Bátran imádkozzunk az Úrhoz

Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája

0
1562
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában /Fotó: ANSA

Bátran imádkozzunk, őszintén beszélve az Úrral, nem langyos módon, hanem mindent belevetve. A pápa arra buzdított, hogy így forduljunk Istenhez. Homíliájában csütörtökön reggel az imára összpontosított. 

A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmisén részt vett hivatalon kívül, magánszemélyként Sergio Mattarella olasz államfő. A hírt a szentszék sajtóirodájának ideiglenes igazgatója Alessandro Gisotti jelentette be – számol be a Vatican News. A pápa hangsúlyozta: a böjt és a szeretetcselekedetek mellett az ima a harmadik tevékenység, amellyel a nagyböjtben húsvétra készülünk. A közbenjáró ima elmagyarázásához a szentatya utalt a Biblia néhány alakjára: Mózesre, Ábrahámra, Annára, Sámuel anyjára és a kánaáni asszonyra. A napi olvasmány (Kiv 32,7-14) a közbenjáró imáról szól, amellyel Mózes Istenhez fordul a népért. Az aranyborjú miatt Isten így szól Mózeshez: „Hagyj engem, hadd izzék fel haragom ellenük, hogy eltöröljem őket”. Mózes azonban könyörög az Úrnak, hogy ne tegye. Úgy beszél Istennel, mint mester a tanítvánnyal. Igyekszik meggyőzni szelíden, de határozottan, hogy ne büntesse meg a népet. Emlékezteti az Urat az ígéretekre, amelyeket Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek tett.

Az olvasmányban az Úr azt mondja Mózesnek: „Nagy nemzetté teszlek téged”. Mózes azonban közben jár népéért: vagy a néppel együtt vagy sehogy. A Bibliában számos olyan történet szerepel, amely a közbenjárásról szól. Erre példa, amikor az Úr azt mondja Ábrahámnak, hogy el akarja pusztítani Szodomát. Ábrahám, akinek ott lakott a rokona, meg akarja menteni a várost és azt kéri az Úrtól, hogy ha 30, 20, majd 10 igazat talál, ne tegye meg. Az Úr pedig azt mondja, hogy miattuk nem pusztítja el a várost. Végül csak Ábrahám családját találják igaznak. Ábrahám alkudozik, mint az asszonyok a piacon.

A közbenjárás formái

A Bibliában a közbenjárás több formájára találunk. Anna, Sámuel anyja például csendben, halk hangon, csak ajkait mozgatva imádkozik az Úrhoz fiáért. A közelében álló pap ezt látva azt hitte, hogy részeg. Ő az aggodalmas anya, aki közbenjár Isten előtt. Az Evangéliumban (Mt 15,21-28) szerepel egy bátor asszony, aki nem él a meggyőzés, az alkudozás vagy a csendes kitartó ima eszközével. A kánaáni asszony lánya meggyógyítását kéri, akit a gonosz lélek gyötör. Jézus először hangsúlyozza, hogy csak Izrael népéhez szól küldetése: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban kitart és azt mondja, hogy „a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak”. Ez az asszony nem ijedt meg és végül elérte azt, amit akart.

A bibliai közbenjáró imádság példái alapján tehát bátorság kell ahhoz, hogy így imádkozzunk – hangsúlyozta a pápa. Az imában szükség van a parrhesiára, az igaz beszédre, a bátorságra, hogy Istenhez szóljunk szemtől szembe. Látjuk, hogy ezek a bibliai szereplők keményen küzdenek Istennel, hogy elérjék, amit kérnek. Azért teszik ezt, mert hisznek abban, hogy az Úr megadhatja a kegyelmet – jegyezte meg a szentatya.

Az igazi ima az Úrral való imádság

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy így imádkozzunk. Sokszor langyosak vagyunk. Van, amikor azt mondja valaki nekünk: „Imádkozz értem, mert van egy problémám”. Erre mi elmondunk két Miatyánkot, két Üdvözlégy Máriát, aztán elfeledkezünk a dologról. Az ilyen papagáj módjára elmondott ima nem jó. Az igazi ima az Úrral való imádság. Amikor közbenjárok, akkor bátorsággal kell azt tennem. Az emberek használnak egy sokatmondó kifejezést, amikor el akarnak érni valamit: mindent belevetek. A közbenjáró imádságra is ez vonatkozik: mindent bele kell vetni. Bátran kell előre haladni. Felmerülhet azonban a kétség: én megteszem ezt, de honnan tudom, hogy az Úr meghallgat? A mi bizonyosságunk Jézus: Ő a nagy közbenjáró – mutatott rá Ferenc pápa.

Jézus felment a Mennybe, az Atya előtt áll és közbenjár értünk, ahogy megígérte Péternek szenvedéstörténete előtt: imádkozik azért, hogy ne fogyatkozzon meg a hite. Ez Jézus közbenjárása, imádkozik értünk ebben a pillanatban. Amikor meggyőzéssel, alkudozással, halkan vagy vitatkozva imádkozom az Úrral, Ő ezt az imát az Atya elé tárja. Jézusnak nem kell szólnia az Atya előtt: megmutatja neki sebeit. Az Atya ezt látva megadja a kegyelmet. Amikor imádkozunk, gondoljuk azt, hogy ezt Jézussal tesszük. Amikor bátor közbenjáró imát mondunk, tegyük ezt Jézussal. Jézus a mi bátorságunk, a bizonyosságunk, hogy ebben a pillanatban közbenjár értünk.

Homíliája végén Ferenc pápa újra arra buzdított, hogy bátran imádkozzunk: Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy előrehaladjunk ezen az úton és megtanuljunk közbenjárni. Amikor valaki azt kéri, hogy imádkozzunk érte, akkor ne két kis imával intézzük el, hanem vegyük komolyan és Jézus jelenlétében, illetve Jézussal tegyük, aki mindenkiért közbenjár az Atya előtt – zárta csütörtök reggeli homíliáját a pápa.

Somogyi Viktória / Debora Donnini