Ferenc pápa: a Boldogságos Szűz Mária vezéreljen benneteket hitetek útján (FRISSÍTVE)

Elbúcsúztunk a szentatyától

1
3618

Zuhogó eső várta azokat, akik Ferenc pápa távozása előtt összegyűltek a nagyszebeni reptéren. Az időjárási viszonyok újból arra késztették a szervezőket, hogy az eredeti terveken változtassanak, így Balázsfalváról autóval jött a szentatya Nagyszebenbe. Mielőtt elindult volna, a pápa találkozott a balázsfalvi helyi roma közösség tagjaival, s beszédet intézett hozzájuk, elítélve a negatív megkülönböztetést. Ugyanakkor történelmi értékű gesztust is tett a közösség felé Ferenc pápa: bocsánatot kért a romáktól az egyház nevében, mert „nem tudtunk elismerni, értékelni és megvédeni benneteket.” A találkozó végén a szentatya köszönetet mondott a találkozásokért, elmondta, hogy úgy jött, mint testvér és zarándok, s a tőle megszokott módon arra kért bennünket, hogy imádkozzunk érte.

Szinte csodának mondható, hogy a szentatya megérkezése előtt az eső megállt, s szivárvány töltötte be Nagyszeben egét. Ferenc pápát a román nemzeti légtársaság gépe (TAROM) várta, felkészülve, hogy hazavigye Rómába. A reptéren a szentatya nem tartott hivatalos beszéd, Klaus Iohannis államfő és felesége jelenlétében érkezett, s rövid búcsúzás után pontosan 17:37 perckor a pápát szállító gépmadár felemelkedett a kifutópályáról.

A balázsfalvi boldoggá-avatási szentmisének a végén Ferenc pápa hivatalosan búcsúzott nem csupán az jelenlévőktől, hanem mindenkitől, akivel az elmúlt napokban találkozott. Köszönő szavait teljes terjedelmében az alábbiakban olvashatják:

Kedves fivérek és nővérek,

mielőtt befejezzük ezt a Szent Liturgiát, még egyszer üdvözölni szeretnélek mindannyiótokat, akik itt jelen vagytok, és akikkel találkoztam az elmúlt napokban, megköszönve a szívélyes fogadtatást. Tisztelettel üdvözlöm az államelnököt és a többi világi méltóságot, és kifejezem őszinte hálámat a gyümölcsöző együttműködésért, a látogatás előkészítése és lezajlása tekintetében. Hálás vagyok Dániel pátriárkának, az ortodox egyház szent szinódusának, a papoknak és a romániai ortodox egyház híveinek azért, hogy a testvériség szellemében fogadtak! Az Úr áldja meg ezt az ősi és tiszteletreméltó egyházat, és támogassa küldetésében!

Szeretettel és hálával üdvözlöm Őboldogsága Lucian Mureșan bíboros urat. Üdvözlöm a katolikus egyház híveit: a püspököket, a papokat, a megszentelt élet intézményeit és a laikus testvéreket Bukarestből, Jászvásárról, illetve azt a számos zarándokot is, akik eljöttek Csíksomlyóra. Hálát adok Istennek, hogy megadta a lehetőséget, hogy veletek imádkozzak és bátorítsalak benneteket az evangelizálás melletti elköteleződésetekben és a szeretet cselekedeteinek megvallásában. Itt, Balázsfalván a vértanúság, a szabadság és a könyörületesség földjén elhozom tiszteletemet nektek, a görögkatolikus egyház fiainak, akik három évszázada tesztek tanúságot az apostoli hűségről és hitetekről.

A Boldogságos Szűz Mária árassza anyai oltalmát az ország minden lakójára, akik a történelem során mindig közbenjárására hagyatkoztak. Neki ajánlak mindannyiótokat, és arra kérem Őt, vezéreljen benneteket hitetek útján a hiteles haladás és béke jövője felé, hogy így járuljatok hozzá egy minél igazságosabb és testvéribb haza építéséhez.

Miután hazatért Rómába, Ferenc pápa első útja a Szűzanyához vezetett a Santa Maria Maggiore bazilikában. A Salus Populi Romani Mária-ikon előtt hálát adott útjáért a Vatican News értesülései szerint.

Fotó: Vatican News/Facebook
MEGOSZTÁS