A premontrei rend büszkeségeit ábrázoló óriásplakátot áldottak meg

0
1904
Fotók: Hirek.varad.org

A Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság javainak visszaszolgáltatásáért könyörögtek hétfőn, szeptember 16-án a premontreiek Úri (Roman Ciorogariu) utcai széktemplomában, majd Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus megáldotta a híres premontreieket bemutató óriásplakátot.

A premontrei széktemplom szeptember 15-i búcsúünnepe és szeptember 18-i felszentelési dátuma közötti két napot könyörgésekkel hidalják át. Választanak egy szándékot, amelyre a pap a szentmiséket felajánlja. Ennek megfelelően hétfő este az imádkozók azért kérték a Fájdalmas Szűzanya segítségét, hogy a szerzetesrend visszakapja jogos tulajdonait, mindazt, amit igazságtalanul elvettek tőle – adta hírül a Bihari Napló.

A prédikációban az apát arra hívta fel a figyelmet, hogy több oka is van annak, amiért a Fájdalmas Szűzanyára tekintenek. Mária is a fia kereszthalála által elszenvedett egy igazságtalanságot, hiszen mindenki tudta, hogy Jézus ártatlan, csupán az a „bűne”, hogy meggyógyítja a testi-lelki betegeket, és az üdvösség útjára tanítja Isten választott népét. Az igazságtalanság az a magatartásforma, amely nem nyitott az igazságra, nem tudja elfogadni, értékelni, és ezért semmire sem kötelezi őt – magyarázta a szónok, aki felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt Bolojan „Illés” polgármester milyen megdöbbentő érveléssel győzködte a tárgyaláson a bírói testületet arról, hogy a premontreiek nem kaphatják vissza az ingatlanjukat. Megfeledkezett arról, hogy magyar katolikus adófizetői is vannak a városnak, elhallgatta az igazságot, és csak a saját érdekeit tartotta szem előtt, amivel ő is igazságtalanságot követett el.

„Másodsorban azért tekintünk a Fájdalmas Szűzanyára, hogy kérjük tőle, erősítsen meg bennünket abban, hogy jobban el tudjuk viselni azt az igazságtalanságot, amit immár harminc éve gyakorolnak a premontrei renddel szemben. Harmadsorban pedig amiatt, ahogyan ő hitt abban, hogy a halállal nem ér véget semmi, úgy mi is bízzunk benne, hogy egyszer győzedelmeskedni fog az igazság, és megfordul a történelem kereke” –hangsúlyozta Anzelm atya.

A premontreiek a rend megalapításának 900. évfordulójára készülnek (ami 2021-ben lesz) bizonyos rendezvényekkel. Egy ilyen momentum, hogy premontrei helyeken, iskolákon, kolostorokon a rend világhírű személyiségeit ábrázoló óriásplakátokat tesznek ki, hogy ezzel is hirdessék a dicső múltjukat, illetve azt, hogy mi mindent tettek a társadalom szolgálatában.

A szentmise után a premontrei templom belső udvarán egy ilyen molinót áldottak meg, mely Kunc Adolfot, Károly József Iréneuszt és Mécs Lászlót ábrázolja.

Kunc Adolf a szombathelyi Szent Norbert Premontrei Főgimnáziumnak a híres fizikatanára volt, későbbi igazgatója, majd megválasztották csornai apátnak. A világon harmadjára mutatta be a Foucault-féle ingakísérletet a szombathelyi székesegyházban. Károly Iréneusz a váradi premontrei templom kriptájában várja a feltámadást. Fizikusként Röntgen után Váradon, a premontrei főgimnáziumban működtetett Európában másodikként röntgenlaboratóriumot, illetve a szikratávírót hamarabb használta, mint a szabadalmat elnyert Marconi. A gödöllői Mécs László papköltő volt, akinek verseit idegen nyelvekre is lefordították („Vadócba rózsát oltok”).