NAGYCSÜTÖRTÖK a családban

0
7057

Bevezetés

A mai liturgikus nap hangsúlya is kettős. Két szentség alapítását ünnepli az egyház, amelyeket az Úr Jézus az utolsó estén a tanítványaira hagyott. Az egyik az eucharisztia, a másik a szolgálati papság szentsége. Az oltáriszentségnek még van egy nagy ünnepe, az Úrnapja, éppen ezért a jelen körülmények között szép lenne, ha a család által ismert papokért imádkoznánk inkább a nap folyamán. Ugyanakkor a szentmisére és a lelki áldozásra komoly előkészületet tehetünk közösen is. Elmélkedjük át a lelki áldozás imáit (nyomtassuk ki mindenkinek.)

A nagycsütörtöki liturgia elején búcsút veszünk az ünnepélyességtől, a Dicsőség éneklésekor otthon is egy kis csengővel csengethetünk (valamelyik kisgyermek). Az est emlékező eseményei közül kiugrik a lábmosás szertartása. Ez a szolgáló szeretet megjelenítése. Az evangélium szerint Jézus szeretetének egy végső jelét adta, akkor, amikor megmosta tanítványai lábát. A szeretet jelét adhatjuk mi is a családtagoknak, azzal, ha ezen a napon mindenkinek valami szeretet-gesztussal kedveskedünk. A nap végén pedig ezt imádságos keretben megosztjuk egymással.

A liturgia végén oltárfosztásra kerül a sor. Otthonunk vagy családunk szentélyéből is vegyük ki most a virágokat; egy gyertya és egy kereszt maradjon. Esti vagy éjszakai virrasztásra olvassuk el együtt az Úr Jézus búcsúbeszédét és a főpapi imát (Jn 14,1-16,33; Jn 17,1-26.).

Napi olvasmányok:

Olvasmány: Kiv 12, 1-8. 11-14;
Szentlecke: 1Kor 11, 23-26;
Evangélium: Jn 13, 1-15

Közös munka

Készítsük közösen elő estére a széder-tálat. Ehhez szükség van egy nagyobb tálcára, kenyérre (lehetőleg kovásztalan kenyérre), egy pohár borra, almára, amelyet megreszelünk és kis mézzel meg dióval összekeverünk, továbbá ecetre és sós vízre kis tálkákban. Megsüthetjük együtt a kovásztalan kenyeret, a pászkát a következő recept segítségével: (https://www.nosalty.hu/recept/hazi-paszka)

Liturgia

Előkészület:

Az asztalra elő lehet készíteni a kenyeret (lehetőleg kovásztalan kenyeret), egy pohár bort, egy nagyobb tányérra egy-egy kupacba halmozva egy darab sült húst, ecetet, reszelt alma-dió-méz keverékét, egy kis tálban sós vizet. Két gyertyát tegyünk az asztalra.

SZÉDER-ESTE A CSALÁDBAN

Az alábbi családi liturgia csak néhány mozzanatában hasonlít a zsidó hagyomány szerint megült széderesthez. A család lehetőség szerint az egyszerűen, de mégis ünnepélyesen megterített családi asztal körül gyülekezhet.

Édesapa:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Család:

Ámen. 

Édesapa:

Ezen az estén családunkban különleges módon szeretnénk elfogyasztani a vacsorát megjelenítve Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Imádkozzunk!

Te hívsz meg minket a lakomára,
az együttlétért Tied a hála,
mert úgy szerettél, emberré lettél,
kenyeret adtál velünk is ettél. Ámen.

Édesapa:

Asztalunkra helyeztük a föld termését és mindennapi munkák gyümölcsét, életünk táplálékait, melyek emlékeztetnek a régi időkre.

Egykor Isten kiválasztott egy népet szeretetének jeleként, akik Egyiptomban fogságra jutva szabadításért Istenhez kiáltottak. Isten pedig megmutatta hatalmas erejét, és kivezette őket a fogságból, és száraz lábbal átvezette a Vörös tengeren.

A választott nép útra készen fogyasztotta el eledelét a fogságból való szabaduláskor, melyre ezután minden évben emlékeztek, és megünnepeltek. Az asztal közössége megújította Istennel, azt a közösséget, melyet a bűn szétszakított.

Jézus maga is így ünnepelt halála előtt, amikor minket megszabadított a bűntől és feltámadásával életet ajándékozott nekünk. Ámen.

Édesanya:

(A magyarázat közben, sorra a családtagok kóstolót vesznek a tálról, az említett ételből. A sós víz bemártott kenyérrel ízlelhető meg.)

  1. A kenyér, melyet Jézus az utolsó vacsorán kezébe vett kovásztalan, keletlen volt, mely földi életünk átmenetére emlékeztet, hiszen csak vándorok vagyunk itt e földön, és örök hazánk Istennél van. A kovász az erjedést szolgálja, de a romlandóságot is jelenti. Hiánya, mellőzése arra utal, hogy egy szabadságra vágyó népben, de a mi családunkban is a bűnnek legkisebb erjesztő ereje sem lehet jelen, mert az átterjed a másikra és a harmadikra. Ez pedig akár a közösség végét is jelentheti.
  2. A hús az áldozatot jelenti, az áldozati bárányt, és az igazi leölt Bárányt, a kereszten értünk maghalt Jézus Krisztust.
  3. Az ecet bűneink savanyúságát, keserűségét idézik, melyek elszakítottak Istentől és megkeserítették életünk.
  4. A bűn szolgaságát jeleníti meg az alma, a méz és a dió keveréke is emlékeztetve a vályogra, amit a zsidó nép az egyiptomi szolgaság idején nap-mint nap használt a kényszermunka során, a fáraó építkezésein, téglakészítéskor. Ezek bár édesek és finomak, mégis a rabság jelei.
  5. A sós víz a bánat és a szomorúság könnyeit jelenti, ebből szabadított meg mindannyiunkat Isten, „aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki Őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

A legkisebb gyermek:

Édesapám, miért olyan különleges ez az éjszaka?

Édesapa:

Ahhoz, hogy ezt megértsétek, hallgassátok meg az alábbi történetet:

Jézus húsvéti vacsorájának ez a története (Mk 14, 12 – 16, 22 – 24):

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.”

A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.”

Ezalatt megtöri az édesapa a kenyeret és odaadja családjának.

Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.”

Körbeadja a poharat, és mindenki iszik belőle.

Édesapa:

Így emlékeztünk a mai napon Jézus utolsó vacsorájára, melyet a szentmisében ünneplünk, ahol Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színében, megjelenítve keresztáldozatát. Azt reméljük, hogy egykor az örök életben is vele egy közösségben leszünk. Ámen.

ÉNEK

Vegyétek, s egyétek, ez az én Testem,
amely tiérettetek megtöretik!
Nézz rám, nézz rám, nézz rám!
Vegyétek, s igyátok, ez az én Vérem,
amely a bűnökért kiontatik!
Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,
a szövetség, mely által, aki hisz megtartatik.

A szokott módon, csöndesen beszélgetve folytatódhat a családi vacsora, azokkal az étkekkel, amelyet ilyenkor hagyományosan fogyasztanak.

Elmélyítés

Felnőtteknek, fiataloknak:

1. Hallgassuk meg a következő elmélkedést:

2. A LÁBMOSÁS SZERTARTÁSA CSALÁDBAN

A nagycsütörtöki szent liturgiát a lábmosás szertartása zárja, amelynek során a pap megmossa tizenkét ministráns lábát. Ez a szertartás felidézi, miként mosta meg Jézus tanítványai lábát az utolsó vacsora estéjén, felhívva ezzel az apostolok figyelmét a szolgálat fontosságára.

A rítus lényegét fogalmazza meg az utolsó imádság: „Te, Uralkodónk, jöjj most méltatlan szolgáid közé, akik példádat követik; mosd le rólunk lelkünk minden szennyét és tisztátalanságát, hogy megtisztulva a bűneink folytán ránk tapadt portól, s a szeretet törlőjével egymást megtörölve kedvedben járhassunk életünk minden napján.”

Megnézhetjük ezt a jelenetet a Jézus élete című filmből, majd a családfő megmossa a családtagok lábát mintegy kifejezve, megerősítve azt, hogy értük van, őket akarja szolgálni. Ezt követően beszélgethetünk arról, hogy miként szolgálhatjuk egymást a családban. Minden családtag elmondhatja, hogy az elkövetkező napokban hogyan szeretné szolgálni a többieket. Kérhetünk egymástól szívességeket is.

3. VIRRASZTÁS AZ ÚRRAL: Otthonainkban, lakásainkban virrasszunk együtt az Úrral! Felolvashatunk Jézus főpapi imájából (János 17,1-26).

Gyerekeknek:

Kifestők (ábra1 és ábra2), rejvények, origami (minta1, minta2, kész)

Zene:  Nekünk adtad magad

PDF-letöltés

MEGOSZTÁS