2020. január 27., hétfő

0
833

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
(Mk 3,22-30)

A Szentlélek az igazság és a kegyelem forrása. Ez az a mondat, amiért oly sokszor küszködünk, hogy az életünkben meglegyen. Nem állhatunk ellen a megismert igazságnak. Isten megismert igazságát kell keresnünk és elfogadnunk.
Az evangélium kapcsán eszembe jutott XVI. Benedek pápa, akinek jelmondata: Az igazság munkatársa. Peter Seewald-dal beszélgetve így vall az igazságról: „Az igazságot már régóta zárójelbe tették, mert túl nagynak látszott. Az állítás, miszerint az igazság birtokában vagyunk, olyan valami, amit igazából senki sem mer kimondani annyira, hogy a teológiában is jócskán elhagytuk az igazság fogalmát. Nem mondhatjuk, ugyan nálam az igazság, de az igazság birtokol minket, az érintett meg minket és mi próbáljuk hagyni, hogy ez a megérintettség vezéreljen. Ez a mottó, hogy az igazság munkatársai vagyunk, János harmadik leveléből jutott eszembe. Együtt tudunk működni az igazsággal, mert személy. Ráhagyatkozhatunk az igazságra, megkísérelhetjük, hogy az igazságot érvényesítsük. Végül ez tűnt számomra a teológusi mesterség meghatározásának: akit ez az igazság megérintett, akinek megmutatkozott, az kész arra, hogy hagyja magát szolgálatba venni és vele, érte együttműködni.” Legyen a mai nap az igazság fényében eltöltött, Istentől megáldott időszak.

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS