A pápa testvéri párbeszédre hívta a madagaszkári püspököket

0
1093
Ferenc pápa találkozója a madagaszkári püspökökkel az Andohalo székesegyházban Antananarivóban.

Ferenc pápa szombaton délután 4 órakor találkozott a szigetország főpásztoraival az Andohalo székesegyházban Antananarivóban. Beszédében a püspökök széleskörű feladatait elemezte és tanácsokat adott azok megfelelő teljesítéséhez.

Ferenc pápát a püspöki konferencia elnöke fogadta a katedrális bejáratánál. Köszöntő szavait követően a pápa szólt a jelenlevő püspökökhöz, majd egyenként üdvözölte őket. A székesegyház elhagyása előtt Antananarivo érseke bemutatta a pápának az anglikán, a lutheránus és a kálvinista egyház helyi vezetőit.

A székesegyházat a Szeplőtelen fogantatásnak szentelték. Gótikus stílusban épült 1873-ban. 1878-ban nyílt meg az istentisztelet számára, 1890-ben szentelték fel. Formáját tekintve hasonlít a párizsi Notre Dame-székesegyházra. A madagaszkári püspöki konferencia öt metropolita érsekség és 17 egyházmegye főpásztorából áll. 1965-ban jött létre és tagja az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziumának (SECAM). Jelenlegi elnöke Désiré Tsarahazana bíboros, Toamasina érseke.

Ferenc pápa a madagaszkári püspökökhöz intézett beszédében az országban tett látogatásának mottójából indult ki: „A béke és a remény magvetője”. Ez tükrözi azt a küldetést, amelyet a püspökökre bízott Isten. Mindannyian magvetők vagyunk és ezt a reményben tesszük. A magvető ismeri a saját földjét, megérinti és érzi azt, felkészíti arra, hogy a legjobbat hozza ki belőle. Senki nem várhatja tőlünk, hogy a vallást az emberek belső titkává alacsonyítsuk le anélkül, hogy hatással legyen a társadalmi életre és hogy aggódjon a civil társadalom intézményeinek egészségéért, véleményt formálva az állampolgárokat érintő eseményekről (Evangelii gaudium 182–183). Az egyház és az állam közötti érett és független együttműködés folyamatos kihívás, mert fennáll az összejátszás veszélye. A Lélek szavára hallgatva képesek leszünk az együttműködésre a közjó érdekében. Az evangélium hirdetése foglalja magába a szegénység minden formája elleni aggodalmat – kérte a pápa. Fontos a nevelésre, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a munkavállalás megteremtésére odafigyelni.

A pásztori feladatok egy másik dimenziója a személy védelme. Ma és mindig a szegények az evangélium kiváltságos címzettjei és evangelizálásuk Isten országának a jele, amelyet Jézus hozott el nekünk. Különleges kötelességünk, hogy közel álljunk a szegényekhez és védelmezzük őket, a peremre szorultakat és a kicsinyeket – hangsúlyozta a pápa. Az evangéliumhoz való hűség olyan pásztorrá tesz, aki közel áll Isten népéhez, kezdve a papokkal. Ők a kisebb testvéreink és különleges gondot kell fordítanunk rájuk. Legyünk rendelkezésre álló atyák, akik tudnak ösztönözni, támogatni, értékelik az erőfeszítéseket és elkísérik a fejlődést.

A pásztor fontos feladata a megkülönböztetés és az elkísérés a papi és a megszentelt életre szóló hivatás esetében. Alapvető, hogy biztosítsuk a hivatások hitelességét, érettségét és a szándékok megtisztítását. Elsődleges az életszentség megvalósítása. A pápa elismeréssel szólt a püspökök erőfeszítéseiről a papképzésben. A képzés kiterjesztését kérte a világi hívek széles körére is. Ne hagyják őket magukra küldetésükben, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek annak érdekében, hogy átalakítsák a madagaszkári társadalmat és egyházat.

A püspökök számos felelősségéhez nyitott szívre és elmére van szükség, hogy elűzzék a félelmet, amely bezárkózásra késztet és hogy legyőzzék az elszigetelődés kísértéseit. Ehhez testvéri párbeszédre van szükség egymás között, valamint az ajándékok megosztására és együttműködésre az Indiai-óceán helyi egyházaival. Ez a remény útja. A természet keresztény szellemű védelme és a migráció problémája közös elmélkedésre és széleskörű cselekvésre késztet a hatékony megközelítés érdekében.

Végül Ferenc pápa utalt rá, hogy a székesegyházat két nő védelmezi: a kápolnában nyugvó Boldog Victoire Rasomanarivo, aki tudott jót tenni, illetve védelmezni és terjeszteni a hitet a nehéz időkben is; illetve Szűz Mária, aki kitárt karjával mindent átölel. Kérjük őket, hogy tágítsák ki szívünket, tanítsanak meg az együttérzésre, amely az anyai ölből származik és amelyet az anya és Isten érez a föld elfelejtettjei iránt. Segítsenek bennünket, hogy a béke és a remény magvetői legyünk – zárta beszédét a pápa a madagaszkári püspökökhöz.

Forrás: Vatican News