Nem csak meggyújtották, de tovább is adták az adventi fényt a lugosi fiatalok

0
1305
Fotók: Váncsa Csaba

„Gyújts fényt! Vigyázz rá! Oszd meg a fényt körülötted!” – ezek a felszólítások hangoztak el Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános katekézisében, amelyet a Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ által a hegyvidéki főesperesség fiataljainak szervezett találkozó keretében tartott november 30-án, szombaton. A hegyvidéki főesperesség közösségeinek fiataljai a reggeli hidegben indultak útnak Lugosra, hogy a helyi templomban közösen gyújtsák meg az első adventi gyertyát.

A résztvevőknek a helyi plébános katekézisében Ranieró történetét mondta el: egy fiatalét, akinek útja során égve kellett tartania a gyertya lángját. Ezt követően a fiatalok ezt személyesen is átélhették, hiszen a kiscsoportok nem beszélgetni vonultak el, hanem cselekedni: minden csoport kivonult tanúságot tenni a városba és a lángot, a fényt elvitte egy-egy közösséghez. Minden csoport kapott egy égő gyertyát és egy adventi koszorút, amelyet ajándékba adott azoknak, akikhez elment, legyen az állami intézmény vagy más felekezethez tartozó közösség (például városi kórház, idősek otthona, a Görög Katolikus Püspökség, evangélikus, izraelita és ukrán ortodox közösség, egy rászoruló katolikus család stb.). Útjukon a fiatalok több ponton megálltak, énekeltek és imádkoztak, majd az adott közösségnél, ahova megérkeztek, elmondták mit jelképez az adventi koszorú, végül együtt imádkoztak – számol be az alkalomról a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

A nap második részében a fiatalok közös szentségimádáson vettek részt, amelynek keretében két fiatal tett tanúságot arról, hogy ők hogyan fedezték fel életútjukat, valamint, hogyan munkálkodott Isten az életükben. A nap közös szentmisével zárult, amit Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrált a hegyvidéki főesperesség és a temesvári esperesség valamennyi papjával. A szentmisén Bakó László püspöki titkár szólt a fiatalokhoz, és arra buzdította a jelenlevőket, hogy ne önmagukért éljenek, hanem másokért. 

Tudom, hogy nektek úgy tűnik, minden szent élete teljesen más volt, de egy közös dolog vezérelte életüket: egyikük sem élt önmagának, hanem másokért éltek” – hangsúlyozta. A szentmise végén a püspök köszönetet mondott Dumitresc Mihai Titi plébánosnak és Whonert László in solidum plébánosnak, valamint a helyi egyháztanács tagjainak, akik aktívan részt vettek a szervezésben.

A fiatalok így élték meg a különleges napot:

„A mai napon, amikor meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, jobban el tudtam gondolkodni azon, amit valódi értéknek tartok: a jótékonyságot. Gyújts fényt. Vigyázz rá. Oszd meg a fényt körülötted. – ez három olyan állítás, amelyek a fiatalok találkozójának katekézisében volt, és amelyek nyilvánvalóan egyszerűek, de számomra nagyon gazdag a tartalmuk. Olykor fennáll a kísértés, hogy amikor az életünk értelmét keressük, akkor csak magunkból indulunk ki. Valójában azt hiszem, hogy az igazi öröm az, amikor sikerül megismernünk életünk értelmét mások segítésével. Azt hiszem, hogy csak a szeretet gyakorlásában találhatjuk meg életünk értelmét, amely azt jelenti, hogy megosztjuk, átadjuk a belső fényt a körülöttünk élőknek, ahogy a Boldogságos Szűz Mária élt, egész életét Isten akaratának adta és elfogadta az Igét az életében. 

Ez a találkozó ráébresztett arra, hogy az adventi időben, amikor a Megváltónk, születésére készülünk, megpróbáljak jobban odafigyelni a szomszédom igényeire, és megpróbáljam megosztani az örömöt és a békét, amelyet a hit által kaptam. A néhány fiatal résztvevővel folytatott megbeszélés során nagyon sok bizalmat, reményt és érettséget tapasztaltam a részükről. Erős empátiát éreztem és azt is, hogy nagyon szoros kapcsolat van köztünk: az Istenbe vetett erős hit. Különösen a szentségimádás alatt éreztem ezt. Egy másik öröm, amelyet a nap folyamán tapasztaltam az volt, hogy körülbelül 30 másik fiatallal együtt meglátogattam a lugosi Anitaheimi idősotthont, ahol néhány idős emberrel együtt meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, amelyet a lugosi római katolikus közösségünktől kaptak ajándékba. A találkozó igazán különleges volt számomra.” Kozilek Thabitta, lugosi plébánia

„Az első adventi gyertya meggyújtása mindig olyan esemény, amely sok fiatalt összehoz. Örvendek, hogy ebben az évben lehetőségünk volt arra, hogy a mi plébániánkon fogadjuk a fiatalokat, és együtt élvezhessük ezt a gyönyörű ajándékot. A szervező csapatban arra összpontosítottunk, hogy a fiatalok jól érezzék magukat és minden úgy sikerüljön, ahogy szeretnénk. Élveztem és nagyra értékeltem a fiatalok lelkesedését, örömét és részvételét, akik a nap folyamán teljes mellbedobással jelen voltak. Mindig lenyűgöznek a vágyaik, hogy egyre többet ismerjenek meg Istenből. A Mondial városrészbe menve, a város szélén élő rászorulók negyedében láttam, hogy a fiatalokat meghatotta az, amit ott láttak. Útközben meglátogattunk egy római katolikus családot, amelynek adventi koszorút ajándékoztunk. Intenzíven éltem meg ezt a napot, különösen a szentségimádást és a szentmisét. Hálás vagyok Istennek, hogy kegyelmével kísért bennünket és új lendületet adott nekünk, hogy minél tudatosabban éljük meg kereszténységünket.” Andries Andreea, a Szent Jeanne-Antide Thouret Caritas Nővérek rendjének tagja

Váncsa Csaba