Ferenc pápa első napja Romániában (FRISSÍTVE)

0
8787
Ferenc pápát Klaus Johannis államelnök és felesége fogadta Bukarestben/Fotó: Vatican News

19:00

Nyitottságra és örömre buzdított Ferenc pápa pénteken Bukarestben a római katolikus Szent József székesegyházban általa celebrált szentmise homíliájában.

Fotók: Veres Stelian

A katolikus egyházfő felidézte Mária útra kelését, hogy meglátogassa a nála jóval idősebb Erzsébetet, aki szintén gyermeket várt, majd Mária és Erzsébet találkozásáról beszélt. A pápa kifejtette, hogy Mária többször útra kelt élete során, ezeket az utakat ugyanakkor türelemmel és bátran járta végig, illetve örömmel, hiszen Isten áldását, Jézust hordozta magában. Ferenc pápa arra biztatta a híveket, hogy hagyjanak fel az önzéssel, legyenek nyitottak. Kijelentette, hogy amikor egy templomban különböző etnikumú és felekezetű emberek találkoznak egymással, csodálatos dolgok történnek.

A pápa felhívta a figyelmet az öröm fontosságára, ami nélkül – mint mondta – lebénulunk, szomorúságunk rabjai maradunk. Úgy vélte, hogy a hit nem mennyiségi kérdés, a hittel kapcsolatos problémák elsősorban az öröm hiányából fakadnak. Hozzátette: amikor az emberek bizalmatlanul és magukba zárkózva élnek, akkor éppen a hitnek mondanak ellent. A szentatya arra buzdította a résztvevőket, hogy maradjanak nyitottak Isten és embertársaik irányába.

A szentmisét tízezrek követték óriáskivetítőkön a templom környékén kialakított biztonsági zónákban. A misén jelen volt Klaus Johannis államfő és Viorica Dăncilă miniszterelnök.

17:00

A katolikus és ortodox egyház testvériségét hangsúlyozta Ferenc pápa

A keresztény egyházak közös gyökereiről, a katolikus és ortodox egyház testvériségéről beszélt Ferenc pápa a román ortodox patriarkátuson.

„Járjunk együtt!” – fordult az ortodox pátriárkához romániai látogatásának mottójával Ferenc pápa. A szentatya testvérének szólította vendéglátóját, felidézve, hogy Szent Péter, Róma első püspöke, a katolikus egyház első pápája és a román ortodox egyház védőszentjeként tisztelt Szent András – aki az apostolok szétválása után Kis-Ázsia és a Fekete-tenger térségében hirdette az evangéliumot – testvérek voltak. A román ortodox egyház zsinata előtt beszélve a pápa azt mondta: zarándokként érkezett Romániába. Szót emelt az önzés ellen, ami a családokat is sújtja, és arra bátorította a keresztényeket, hogy ne engedjenek a gyűlölködés kultúrájának – tudósít az eseményről az MTI.

Daniel pátriárka üdvözlő beszédében a hagyományos, férfi és nő által alapított, gyermekeket nevelő keresztény családok védelmének szükségességét hangoztatta, és Európa elnéptelenedésének veszélyére figyelmeztetett. Mindketten felidézték a kommunizmus egyházüldözését, a papság és hívek meghurcolását, valamint azt – az ökumenikus párbeszéd mérföldkövének számító – húsz évvel ezelőtti történelmi látogatást, amelyet Szent II. János Pál pápa tett Teoctist ortodox pátriárka meghívására Bukarestben. Akkor először járt ortodox többségű országban a római pápa.

Ferenc pápa ezt követően Daniel pátriárkával együtt felkereste az ortodox egyház Bukarestben épülő székesegyházát, a Nemzet Megváltása-katedrálist, ahol a román politikai, kulturális és közéleti vezetők jelenlétében ortodox és katolikus egyházi énekek hangzottak el, a két egyházfő pedig a kereszténység legelterjedtebb imádságát, a miatyánkot mondta el latinul és románul.

A pápa a patriarkátustól a katedrálishoz vezető utat is azzal a kék Daciával tette meg, amellyel korábban a repülőtérről a román elnöki hivatalba szállították, ezúttal azonban a sofőr melletti ülésen foglalt helyet, és a nyitott ablakon keresztül integetett az üdvözlésére összegyűlt bukarestieknek.

Ferenc pápa a bukaresti Szent József-székesegyház előtt. Fotó: Baranyi Ildikó/MTI

Micaci Cristian a Romkat.ro-nak elmondta, kifejezetten csak azért fogadta el az ortodox egyház a katolikus fél kérését, hogy együtt imádkozzák el a miatyánkot, mert ezzel a patriarkátus elismerését szerette volna kifejezni a katolikus egyház iránt, mivel számos nyugati országban diaszpórában élő ortodox vallású románokat befogadnak katolikus templomokba, illetve lehetővé teszik számukra, hogy ott tartsák meg istentiszteleteiket.

Ferenc pápa az új ortodox székesegyházban/Fotó: Vatican News

15:30

Az államelnöki palotában, a privát beszélgetés után a pápa és az államelnök nyilvános beszédet is tartott. Előbb Klaus Johannis államfő köszöntötte Ferenc pápát, majd a szentatya megtartotta első hivatalos beszédét a romániai apostoli látogatása alkalmával.

Köszöntötte a katolikus egyházi képviselőket, az államfőt, az ortodox egyház vezetőit, a híveket, hangsúlyozva az ország nemzetiségi, vallási sokszínűségét. Említést tett a kommunizmus sötét ötven évéről, amely hátráltatta az ország fejlődését, Európához való kapcsolódását, és amely során az egyházaknak számos megpróbáltatáson kellett átesniük. A szentatya hálát adott Istennek, amiért Románia új útra lépett az Európai Unióhoz való csatlakozásával.

Ferenc pápa beszédében nem hagyta figyelmen kívül a jelentős kivándorlást sem, megértéssel fordulva azok felé, akik külföldön kényszerülnek megkeresni a mindennapi kenyerüket, de azt is hozzátette, hogy ezek a családok gazdagítják, színesítik a befogadó országokat.

„Ahhoz, hogy ennek az új történelmi időszaknak a kihívásait le tudjátok küzdeni, és új, hatékony, gyakorlatba ültethető megoldásokat találjatok, együttműködésre van szükség a politikai, gazdasági, társadalmi hatalmak és a lelki élettel foglalkozók között. Éppen ezért szükséges az együtt járás. A legszentebb hivatást kell gyakorolnotok, azaz mindenkinek az ország közös javáért kell fáradoznia. Ennek érdekében sokszor le kell mondanunk bizonyos meglátásainkról, saját érdekeinkről a nagyobb jó, a harmónia érdekében, a biztos előrehaladásért, a közös célok eléréséért. A közös jó érdekében mindenkinek rendelkezésre kell bocsájtania képességeit, tudását, adottságait” – fogalmazott a pápa.

A szentatya hozzátette, olyan társadalmat kell létrehozni, amelyben a leggyengébbekre, a legszegényebbekre és a legkitaszítottabbakra nem akadályokként tekint a többi állampolgár, hanem olyan testvérekként, akik teljes jogú, integrált tagjai a társadalomnak. Egy társadalom minél inkább szívén hordja a legboldogtalanabbak sorsát, annál civilizáltabbnak mondható.

„Mindehhez lélekre és szívre van szükség. Ne törvény vagy pénz által kényszerítve törekedjetek erre, hanem azt szem előtt tartva, hogy az alapvető emberi jogok érvényesüljenek. A fenntartható, harmonikus fejlődés érdekében, ahhoz, hogy szeretettel és szolidárisan viseltessetek egymás iránt, illetve ahhoz, hogy a civil és a politikai szférák együttműködjenek a közös jó érdekében, nem elégséges a fejlődő gazdaság, a szakmai tudás, az anyagi alap, ehhez ugyanis lelkiekben való gyarapodásra, megújulásra is szükség van. A keresztény egyházak segíteni az emberi méltóság melletti elköteleződésben úgy politikai mint szociális téren” – fejtette ki Ferenc pápa.

A szentatya hangsúlyozta, a katolikus egyház törekszik hozzájárulni a társadalom építéséhez, szeretné a harmónia és az egység reményének jelét adni, ugyanakkor az emberi méltóság és a közös jó szolgálatába szeretné állítani magát együttműködve más egyházakkal, de minden olyan jó akaratú emberrel közösségben tenne a közösségéért.

„A katolikus egyház nem egy kívülálló, távoli jelenség, hiszen teljes értékű része a nemzeti lelkületnek. Az egyház szeretne hozzájárulni a civil élet és a lelki élet építéséhez szép országotokban, Romániában!” – fűzte hozzá a pápa, majd az országnak fejlődést és békét kívánt, illetve Isten és a Szűzanya bőséges áldását kérte az országra és annak minden lakójára.

Micaci Cristian

15:00

A társadalmi és politikai erők összefogására buzdított Ferenc pápa Bukarestben

Összefogásra buzdított, a politikai, gazdasági, társadalmi és szellemi erők együttműködésének erősítését sürgette Ferenc pápa pénteken a bukaresti elnöki hivatalban román állami vezetők és a civil társadalom képviselői előtt – adta hírül az MTI.

A katolikus egyházfő örömét fejezte ki, hogy a néhai, Szent II. János Pál pápa történelmi látogatása után húsz évvel, a román uniós elnökség idején tehet látogatást Romániában, 30 évvel az után, hogy az ország felszabadult az elnyomás és elszigeteltség alól, ami lehetővé tette, hogy a polgárok ismét szabadon vallhassák meg hitüket. Ferenc pápa az emigrációt nevezte Románia legsúlyosabb társadalmi problémájának, amely a falvak elnéptelenedéséhez vezetett. Megértéssel szólt ugyanakkor azokról a román vendégmunkásokról, akik hátrahagyva családjukat, külföldön vállalnak munkát.

Ferenc pápa a román elnöki hivatalban a jobboldali Klaus Iohannis államfővel, majd Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnökkel is rövid négyszemközti megbeszélést folytatott. Már az elnöki hivatalban testvéri szeretettel üdvözölte Daniel ortodox pátriárkát is, akivel a délután folyamán közösen megy az ortodox hívők közé, hogy megtekintse az épülő Nemzet Megváltása-katedrálist.

Klaus Johannis államfő és Ferenc pápa. Fotó: Baranyi Ildikó/MTI

13:00

Megdöbbentette a külföldi újságírókat, hogy nem fogadta üdvözlő tömeg a szentatyát Bukarestben!

A Ferenc pápát kísérő újságírók is megérkeztek a bukaresti médiaközpontba, rendőri felvezetéssel, azonban nem mindegyik újságíró vehet részt az összes eseményen. Például a Cotroceni Palotába, helyszűke miatt csak operatőröket, fotósokat engedtek be.

Fotó: Micaci Cristian

„Nagyon korán indult a mai nap, már 7 órakor a gépen kellett lennünk. Ferenc pápa Mindenkit személyesen üdvözölt, volt, akinek láthatóan remegett a keze, amikor kezet fogott a szentatyával, de a kisugárzása mindenkit meg tudott nyugtatni. Életem eddigi legtartalmasabb utazása volt ez, ugyanis míg máskor két órán keresztül csak kibámul az ember a repülő ablakán, most azonban végig mozgalmas volt” – osztotta meg tapasztalatait Micaci Cristian. Elmondta, a sajtósok utaztatása alaposan megszervezett, zökkenőmentes folyamat, rendőri felvezetéssel buszoztak a repülőtérről a bukaresti médiaközpontig.

„A külföldi újságírók megdöbbentek, hogy nem üdvözölte nagy tömeg Ferenc pápát Bukarestben. Elmondtam nekik, hogy Románia lakossága nagyrészt ortodox vallású, de majd holnap, Csíksomlyón meg fogjuk mutatni, hogyan kell méltóképpen üdvözölni a szentatyát” – tette hozzá Micaci Cristian, akinek, elmondása szerint nem csak egy életre szóló tapasztalat végigkísérni apostoli útján Ferenc pápát, hanem egyben szolgálat is.

A hívek üdvözlik Ferenc pápát a bukaresti repülőtéren/Fotó: Micaci Cristian

12:00

Ferenc pápa 11 óra óra után néhány perccel érkezett meg Bukarestbe, ahol Klaus Iohannis román államfő és felesége, Carmen Iohannis, valamint a katolikus püspöki kar várta a bukaresti nemzetközi repülőtéren.

Innen egy kék Dacia Logan személygépkocsival indult a látogatás első színhelyére, a bukaresti elnöki hivatalba, ahol katonai tiszteletadással fogadták.

Ferenc pápa ezekben a percekben a román világi vezetőkkel találkozik a Cotroceni Palotában, majd az ortodox patriarkátusnál tesz ökumenikus látogatást, és Daniel pátriárkával együtt az épülő Nemzet Megváltása román ortodox katedrálist is felkeresi ma. Ez után kezdődik majd Ferenc pápa „járjunk együtt” mottóval megszervezett pásztori útja, amelynek első állomásán a bukaresti római katolikus Szent József Székesegyházban celebrál szentmisét – írja az MTI.

(Cikkünk frissül)

Baranyi László