HÚSVÉTVASÁRNAP a családban

0
3993

Bevezetés

Húsvét legnagyobb ünnepünk. A családban ünnepelve apró gesztusokkal, jelekkel tudjuk érzékeltetni, hogy a hitünk középpontjában álló misztériumnak egészen különleges jelentősége van.

A legszebb ruhába felöltözve üljük meg. Készítsük elő az eledelszentelésre az étkeket a házi szentélybe, hogy az áldás szavaira Isten e szentélményt testi-lelki javunkra fordítsa (fontos, hogy az nyer áldást, ami elő van tudatosan készítve).

Hangsúlyos az alleluja a mai napon. A kedvenc húsvéti énekeinket többször énekeljük el, hogy szívünk az öröm izzásában maradjon. A húsvét akkora ünnep, hogy nyolc napig üli az egyház. Minden napján egy-egy feltámadási jelentet olvassunk és elmélkedjünk át a családdal, illetve beszéljük át imában.

Napi olvasmányok:

OLvasmány: ApCsel 10, 34a. 37-43;
Szentlecke: Kol 3, 1-4;
Evangélium – Jn 20, 1-9

Liturgia

Előkészület

Meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, kiteszünk középre egy keresztet a fehér lepellel. Tegyünk virágot is asztalra.

Az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot.

ÉNEK

Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához,
keresik azt akit megöltek, keresik azt akit szerettek, mennek az asszonyok.
Mennek az asszonyok,mennek az Úr sírjához,
kezükben fehér gyolcs,szívükben fájdalom, mennek az asszonyok.
Miért keresitek Őt,az élőt a holtak között, miért keresitek Őt?
Nincsen itt,feltámadott nincsen itt,feltámadott.
Jézus megmondta: harmadnapra feltámad.
Üres már a sír-terjedjen a hír: él a mi megváltónk.
Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk.
szívünkben nagy öröm,ujjongjon a Föld: Jézus Ő az Úr!

Édesanya

(vezetett elmélkedés zenei aláfestéssel)

Az előbbi dalban azokról az asszonyokról énekeltünk, akik húsvét hajnalán Jézus sírjához igyekeztek, hogy bebalzsamozzák a testét. Hunyjuk be a szemünket és képzeljük el, hogy mi is velük tartunk ezen az úton…

Hogyan érzed magad miközben a sír fele igyekszel? Milyen érzések kavarognak benned? (rövid csend)
Lehet, hogy a te szívedben is fájdalom, szomorúság van, akárcsak az asszonyok szívében… Vagy sajnálod Jézust?… Netán bosszús vagy csalódott vagy a történtek miatt?… Esetleg félsz, meg vagy ijedve? Mi lesz most, hogy Jézust megölték? (rövid csend)
Bizonyára amiatt is aggódsz, hogy miként fogjátok elhengeríteni a nehéz követ a sír bejáratától.
Ahogy közelebb érsz a sírhoz, hirtelen megpillantod a fehérruhás alakot. Vajon ki lehet az? Amint ezen tűnődsz, hangot hallasz. Nem káprázik a szeme, jól látod: egy angyal áll előtted és ezt kérdi tőled: Miért keresed az élőt a holtak között? Nincsen itt, feltámadott.
Amikor magadhoz térsz a csodálkozásból, észreveszed, hogy a kő el van hengerítve a sír bejáratától. Belépsz a sírba, és látod, hogy üres. Csak a gondosan összetűrt gyolcsleplek vannak ott… Hogy érzed most magad?(rövid csend)

Rövid megosztás arról, hogy a résztvevők mit éltek át.

Édesapa

Evangélium Szent János könyvéből

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!’’ Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból. (Jn 20,1-9)

(Rövid csend)

Kiemelünk belőle egy gondolatot, ami számunkra és családunk számára éppen időszerű, amiből élet fakadhat mindannyiuk számára.

Közös ima (lehet szabadon mondani vagy felolvashatja valamelyik gyermek)

Jézus Krisztus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek a sötétségben! Ámen. (Alexandriai Szent Cirill)

ÉNEK (fiúk, lányok felváltva énekelhetik az utasítások szerint)

Legyen hála, Szent Nevednek, legyen hála Szent Nevednek.
Legyen hála, Szent Nevednek, örökké! 2x
Legyen dicsőség az Úrnak, győztes Királyunknak,
Aki feltámadt és most is él!
Az Ő Vére megtisztít, új életre hív,
Legyen dicsőség az Úrnak örökké!

Záró áldás

Édesapa

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Ámen.

Elmélyítés

Felnőtteknek:

1. Húsvéti étkek megáldása:

Urunk, Jézus: te legyőzted haláloddal a halált
és a sírban lévőknek életet ajándékoztál.
Kérünk, legyen áldásod húsvéti ételünkön,
és te magad legyél mindig a mi táplálékunk, életünk útján,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

2. A nap folyamán hagyjuk, hogy átjárjon a húsvét öröme, hagyjunk időt magunknak a megállásra, pihenésre, az öröm átélésére.

Gyerekeknek: kifestő (1, 2, 3 és 4), rejtvény (1 és 2)

Zene

Közös munka

Készíthetünk húsvéti ajtódíszt.

LETÖLTHETŐ PDF