Meg kell öntözni az elszáradt keresztény gyökereket

A pápa katekézise apostoli útjáról

0
1485
A palánk mögött Böjte Csaba testvér magyar árvagyerekei is köszöntötték a pápát • Fotó: Vatican Media

Alighogy kedden este visszaérkezett Ferenc pápa 29. apostoli útjáról, másnap délelőtt a Szent Péter-téren tartott általános kihallgatás során máris kiértékelte háromnapos látogatását – adta hírül a Vatican News. Bulgáriában Szent XXIII. János pápa élő emlékezete, Szent Cirill és Metód gazdag lelki öröksége érintette meg. Észak-Macedóniában pedig a szkopjei születésű Szent Teréz anya eleven lelki jelenléte, rendjének a szegények körében végzett hűséges szolgálata töltötte el csodálattal Ferenc pápa lelkét.

„Bulgáriában Szent XXIII. János pápa emlékezete vezetett, aki 1925-től kezdve apostoli vizitátorként, majd delegátusként szolgált az országban. Jóakaratának és lelkipásztori szeretetének példájától éltetve találkoztam a bolgár néppel, amelyet Közép-, Kelet- és Dél-Európa közötti hídnak neveztem, az ő „Pacem in Terris” enciklikája nyomán, a testvériség útján” – kezdte beszédét a pápa. Örömmel emlékezett a Neofit bolgár ortodox pátriárkával való találkozásra. „A mi hivatásunk és küldetésünk az, hogy az egység jele legyünk a Szentlélek segítségével, előbbre helyezve azt, ami egyesít, szemben azzal, ami elválaszt” – hangsúlyozta.

Bulgáriában Szent XXIII. János pápa emlékezete vezetett

Második nagy témaként a pápa Szent Cirill és Metód evangelizáló szerepére utalt, akiket Szent II. János Pál pápa Szent Benedek mellett Európa társ-védőszentjeivé nevezett ki. Emlékezetes marad Ferenc pápa számára az Alekszandr Nyevszkij ortodox székesegyházban tett látogatása, ahol a két szent ikonja előtt imádkozott. Ez a görög származású két szent teremtő módon hasznosította kultúrájukat, hogy a szláv népek felé közvetítsék a keresztény üzenetet. Új ábécét alkottak, amelyre lefordították szláv nyelven a Bibliát és a liturgikus szövegeket.

„Ma is szükség van szenvedélyes igehirdetőkre, akik elviszik az evangéliumot oda, ahol nem ismerik és megöntözik azokat a földeket, ahol elszáradtak a keresztény gyökerek”. A szentatya megemlítette a két szentmisét, amelyet bolgár katolikus keresztények körében mutatott be és hálát adott Istennek hitükért és szeretetükért.     

Megáldottam Teréz anya leendő kegyhelyének alapkövét

A pápa apostoli útja harmadik napján Észak-Macedóniát kereste fel, ahol Szkopjéban meglátogatta Teréz anya születésének emlékházát. „Itt született 1910-ben és a közeli plébánián keresztelték meg, itt volt elsőáldozó és itt tanulta meg Jézust szeretni. Ebben a kicsi asszonyban a Szentlélek teljes kegyelmi ereje működött, akiben meglátható ennek a helyi egyháznak és a világ egyéb perifériáinak a képe. Teréz anya emlékházában együtt imádkoztam a vallási vezetőkkel és a szegények egy csoportjával, majd  megáldottam a készülő kegyhely alapkövét” – emlékezett a pápa.   

Észak-Macedónia 1991 óra független, a Szentszék kezdettől fogva egyengette az útját és a pápa a látogatásával főként a hagyományos vendégbarátságát akarta erősíteni, amely befogadta a különféle etnikai és vallási csoportokat. Külön megemlékezett a 2015-2016-os nagy befogadásról. „A migránsok problémát okoztak nekik, de befogadták őket és a problémák megoldódnak. Ez egy nagy nép, tapsoljuk meg őket!” – kérte a pápa.

A Szűzanya áldja meg Bulgáriát és Észak-Macedóniát      

„Ennek a fiatal országnak szüksége van arra, hogy megnyissa a horizontját, anélkül, hogy elvesztené a saját gyökereit. Ezért is volt fontos a találkozó a fiatalokkal, keresztényekkel és muzulmánokkal együtt, hogy valami szépet építsenek ebben a világban. Álmodjanak bátran, mint ahogy Teréz anya tette”. A szentatya szívesen emlékezett vissza a Teréz anya nővéreinél tett látogatására, mert mélyen megérintette a szegények iránt tanúsított evangéliumi gyengédségük. „Ők mindenkit befogadnak, mert mindenki nővér és anya a számukra. Mi pedig hányszor elfelejtjük ezt a gyengédséget, amikor túl komolyak és savanyúak vagyunk. Ezek a nővérek kedves szeretettel mutatják a gyengédség jeleit” – fogalmazott a pápa.

Végül Ferenc pápa felidézte a papsággal és a megszentelt élet képviselőivel való találkozását, akiket sokszor elfoghat kicsinységük tudata, ezért emlékeztette őket arra, hogy egy kevés kovász képes az egész tésztát átjárni. Az Eucharisztiában rejlő Jézus az új élet magja az egész emberiség számára. Ennek jegyében ünnepelte a szentmise titkát Szkopjéban, Európa egyik perifériáján, néhány kenyérrel és hallal, amiből egy egész sokaság jóllakott. Befejezésül ara hívott mindenkit, hogy kérje Máriát, áldja meg Bulgáriát és Észak-Macedóniát.