Karácsonyi miserend templomainkban

0
6739
• Fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, angyaloknak énekével néked áldozok. Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén – énekeljük egyik kedves karácsonyi énekünkben. Arra hívjuk önöket, ezekben a napokban menjünk mindannyian közel ehhez az üdvöthozó jászolhoz, és a családi, közösségi együttléteink középpontjába állítsuk Őt, az ünnepelt Istengyermeket.
Az alábbiakban egy kis segítséget kínálunk – a teljesség igénye nélkül –, és egyházmegyéink templomainak ünnepi miserendjét közöljük.

Kegyelmekben bővelkedő, szent karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

Gyulafehérvári főegyházmegye

Gyulafehérváron, a Szent Mihály székesegyházban december 24-én, kedden éjfélkor kezdődik az ünnepélyes szentmise, melyet Jakubinyi György ny. érsek celebrál. Szerdán, Jézus Krisztus születésének ünnepén délelőtt 10 órakor kezdődik az érseki szentmise. 11:45-kor a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében pásztorjátékot mutatnak be. Karácsony másodnapján délelőtt 10 órakor lesz szentmise a székesegyházban.

csíksomlyói kegytemplomban december 24-én, kedden éjjel fél 12-kor kezdődik az Árvácska Együttes karácsonyi koncertje, utána pedig az éjféli szentmise. December 25-én Urunk születésének főünnepén reggel 8, fél 11 és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Ugyanezen a napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a kegytemplom kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje. Szent István első vértanú ünnepén a szentmisék reggel 8 órától, fél 11 és este 6 órától kezdődnek. A fél 11 órakor kezdődő szentmise után karácsonyi hangversenyt tartanak a Nagy István Művészeti Középiskola zeneszakos diákjai.

Szenteste, a csíkszeredai Milleniumi-templomban 17:30, 18:30 és 22:30 órakor betlehemes előadás, utána szentmise. Karácsony első és másodnapján a szentmiséket reggel 7, 8, fél 10 és 11 órakor, délután 5 és este 7 órakor mutatják be. December 27-én, pénteken az esti szentmise után a Psallite csoport karácsonyi koncertet tart. A Szent Ágoston-plébániatemplomban karácsony este 18.00 órakor pásztorok miséje, 19.00 órakor pásztorjáték, 21.00 órakor vigília Szentmise. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék sorrendje: 9.00, 10.30 és 18.00.

Székelyudvarhelyen, karácsony vigíliáján, december 24-én este a szabadtéri szentmise a Márton Áron téren éjjel 11 órakor kezdődik. A Szent Miklós-plébániatemplomban karácsony napján és másodnapján a szentmisék ünnepi sorrendben: 8, fél 10, 11 és 18 órától lesznek. December 25-én, a fél 10 órakor kezdődő szentmise keretében a gyerekek pásztorjátékot adnak elő. A ferences templomban karácsony vigíliáján este 6 órától mutatják be a szentmisét. Karácsony elsőnapján reggel 9 és este 6 órától kezdődnek a szentmisék. A Kis Szent Teréz-plébániatemplomban este 6 órától karácsonyi misztériumjáték, fél héttől lesz az ünnepi szentmise. Karácsony napján fél 10 órától gyermekmise pásztorjátékkal, fél 12 órától ünnepi nagymise, este fél 7-től pedig ifjúsági szentmise lesz. Karácsony szenvedejének ünneplése a szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban este fél 7 órakor pásztorjátékkal kezdődik, majd fénygyújtás a Betlehemnél és szentmise. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék: fél 10 és fél 12 órakor lesznek.

Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós-templomban december 24-én, 17 órától családos gyermekmise, 22 órától karácsonyi gyermekműsor és 23 órától éjféli szentmise. Karácsony napján a szentmisék ünnepi sorrendben: 7:30, 10:30, 12:00 és 18:00 órakor kezdődnek. Az esti szentmisét a Munkás Szent József-templom felnőtt betlehemes csoportja kezdi. December 26-án 16 órától karácsonyi jótékonysági koncert lesz melyen fellépnek a város kórusai. A pénzadományaikat a szeretetkonyha részére ajánlják fel. A Szent István-templomban december 24-én este a gyerekek pásztorjátékot adnak elő 9 órától, majd ezután kezdődik az éjféli mise. Karácsony napján a szentmisék a megszokott ünnepi sorrendben 9, 11 és 18 órakor lesznek. Az esti szentmise után a plébánia ifjúsági zenekara, a Glory, karácsonyi koncertet mutat be. Karácsony másodnapján délelőtt 11 és 18 órától lesznek szentmisék. Délután 1 órától a Gyilkos-tónál mutatnak be szentmisét. Az örmény katolikus templomban 19 órakor karácsonyi előadás, utána ünnepi esti szentmise. Karácsony napján 10.00 órakor ünnepi szentmise örmény liturgia szerint, 13 órakor ünnepi szentmise Háromkúton. Szent István első vértanú napján 10 órakor ünnepi szentmise a hívekért. Szent János apostol és evangélista napján 16 órakor a gyergyószentmiklósi fúvós zenekar ünnepi karácsonyi koncertjére kerül sor.

A nagyszebeni Szentháromság-templomban december 24-én reggel 7 és este 11 órakor lesznek szentmisék. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék reggel 8 órakor az orsolyita templomban, 9 órakor a ferences templomban, a Szentháromság-templomban pedig délelőtt 10, 11.15 és 18 órakor kezdődnek. December 26-án, délelőtt 10 órakor a Carl Wolff Idősek Otthonában is mutatnak be ünnepi szentmisét.

Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság-templomban december 24-én, a pásztorjáték éjjel 11 órakor kezdődik, utána mutatják be az éjféli szentmisét. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék: 9, 11 és 18 órakor lesznek. A Boldog Özséb-templomban december 24-én 17:00 órakor pásztorjáték, 18:00 órakor vigília szentmise, 20:00 órakor pásztorjáték, 21:00 órakor éjféli szentmise. Jézus Krisztus születésének főünnepén 8:00 órakor reggeli szentmise, 10:00 órakor ünnepi szentmise, 12:00 órakor családos szentmise, 17:00 órakor délutáni szentmise, 19:00 órakor ifjúsági szentmise. Szent István első vértanú ünnepén a szentmisék sorrendje: 8:00, 10:00, 12:00, 17:00. A délután 5 órakor kezdődő szentmise után karácsonyi koncert lesz. Fellépnek a Molnár Józsi Általános iskola zenetagozatos diákjai, a Boldog Özséb-templom kórusa, a Tanulok Klubja fúvószenekara.

Kolozsváron, a piarista templomban december 24-én, kedden 20 órától román nyelven, 23 órától magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Karácsony napján a szentmisék sorrendje: 8:00 (magyar), 9:30 (román), 11:00 (magyar), 12:00 (olasz), 18:00 (magyar) Karácsony másodnapján reggel 9:00 (magyar), 16:30 (román) és 18:00 (magyar) órakor kezdődnek a szentmisék. A Szent István-templomban este 7 órától pásztorjáték és szentmise. Karácsony első napján reggel ¾ 9 órakor celebrálják az ünnepi szentmisét. A ferences templomban december 24-én, 18.30-tól gyóntatás,
19.30-tól a fiatal családosok és gyermekeik modern, rendkívüli pásztorjátéka, 20.00-tól karácsonyi vigília szentmise. December 25-én, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepén 9.00 és 12.00 órától lesznek szentmisék. A szentpéteri templomban december 24-én, 19 órától gyónási lehetőség, 20 órától a gyerekek ünnepi műsora, 20.30-tól vigília szentmise. Karácsony napján reggel 9 órakor pásztorok miséje, 10.30-tól ünnepi szentmise. 

petrozsényi templomban december 24-én, este fél 9 órától pásztorjáték, utána szentmise. December 25-én 8:30-tól pásztorok miséje, délelőtt 10 és fél 12 órakor szentmise. Utána pásztorjáték. December 26-án délelőtt 10 és fél 12 órakor lesznek szentmisék.

A besztercei plébániatemplomban december 24-én, kedden 18 órától román nyelven, 20 órától magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Karácsony napján a szentmisék sorrendje: 9.00 (román) és 11.00 (magyar). Délután az egyházközség filiáiban mutatnak be szentmiséket a következő időpontokban: Teke 13.00 órakor, Mezőerked 14.30, Szentmáté 16.30. December 26-án délután 1 órakor a besztercei börtönben is tartanak szentmisét.

Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király-plébániatemplomban december 24-én, 17 órától tartják a hittanos gyermekeknek a karácsonyi ünnepséget és szentmisét. 22 órától az ifjúság ünnepi műsora után kezdődik a karácsonyi éjféli szentmise.

Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-templomban december 24-én, délután 4 órától kicsik karácsonya: pásztorjáték és szentmise. Este 9 órától fiatalok misztérium játéka, utána szentmise. Karácsony ünnepén a szentmisék 7:30, 10, 11:30 és 18 órakor lesznek.

A szászfenesi templomban december 24-én, 21.30 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepség, utána éjféli szentmisét mutatnak be. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmise 11 órakor lesz.

A zágoni egyházközségben élő állatokkal benépesített betlehemet építettek a templom falai mellett. Karácsony este a 9 órakor kezdődő misét megelőzően a hívek a betlehemnél közösen köszöntik a megszületett kis Jézust. Karácsony napján és másodnapján délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

Karácsony este a csíkszentléleki templomban 8 óártól pásztorjáték, utána pedig ünnepi szentmise. Előtte 7.30-tól vendégpap gyóntat, a pásztorjáték alatt is. Karácsony napján és másodnapján fél 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

Csíkpálfalván december 24-én 18 órakor karácsony szenvedeje. Karácsony ünnepén és másodnapján fél 10 órakor lesznek szentmisék. Karácsony szenvedején a csíkdelnei Szent János-templomban a szentmise 21 órakor kezdődik. Karácsony napján és másodnapján az Úr kápolnában délelőtt 11 órakor mutatnak be szentmisét.

A nyárádszeredai templomban december 24-én este 9 órakor mutatják be az ünnepi szentmisét. Karácsony napján 11:00 órakor kezdődik a szentmise, utána karácsonyi előadás, majd angyaljárás.

Az esztelneki ferences templomban december 24-én, éjfél előtt egy órával, azaz 11 órától kezdődik az ünnepi szentmiseáldozatot, azt megelőzően, fél 11-től iskolás gyerekek pásztorjátékot adnak elő. Karácsony első és másodnapján délelőtt ½ 11-től lesz az ünnepi szentmise.

Gyimesközéplokon december 24-én este 7 órakor a Szállást keres a Szent Család ima-kilenced befejezése a templomban, utána karácsonyi műsor. A vigília szentmise este fél 9-kor kezdődik. Urunk Jézus Krisztus születésének főünnepén a szentmisék sorrendje: reggel 8, 12 és 18. A déli szentmise előtt félórával lesz a megállói iskolások karácsonyi műsora. Karácsony másodnapján szintén reggel 8, 12 és 18 órakor kezdődőnek a szentmisék. A déli szentmise előtt félórával a borosi iskolások karácsonyi műsort adnak elő.

Lövétén december 24-én, este 10 órától pásztorjáték, utána éjféli szentmise. Karácsony főünnepén 9 órától pásztorok miséje (pásztorjáték, angyaljárás), 11 órától ünnepi szentmise, 16 órától ünnepélyes nagyvecsernye. December 26-án, reggel 9 órától a 18 évesek nagykorúsítási hálaadó szentmiséje lesz.

A csíkcsicsói templomban december 24-én, este 9 órától pásztorjáték, utána szentmise. Karácsony főünnepén 8 órától pásztorok miséje, 11 órától ünnepi szentmise és pásztorjáték, 16.30-tól pásztorjáték a templomudvarban, utána szentmise.

A gyimesbükki egyházközség karácsonyi programja:
December 24-én, karácsony vigíliája: Bükk – 18.30 karácsonyi műsor, 19:00 szentmise.
Gyimes – 21:30 karácsonyi műsor, 22:00 szentmise. December 25-én: Bálványos – 7:30 gyóntatás, 8:00 karácsonyi műsor, utána szentmise. Bükk: 9:30 karácsonyi műsor, utána szentmise. Gyimes: 11:30 karácsonyi műsor, Szentmisék 12 és 17 órától.

A csíkszentgyörgyi egyházközség karácsonyi programja:
December 24-én: Egerszék: 17.00 szentmise és angyaljárás, Szent kereszt kápolna: 19.00 szentmise, a plébániatemplom 21 órától karácsonyi előadás, szentmise és angyaljárás. Karácsony napján: Szent Kereszt kápolnában 9.30 szentmise és angyaljárás, a plébániatemplomban 11 órától ünnepi szentmise, Csinódon 14 órakor szentmise. December 26-án a Szent kereszt kápolnában 9.30 szentmise, a plébániatemplomban 11 órakor szentmise, Kotormányban pedig 12.30 szentmise és angyaljárás.

Kovásznán december 24-én, 17 órától kezdődik az ifjúság karácsonyi műsora, 22 órától szentségimádást tartanak a fiatalok, 23 órakor mutatják be az ünnepi szentmisét. Karácsony napján 9:30 és 11:00 órakor lesznek szentmisék.

Nagyváradi egyházmegye

Szenteste, december 24-én, kedden 23 órától orgonakoncert lesz a a nagyváradi székesegyházban, ezt követi karácsony ünnepének meghirdetése és az ünnepélyes éjféli szentmise, melyet Böcskei László megyés püspök celebrál 24 órai kezdettel. A szentmise zenei részét Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik, amelyeket a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara ad elő Kristófi János irányításával.

December 25-én, szerdán az ünnepi szentmisét Böcskei László megyés püspök délelőtt 11 órakor mutatja be a székesegyházban. A szentmise zenei részét Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik, amelyeket a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara ad elő Kristófi János irányításával. A 18 órakor kezdődő szentmise után adják át a gyermekek az általuk összeállított karácsonyi műsort ajándékul a nagyváradi hívek számára.

Temesvári egyházmegye

A máriaradnai bazilikában december 24-én 18.30 órakor karácsonyi pásztorjáték, 19 órakor szentmise; december 25-én 8 órakor pásztorok miséje magyar nyelven, 10.30 órakor szentmise; december 26-án 10.30 órakor szentmise.

Belvárosi egyházközség: december 24-én 18 órakor szentmise; december 25-én és 26-án a vasárnapi miserend érvényes (9 órakor magyar 10 órakor német, 11 órakor és 18 órakor román nyelven szentmise).

Gyárvárosi egyházközség: december 24-én Győrödön 17 órakor, a Millenniumi templomban 20 órakor szentesti mise; december 25-én a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 18 órakor szentmise olasz nyelven, Újmosnicán 14.30 órakor, Magyarmedvesen 16 órakor szentmise; december 26-án a Millenniumi templomban 10 órakor német és román nyelven, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsántelepen szentmise.

Erzsébetvárosi egyházközség: december 24-én 20 órakor Gyirokon szentmise, 22 órakor az erzsébetvárosi templomban püspöki szentmise; december 25-én és 26-án a vasárnapi miserend érvényes.

A józsefvárosi templomban december 24-én 19 órakor a plébániatemplomban szentesti mise; december 25-én és 26-án a plébániatemplomban a vasárnapi miserend érvényes, karácsony napján a román és a magyar nyelvű szentmisén pásztorjáték.

Mehalai egyházközség: december 24-én 19 órakor Rónácon, 21 órakor a mehalai templomban szentesti mise; december 25-én a mehalai templomban 8.30 órakor Szentandráson, a mehalai templomban 9.45 órakor magyar, 11 órakor román nyelven szentmise, 12.30 Rónácon szentmise. December 26-án a mehalai templomban 9.45 órakor magyar, 11 órakor román nyelven szentmise, 8.30 órakor Szakálházán, 12.30 órakor Rónácon szentmise.

Újkissodai egyházközség: december 24-én 17 órakor Bessenyei-telepen szentmise, 19 órakor Újkissodán gyermekek karácsonya, 20 órakor szentmise; december 25-én Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német nyelven, 12 órakor román nyelven, Ókissodán 15 órakor szentmise; december 26-án Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven szentmise.

Szabadfalui egyházközség: december 24-én 20 órakor Ságon, 22 órakor a szabadfalui templomban szentmise; december 25-én 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Ságon, 13 órakor Parácon, 15.30 órakor Románszentmihályon szentmise; december 26-án 9.30 órakor Szabadfalun, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen szentmise.

A piarista templomban december 24-én 19 órakor szentmise; december 25-én és 26-án 11.30 órakor és 17 órakor szentmise.

Újszentesi egyházközség: december 24-én 20 órakor Újszentesen szentesti mise; december 25-én 9 órakor Felsőbencseken, 10 órakor Hidasligeten, 11 órakor Temesgyarmaton, 12 órakor Újszentesen, 14 órakor a gyarmatai szőlőkben, 15 órakor Temesjenőn szentmise; december 26-án 9 órakor a Temesvári Máltai Szeretetszolgálat Baritiu utcai idősek otthonában, Újszentesen 10.30 román nyelven, 12 órakor magyar nyelven szentmise, délután betlehemezés a családoknál.

Óteleki egyházközség: december 24-én 18 órakor Öregfalun, 19 órakor Óteleken szentesti mise; december 25-én 10 órakor Keresztesen, 11.30 órakor Óteleken, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban szentmise; december 26-án 11.30 órakor Óteleken, 13 órakor Újváron, 14 órakor Jánosföldén szentmise.

Csáki egyházközség: december 24-én 17 órakor Giládon, 19 órakor Józsefszálláson, 21 órakor Csákon szentesti mise; december 25-én 8.45 órakor Józsefszálláson, 10.15 órakor Giládon, 11.30 órakor Csákon, 13 órakor Fólyán szentmise; december 26-án 10.15 Giládon, 11.30 órakor Csákon szentmise; december 27-én 10.30 órakor Filip Dorin Gyula csáki plébános a temesvári fegyházban celebrál ünnepi szentmisét.

Lugosi egyházközség: december 24-én 21.15 órakor pásztorjáték, 22 órakor Lugoson szentmise; december 25-én a lugosi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 13.30 órakor Vecseházán, 14 órakor Szapáryfalván szentmise; december 26-án Lugoson a vasárnapi miserend érvényes, 15 órakor Gizellafalván és Bojtorjánoson szentmise.

Nagyszentmiklósi egyházközség: december 24-én 17 órakor Nagyőszön, 20.30 órakor a nagyszentmiklósi templomban pásztorjáték, 21 órakor szentmise; december 25-én Nagyszentmiklóson 9 órakor német és román nyelven, 10 órakor magyar nyelven szentmise, 12 órakor Nagyőszön, 15 órakor Nagykomlóson, 16 órakor Máriaföldén szentmise; december 26-án 9 órakor Nagyszentmiklóson magyar, román és német nyelven szentmise, 10 órakor Nyerőn, 11 órakor Teremin szentmise.

Nagycsanádi egyházközség: december 24-én 17 órakor Pusztakeresztúron, 20 órakor Csanádon szentesti mise; december 25-én 10 órakor Csanádon, 12 órakor Porgányon, 13 órakor Óbében, 14 órakor Pusztakeresztúron, 15 órakor Keglevichházán szentmise; december 26-án 10 órakor Csanádon szentmise.

Gátaljai egyházközség: december 24-én 18 órakor Temesbökényben, 20.30 órakor a gátaljai templomban gyermekek karácsonya és szentmise; december 25-én 7 órakor Gátalján pásztorok miséje magyar nyelven, 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móriczföldén szentmise; december 26-án 8.30 órakor Gátalján, 10.30 órakor Nagyzsámban, 12 órakor Klopodián szentmise.

Dettai egyházközség: december 24-én a dettai templomban 21 órakor pásztorjáték, ezt követően szentesti mise; december 25-én 9 órakor Gyéren, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Vejtén szentmise; december 26-án 9 órakor Dócon, 10 órakor Tolvádon, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Partoson szentmise.

Buziásfürdői egyházközség: december 24-én 16 órakor Kepeten, 18 órakor Szinérszegen, 20 órakor Buziásfürdőn szentesti mise; december 25-én 10 órakor Buziásfürdőn, 12 órakor Bakóváron, 13.30 órakor Vukováron és Niczkyfalván, 15 órakor Végváron, 15.30 órakor Sebeden szentmise; december 26-án 10 órakor Buziásfürdőn szentmise.

Majláthfalvi egyházközség: december 24-én 18 órakor Monostoron, 20 órakor Majláthfalván szentesti mise; december 25-én 10 órakor Majláthfalván szentmise karácsonyi színdarabbal, 12 órakor Monostoron,13.30 órakor Merczyfalván, 15 órakor Temeshodonyban, 16 órakor Temeskenézen szentmise; december 26-án 10 órakor Majláthfalván, 12 órakor Monostoron szentmise. A karácsony előesti, valamint az ünnepi nagymisén a fiatalok fognak énekelni. A karácsonyi tízórás szentmise után lesz a gyermekek karácsonyi előadása, amelybe egy rövid szentségimádás is be van iktatva.

Arad-Ségai plébánia: december 24-én 17 órakor Tornyán, 20.30 órakor Arad-Ségán román nyelven, 22.30 órakor magyar nyelven szetmise; december 25-én Arad-Ségán 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségán magyar nyelven, 12.30 órakor román nyelven, 14.30 órakor Szederháton szentmise; december 26-án Arad-Ségán 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségán magyar nyelven, 12.30 órakor román nyelven, 14.00 órakor a fegyházban szentmise.

Resicabánya-Havas Boldogasszony plébánia: december 24-én 21.30 órakor a Havas Boldogasszony templomban szentmise 3 nyelven; december 25-én a Havas Boldogasszony templomban 9 órakor magyar, 10.30 órakor német, 12 órakor román nyelven szentmise; december 26-án, 12 órakor Szörényordason, 15 órakor Ferencfalván, 17 órakor a Havas Boldogasszony templomban szentmise.

Arad-Mikelakai plébánia: december 24-én 17 órakor Öthalomban, 20 órakor Arad-Mikelakán román nyelven, 22 órakor magyar nyelven szentmise; december 25-én 8 órakor Öthalomban, 9.30 órakor Arad-Mikelakán román nyelven, 10.45 órakor magyar nyelven, 15 órakor Újpanádon szentmise; december 26-án 8 órakor Öthalomban, 9.30 órakor Arad-Mikelakán román nyelven, 10.45 órakor magyar nyelven szentmise.

Lippai egyházközség: december 24-én 16.30 órakor Szépfalun, 18 órakor Temesújfalun, szentmise, Lippán 20.30 órakor pásztorjáték, 21 órakor szentmise; december 25-én 10 órakor Lippán, 12 órakor Temesfüvesen, 13 órakor Máslakon, 14.30 órakor Temeshidegkúton szentmise.

Karánsebesi egyázközség: december 24-én 21 órakor Karánsebesen szentmise; december 25-én és december 26-án 10 órakor Karánsebesen, 12 órakor Zsuppán szentmise.

Temesszlatinai egyházközség: december 24-én 19 órakor Szagyván, 21 órakor Temesszlatinán szentmise; december 25-én 9 órakor Szagyván, 11 órakor Temesszlatinán szentmise.

Perjámosi plébánia: december 24-én 18.00 órakor Varjason, 20 órakor Perjámoson szentmise; december 25-én 9 órakor Nagyszentpéteren, 10 órakor Perjámoson, 12 órakor Varjason, 13.30 órakor Kisszentpéteren, 14.30 órakor Kétfélen szentmise; december 26-án 9 órakor Székesúton, 10 órakor Nagyfalun szentmise.

Zimándújfalui egyházközség: december 24-én 17 órakor Szentlányon, 18 órakor Simándon, 19 órakor Zimándközön, 20 órakor Kisjenőn, 21 órakor Zimándújfalun szentmise; December 25-én 8.30 órakor Fakerten, 9.30 órakor Zimándközön, 10 órakor Simándon, 10.30 órakor Zimándújfalun, 12 órakor Kisjenőn, 15 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsádon szentmise; December 26-án 9.30 órakor Zimándközön, 10.30 órakor Zimándújfalun, 12 órakor Kisjenőn, 14 órakor Ágyán, 16.30 órakor Otlakán szentmise.

Újmoldovai egyházközség: december 24-én 17 órakor Néraaranyoson, 20 órakor Újmoldován, 23 órakor Dunaszentilonán szentmise; december 25-én 10 órakor Dunaszentilonán, 11.30 órakor Újmoldován szentmise.

Újaradi egyházközség: december 24-én 18 órakor Újaradon, 21 órakor Angyalkúton szentmise; december 25-én 10 órakor Újaradon, 11.30 órakor Kisszentmiklóson, 13 órakor Angyalkúton szentmie; december 26-án 10 órakor Újaradon, 13 órakor Angyalkúton, 16 órakor Zádorlakon szentmise.

Berestyei egyházközség: december 24-én 18 órakor Omoron, 19 órakor Dentán, 22 órakor Berestyén szentmise; december 25-én 9 órakor Omoron, 10 órakor Dentán, 11.30 órakor Berestyén, 14 órakor Dézsánfalván, 15 órakor Temesmórán, 16 órakor Németsztamorán szentmise; december 26-án: 9 órakor Omoron, 10 órakor Dentán, 11.30 órakor Berestyén szentmise.

Kiskrassói egyházközség: december 24-én 6-7 óra között gyónási lehetőség, 21 órakor Kengyeltón, 23 órakor Kiskrassón szentmise; december 25-én 8.30 órakor pásztorok miséje, 10.30 órakor Kengyeltón, 12 órakor Kiskrassón szentmise; december 26-án, 10.30 órakor Kengyeltón, 12.30 órakor Kiskrassón szentmise.

Herkulesfürdői egyházközség: december 24-én 20 órakor Herkulesfürdőn szentmise; december 25-én 10.30 órakor Herkulesfürdőn, 13 órakor Cseherdősön szentmise; december 26-án 30 órakor Herkulesfürdőn szentmise.

Arad-Belvárosi templom: december 24-én 21 órakor szentmise, 23 órakor karácsonyi virrasztó zsolozsma, 24 órakor éjféli szentmise; december 25-én 8 órakor német, 9 órakor magyar, 10.30 órakor vegyes, 12 órakor román nyelven szentmise, 17 órakor szentmise; december 26-án 8 órakor német,10.30 órakor vegyes, 12 órakor román nyelven szentmise, 17 órakor szentmise. Gyónási lehetőség december 21-én szombaton és december 23-án, hétfőn 10-12 és 15-17 óra között.

Lovrini egyházközség: december 24-én 21 órakor Lovrinban szentmise; december 25-én 9 órakor Csatádon, 10.15 órakor Kisőszön, 11.30 órakor Lovrinban szentmise; december 26-án 9 órakor Vizesden, 11.30 órakor Bogároson, 18 órakor Lovrinban szentmise.

Gyoroki egyházközség: december 24-én 17 órakor Ópáloson, 22 órakor Gyorokon szentmise; december 25-én 10 órakor Ópáloson, 11.30 órakor Gyorokon, 15 órakor Világoson szentmise.

Billédi egyházközség: december 24-én 17 órakor Újbesenyőn, 18 órakor Kisbecskereken, 19 órakor Billéden szentmise; december 25-én 10 órakor Újbesenyőn, 11.30 órakor Kisbecskereken, 13 órakor Sándorházán, 14 órakor Újhelyen, 16 órakor Billéden szentmise; december 26-án 10 órakor Újbesenyőn, 11.30 órakor Kisbecskereken, 13 órakor Sándorházán, 16 órakor Billéden szentmise.

Szörénybuzási egyházközség: december 24-én 16 órakor Berszászkán, 19 órakor Szörénybuzáson, szentmise; december 25-én Szörénybuzáson 10 órakor, Alsólupkón 14 órakor, Berszászkán 16 órakor szentmise; december 26-án 11 órakor Almásrónán szentmise.

Boksánbányai egyházközség: december 24-én 18 órakor Románboksánban, 20 órakor Boksánbányán szentmise; december 25-én 9 órakor Románboksánban, 11 órakor Boksánbányán, 14 órakor Jerszegen, 15.30 órakor Zsidovinban szentmise; december 26-án 11 órakor Boksánbányán, 14 órakor Királykegyén, 15.30 órakor Krassófüzesen szentmise.

Pankotai egyházközség: december 24-én 18 órakor Galsán, 20 órakor Pankotán szentmise; december 25-én és 26-án 9 órakor Galsán, 10.30 órakor Pankotán szentmise.

Szatmári egyházmegye

A szatmári egyházmegye templomainak karácsonyi miserendje ITT található.