Ferenc pápa a fiatalokhoz: az egyháznak szüksége van rátok

0
1351
Fotó: Vatican News

Ferenc pápa a lelkipásztori megtérés főszereplőinek nevezte a mai fiatalokat, akik az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan állandóan úton vannak. Szinodális egyházban cselekvő fiatalokként hivatkozott rájuk, akik az Isten mindenkori jelenében élnek. A pápa közölte a Lisszabonban esedékes következő Ifjúsági Világtalálkozó témáját is.

Szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen-teremben a Fiatalok XI. Nemzetközi Fórumának háromszáz tagját, akik ezekben a napokban a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma szervezésében tartott konferencián vettek részt azzal a céllal, hogy előmozdítsák a 2018-as ifjúsági szinódus célkitűzéseit, amelyet a Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás mottóval tartottak – tudósít az eseményről a Vatican News.

Krisztus szent teste és vére, azaz úrnapja vasárnapi ünnepe előtt a pápa erre az egybeesésre emlékeztette a fiatalokat, hiszen az emmauszi tanítványok asztalhoz telepedését éppen a kenyértörés eseménye követte, amikor megnyílt a szemük és felismerték az útitársukban Jézust. Talán véletlenül jöttetek össze éppen erre az alkalomra vagy éppen az Úr akarja megnyitni a ti szemeteket is? – kérdezte a szentatya.

Krisztus világosságát vigyétek a világ éjszakájába

Ferenc pápának a fiatalokhoz szóló beszéde vezérfonalául az ifjúságról szóló püspöki szinódus tematikáját vette elő és az emmauszjárás képletében szólt a fiatalok fórumának képviselőihez. A két emmauszi tanítvány ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy ismét útra keljen, annak ellenére, hogy már megtettek tizenegy kilométert. Bár sötétedett, de már nem féltek a sötétségtől, hogy az éjszakában gyalogoljanak, mert Krisztus világította meg életük útját.

„Mi is találkoztunk vele egy nap életünk útján. Az emmausziakhoz hasonlóan mi is arra kaptunk meghívást, hogy Krisztus világosságát vigyük el a világ éjszakájába. Ez a ti küldetésetek is: legyetek fény megannyi kortársatok éjszakájában, akik még nem ismerik a Jézusban való új élet örömét” – kérte a fiatalokat a pápa.  

Kleofás és a másik tanítvány az Úrral való találkozás után mély indíttatást kapnak, hogy csatlakozzanak a közösséghez. Nincs ugyanis hiteles öröm anélkül, hogy azt ne osztanánk meg másokkal – mondta a pápa, majd a 133. zsoltár kezdő sorát idézte: „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!”

„Örömtökre szolgálhatott együtt lenni ezen a fórumon, de eljön a búcsúzás ideje és máris nosztalgiát éreztek. Ez normális dolog! Az emberi tapasztalat része. Az emmausziak sem akarták, hogy az ő titokzatos vendégük elmenjen, ezért is akarták rávenni őt arra, hogy maradjon velük” – tette hozzá a szentatya. Az evangélium más eseményeinél is hasonló érzés fakad fel és a pápa példaként említette meg a színeváltozás eseményét, amikor Péter, Jakab és János három sátrat akartak építeni, hogy a hegyen maradhassanak. De említhetjük Mária Magdolna találkozását a Feltámadottal, amikor a tanítvány feltartóztatja Krisztust. Ám a föltámadt Jézus teste nem olyan kincs, amit be lehetne zárni, hanem olyan misztérium, amit meg kell osztani másokkal. Jézussal főleg közösségben és a világ útjain találkozhatunk.    

Minél inkább átadjuk Őt másoknak, annál inkább jelenvalónak érezzük az életünkben. Bizonyára ti is ezt teszitek majd, amikor innét hazaérkeztek – buzdította a pápa a fiatalokat. Lukács evangéliuma úgy mondja el a történetet, hogy Jézus lángra lobbantotta a tüzet a szívükben. Mint tudjátok, a tűznek, hogy ki ne aludjék,  el kell terjednie. Tápláljátok és terjesszétek ezt a krisztusi tüzet magatokban!

Isten mai napja

„Ti vagytok az Isten mai napja, nemcsak a jövő, hanem az egyház mai jelenvalósága. Az egyháznak szüksége van rátok, hogy egészen önmaga lehessen. Ti vagytok a feltámadt Úr teste a világban, emlékezzetek erre mindig, hogy az egyetlen test tagjai vagytok. Egymáshoz kapcsolódtok és egyedül nem létezhettek, mert szükségetek van egymásra, főként a mai megosztott, háborúk sújtotta világban. Csak ha együtt jártok, lesztek valóban erősek” – fogalmazott Ferenc pápa.

Utolsó gondolatában a szentatya meglepetést tartogatott a fiatalok számára: az ifjúságról szóló püspöki szinódus és a panamai Ifjúsági Világtalálkozó előkészületei egybekapcsolódtak. A pápa ezt a két utat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Ennek a gondolatnak a jegyében döntött úgy, hogy a 2022-ben Lisszabonban esedékes következő Ifjúsági Világtalálkozó témáját is a zarándoklathoz, az útra keléshez kapcsolja, amikor az Angyali Üdvözlet utáni Szűzanyát állítja elénk ezzel az Igével: „Mária felkelt és sietve elindult” (Lk 1,39).

P. Vértesaljai László