Új főpásztora van a jászvásári egyházmegyének

1
4645
Petru Gherghel leköszönő és Iosif Păuleț kinevezett megyéspüspökök • Fotók: ecris.ro

Ma, július 6-án Ferenc pápa elfogadta Petru Gherghel megyés püspöknek a jászvásári (iași-i) egyházmegye éléréről való lemondását és utódának kinevezte Iosif Păuleț főesperes-plébánost. Iosif Păuleț eddig a bukovinai főesperesség főesperese és a szucsávai (Suceava) Nepomunki Szent János-egyházközség plébánosa volt.  Petru Gherghel megyés püspök a jászvásári egyházmegyét 1978 óta vezeti, 2015-ben töltötte be a 75-ik életévét, amikor minden püspök a kánonjog értelmében köteles a szentatyának beadnia felmondását (CIC, 401- es kánon, 1 paragrafus). Ferenc pápa megbízásából Iosif Păuleț püspökké szenteléséig és beiktatásáig apostoli adminisztrátorként vezeti az egyházmegyét.

Iosif Păuleț főesperes-plébános püspökké szentelésének helyét és idejét majd a későbbiekben teszik közzé. A kinevezett főpásztor a jászvásári egyházmegye hetedik püspöke lesz, az egyházmegye 1884-ben történt alapítása óta.  A hír közzétételekor Petru Gherghel megyés püspök közleményben köszönte meg a jó Isten és a hívek támogatását, melyet 41 évnyi püspöksége alatt érzett. Ugyanakkor üdvözölte az új püspököt és imáiról és támogatásáról biztosította, ugyanezt kérve a papoktól, a szerzetesektől és az egyházmegye híveitől is.

A jászvásári új székesegyház • Fotó: Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye

A jászvásári római katolikus egyházmegye Moldvában terjed el, 46378 négyzetkilométert foglal magába, az itteni összlakosság 4,6%-a katolikus. A római katolikusok száma a legutóbbi számadatok szerint 206675, azaz 69807 család. Az egyházmegye tíz főesperességre van osztva, 157 plébániája van (ebből 12 plébániát vezetnek szerzetesek). Az egyházmegye területén 244 templom van, 37 jótékonysági központ, és ugyancsak 37 egyházi oktatási központ. Az püspökségen 304 egyházmegyés pap, 128 szerzetes-pap szolgál. Kilencvennyolc pap az egyházmegyén kívül folytat missziós szolgálatot. Ötvenhat szerzetesrend van jelen az egyházmegye területén (14 férfi szerzetesrend és 42 női rend).

Iosif Păuleț a Neamț megyei Tămășeni nevű helységben született 1954. október 17-én. Középiskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a jászvásári kántoriskolában tanult. 1979-ben végezte el teológiai tanulmányait a jászvásári Szent Józsefről nevezett Hittudományi Főiskolán. Ugyanabban az évben, június 29-én Jakab Antal, akkor még gyulafehérvári segédpüspök szentelte pappá a jászvásári Nagyboldogasszony-székesegyházban.  A jászvásári egyházmegye számos plébániáján (Oțeleni, Pildești, Iugani, Román) működött papként, illetve 1991 és 1994 között a Nagyszeminárium, majd 1994 és 1996 között a Kisszeminárum lelkivezetője (spirituálisa) is volt. 2010. szeptember 1-e óta plébános Szucsáván, 2016. január 1-e óta a 14 plébániából álló bukovinai főesperesség főesperese. A Papi Szenátusnak és a Tanácsosok Testületének és az  egyházmegye Egyházzenei Bizottságban is tevékenykedett 2016 óta.

Forrás: Vatikáni Sajtóirodaés a jászvásári egyházmegye honlapja.

1 HOZZÁSZÓLÁS