vagy a családi oltárra helyezzünk egy gyertyát és egy feszületet.

Édesapa

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

ÉNEK

Jézus, világ Megváltója, üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia, szent kereszted szívem hívja:
Jézus add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!

Általszegve kezed-lábad, átvert tested roskad, bágyad.
Mezítelen tépett melled! Ó, siratlak, ó, ölellek!
Jézus add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!

Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak.
Homlokomon piros véred: Tied vagyok, úgy ítélj meg!
Jézus add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!

Édesapa

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

Íme, sikert arat szolgám, magasra emelkedik, magasztos és igen fenséges lesz. Amint sokan megborzadtak tőle, hisz olyan torz volt, nem emberi a külseje, alakja nem hasonló az emberek fiaihoz, úgy ámulatba ejt majd sok nemzetet, királyok fogják be előtte szájukat, mert olyat látnak, amiről nem beszéltek nekik, és olyat vesznek észre, amiről nem hallottak.
De az Úrnak úgy tetszett, hogy összetörje betegséggel. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait; és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, megelégedett lesz.
Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat, és bűneiket ő hordozza. Ezért osztályrészül adok neki sokakat, és hatalmasokkal osztozik a zsákmányon, amiért halálra adta életét, és a bűnösök közé számították; pedig ő sokak vétkét viselte, és a bűnösökért közbenjár. (Iz 52, 13-15 53;10-12)

ÉNEK:

Isten Báránya, kinek szíve tökéletes, nem volt benne bűn.
Amikor kínozták, Ő alázatos maradt és szó nélkül tűrt.
Mindnyájunk vétke Őrajta volt.
Bűnné lett értünk Ő, aki nem ismert bűnt,
a halált vállalva Ő bűnhődött helyettünk.
Megtört a teste, kiáradt vére,
bűneinkért lett a fára szegezve,
Isten arcától egy időre távol került,
hogy mi örökre közel lehessünk.
Mit adhatnék én? A szívem nem tökéletes, nincsen bennem jó.
De amikor felnézek, arra kit átszúrtak, elszáll minden szó,
értem Ő mindent odaadott.

Következhet a gondolatok, élmények megosztása a felolvasott szentírási rész kapcsán. A megosztás után következhet egy odaillő dal.

ÉNEK

A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, Szűz Anya,
Fájdalom közt, bágyadozva,
Tőr veré át lelkedet.
Mely gyötrelem volt Neked
Isteni szülöttedet
Látni szegény jászolban!
S midőn annyi ellenségek
Romlására esküvének:
Tőr veré át lelkedet.

Ezt követheti a kereszthódolat: körbeadjuk a feszületet és mindenki csendben kifejezi háláját, szeretetét, ahogyan ő szeretné (megsimogatja, megcsókolja).

ÉNEK (hanganyag mellékelve):

Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez,
Neked halált hozott, nekem életet.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez,
Az élet forrása testedből ered.
Nincsen más hely, ahol megpihenhetek,
Nincs más mód, hogy letegyem bűnömet.
Amit gondolattal, tettel, vagy szóval elkövettem.
Teremts újra tiszta szívet bennem!
Nincsen más út, mely szabadságra vezet,
Nincs más vér, mely elmossa bűnömet,
Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem!
Teremts újra tiszta szívet bennem!

Elmélyítés

Felnőtteknek:

1. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt.

2. Ezen a napon lehetőleg maradjunk csendben, ne szóljon a rádió, TV, kapcsoljuk ki a számítógépet, a telefonokat.

3. Javasoljuk a keresztút elvégzését közösen a gyerekekkel (Letölthető: első és második változat).

4. Felolvashatjuk Krisztus szenvedéstörténetét.

5. Javasoljuk meghallgatni a következő elmélkedést:

https://www.youtube.com/watch?v=pOzGs_avTxU

6. Szánhatunk egy félórát egy képmeditációra, amelyet akár nagyobb gyerekekkel közösen is lehet végezni (szöveg és kép mellékelve)

Gyerekeknek: kifestők (első, második, harmadik, negyedik és ötödik kifestő), barkácsolás (rajz és kész), rejtvény.

ZENE

LETÖLTHETŐ PDF