Erdélyi egyházi személyeket is kitüntettek a nemzeti ünnep alkalmából (FRISSÍTVE)

0
5419
Bordi János szentszéki tanácsos, pálpataki plébános a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Fotó: kormany.hu / Botár Gergely

Hat erdélyi egyházi személy is magyar állami kitüntetésben részesült az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára augusztus 16-án, pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter  a budapesti Várkert Bazárban adták át a kitüntetéseket. Augusztus 19-én, hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országházban tartott ünnepségen adott át díjakat.

Erdélyi kitüntetetettek

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el mások mellett  Bodó Imre szentszéki tanácsost, kézdiszárazpataki plébánost. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át többek között Bordi János szentszéki tanácsos, pálpataki plébános, valamint Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki premontrei prépost-prelátus.

A Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjban részesült mások mellett Dr. Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főlevéltárosa.

Kiemelkedő és példamutató munkája nagyrabecsüléseként Miniszter Elismerő Oklevelében részesült Darvas-Kozma József pápai káplán c. esperes, Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosa, és Péter György, a gyulafehérvári főegyházmegye Caritas szakápolója, szociomedikális ágazatának igazgatója.

További egyházi kitüntetések

Ha mindenki a saját helyén kis „Szent Istvánként” országépítővé válik, akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét – fogalmazott Semjén Zsolt a kitüntetések átadása előtt. Hozzátette: nincs még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, mint az Árpád-ház, vagy arányait tekintve annyi Nobel-díjas tudósa lenne, mint a magyarságnak.

A Magyar Érdemrend középkeresztjével díjazták mások mellett Bosák Nándort, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspökét; Henri Boulad jezsuita szerzetest, teológust; Blanckenstein Miklós pápai prelátust, pestszentimrei plébánost; Lukács László piarista szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektorát; Prokopp Mária művészettörténészt.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át többek között Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el mások mellett Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök; Blanckenstein György pápai káplán, szentendrei plébános; Endrédy István környezetvédelmi szakértő, a Magyar Schönstatti Családmozgalom volt vezetője; Fekete János, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye címzetes esperese; Hajdu Ferenc kanonok, a Székesfehérvári Egyházmegye általános helynöke; Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója; Tóth András kanonok, nagykátai iskolai lelki vezető munkásságát.

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át többek között Dénes Zoltán Mihály címzetes kanonok, újirázi plébános; Lázár Alpár Tibor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa; Paskó Csaba kelebiai plébános, zenepedagógus, mesterszakács; Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője; Szabó Gyula mezőörsi plébános, a Magyar Műhely Közhasznú alapítvány elnöke; Szabó László piarista szerzetes, sátoraljaúlyhelyi misszióvezető; Tihanyi Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.

**

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át augusztus 16-án Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten, a Pesti Vigadóban.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át mások mellett Farkas Péter szociológus, humánökológus, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatási vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia szakának egykori oktatója.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett Mocsári Dezső, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Turócziné Pesty Ágnes, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szervezési igazgatóhelyettese.

Az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenység elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott mások mellett Dr. Herpy Miklósné Légár Piroska, a Patrona Hungariae Kórus, a Trefort Ágoston Kórus és a Pázmány Péter Kórus alapítója és kórusvezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt tanára, Kollár László, a dabas-sári Szent János Katolikus Általános Iskola igazgatója, Dr. Ujházy András, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Kásler Miklós ünnepi beszédében azt mondta, hogy a kitüntetettek a természetet, az élővilágot, az embert, a gondolatokat, a művészeteket tanulmányozták és új utakat, megközelítéseket találtak „a gondolatok birodalmában”, a tudományokban, valamint a kultúrában.

A miniszter a magyar nemzet és a kormány nevében megköszönte a hetvenöt díjazottnak a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenységét.

***

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén augusztus 16-án, pénteken adott át állami kitüntetéseket a budapesti Várkert Bazárban.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) tanszékvezető egyetemi tanára és Mezei Balázs Mihály, a PPKE Politikatudományi Doktori Iskolája vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár.

Forrás: Magyar Kurír