Húsvéthétfőig még regisztrálhatnak a csíksomlyói pápalátogatásra

5
3240
• Fotók: Serbán Mária

Újabb tudnivalókat és friss információkat közölt a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő sajtóbizottság a Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón, április 4-én.

A legutóbbi sajtótájékoztató óta közzétette a szentszéki sajtóiroda Ferenc pápa hivatalos romániai útjának programját – kezdte Bodó Márta, miután köszöntötte a sajtó képviselőit. A mostani sajtótájékoztató különleges meghívottja Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, aki Csíksomlyón született. A püspök a szent hely vonzásáról beszélt: Ferenc pápa oda jön el, ahova évtizedek óta az emberek elhozzák örömeiket, bánataikat. Azt is kiemelte, hogy a pápa egyik titulusa pontifex maximus – azaz hídverő. Ez az egyik legfontosabb szerepe: hogy összekössön bennünket. Pál József Csaba hozzátette: Mária kegyhelyre jön el a szentatya, és általában azt mondjuk, hogy az édesanya köti össze a családot. A barátok örülnek a barátok örömeinek. A pápalátogatás lehetőség a kapcsolatok építésére. Országunk számára nagy segítség lehet az ő látogatása.

Oláh Zoltán kanonok, a főegyházmegye sajtóbizottságának elnöke ismertette a gyakorlati tudnivalókat. Az elhangzottakat román nyelven Veres Stelian tolmácsolta.

A sajtóközleményt az alábbiakban olvashatják:

Regisztráció

Örvendetes dolog, hogy sokan, mondhatni várakozásainkat felülmúlóan sokan regisztráltak. Mielőtt a számokról beszélnénk, hadd térjünk vissza arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért szükséges a regisztráció. Erről többször beszéltünk, de úgy néz ki, hogy nem eleget, még mindig vannak félreértések:

 • Ahhoz, hogy időben és megfelelőképpen elő tudjuk készíteni Ferenc pápa csíksomlyói látogatását, szükséges tudnunk, hány zarándok szeretne részt venni ezen a történelmi eseményen. Már számtalan alkalommal kérdezték a szervezőktől, hány személy vesz részt az eseményen. Regisztráció nélkül csak tapogatóznánk, de nem tudnánk konkrét számokból kiindulni. Így módunkban áll a biztonságért felelős állami szerveket is időben tájékoztatni, és ki tudjuk számítani, hogy körülbelül hány biztonsági kapura lesz szükség ahhoz, hogy a regisztráltak lehetőleg gyorsan bejussanak a biztosított, lezárt területre. Ha nincsenek konkrét számok a kezünkben, csak találgatás alapján nem valószínű, hogy komolyan vesznek az országos szervek.
 • A regisztrációnál arra is választ kértünk, mivel és milyen irányból érkeznek a zarándokok. Így már lehet tervezni, ha tudjuk, hányan érkeznek autóbusszal, vonattal, gyalog, biciklivel, illetve motorkerékpárral. Ezek nagyon hasznos információk. Itt a regisztráció elindításakor előre gondolkodtunk. Most konkrét információkkal állunk a helyi és az országos civil hatóságok rendelkezésére.
 • A résztvevők számától függ, hány mentőszolgálatra, hány mellékhelyiségre és hány önkéntesre, mekkora és hány szektorra lesz szükség.
 • Ezeknek a fényében, remélem, lassan mindenkinek érthetőek a regisztráció előnyei. Történelmi eseményre készülünk, ami több kihívással jár, mint a szokásos pünkösdszombati búcsú. Ezúttal több előírásnak kell megfelelnünk. Ezek nem teljesíthetetlen követelmények, és főleg nem akadályok a pápai szentmisén való részvételben. Senkit sem szeretnénk távol tartani ezzel, csupán az eseményt a lehető legjobban megszervezni.

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a regisztráltak száma elérte, meghaladta a százezret, de ez még változhat. Kilencven százalékuk az országból, főleg a gyulafehérvári és a többi három egyházmegyéből jelentkezett. Már az is körvonalazódott, hogy mivel érkeznek a zarándokok: vonattal megközelítőleg 25 ezren, buszokkal körülbelül 25 ezren, gyalog hozzávetőleg 33 ezren. Mások biciklivel (nagyjából 140-en), motorkerékpárral (körülbelül 467-en). Körülbelül 350 pap, és 150 szerzetesek, ill. szerzetesnő regisztrált.
Még mindig nagy az érdeklődés, ennek szívből örülünk. Érthető okokból még sokan nem tudták a csoportok szervezését plébániákon, különleges lelkiségeken lezárni. A négy erdélyi egyházmegyéből és Magyarországról egyaránt kérték, hogy hosszabbítsuk meg a regisztrációt. Mérlegeltük az időpontot, amelyik szervezés szempontjából vállalható. A szervezőbizottságunk végül a regisztráció idejének április 22-ig (húsvéthétfőig) való hosszabbítása mellett döntött.
A csoportvezetők email-ben kapják meg a vonalkódos belépőket, amelyeket ki kell nyomtatniuk és a csoportok tagjainak kézbesíteniük. A regisztráció lezárása után még egy hónap áll majd rendelkezésre. Május elseje után kezdik majd szétküldeni őket.

Sajtóakkreditáció a Román Elnöki Adminisztrációnál

Április 15-től kérhetnek akkreditáció a sajtó, média képviselői.. A Román Elnöki Adminisztráció weboldalának Media elnevezésű fiókjában található az akkreditációs procedúra lenyílója, amely gyelőre csak románul működik. Március 28-án írtam az elnöki adminisztráció médiafelelősének, Dana Bârsan elnöki tanácsadónak, hiszen ha valamely külföldi média képviselői szeretnének akkreditálni, nehézséget jelenthet, hogy csak románul tehetik meg. Azt az ígéretet kaptam, hogy április 15-től angolul is megjelennek az akkreditációra vonatkozó tájékoztatások.

A sajtóbizottság tagjai köszönetüket fejezték ki a Hargita megyei szerveknek az ügy felkarolásáért. Azt is elmondták, vannak vállalkozók, akik az ügy mellé álltak. A romániai Telekom társaság például vállalta, hogy biztosít internetszolgáltatást. A másik három erdélyi egyházmegye is támogatja ezt az eseményt. Érdekesség, hogy a nagyváradi egyházmegyéből körülbelül 500 szlovák ajkú zarándok vesz részt az eseményen. Szeretettel várják őket, és nekik is biztosítják majd a fordítást.

Bodó Márta a háttérmunka fontosságát emelte ki: az önkéntesek munkáját. Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében, a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint széles korosztályokat, társadalmi osztályokat érint.

Önkéntesség Csíksomlyón és a pápalátogatáskor

Az önkéntesség munka, illetve szolgálat, amelyért nem jár pénzbeli vagy tárgyi juttatás. „Az úgynevezett fizetség ez esetben az, hogy az önkéntességet vállaló többet tehet, mint hogy pusztán résztvevője legyen ennek az eseménynek. Nyilván ez a szolgálat olyan lelki többletet is adhat, ami hosszú ideig meghatározhatja az illető életét” – mondja a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő bizottság önkéntes koordinátora, Csobot Györgydeák Szabolcs. „Az önkéntesek számára nem elég az a néhány óra, amit a szentatyával tölthetnek. Ők ki szeretnék venni részüket az eseményből, úgymond házigazdái szeretnének lenni ennek a történelmi pillanatnak.”

A mi felhívásunk: egy kicsit legyünk mindannyian önkéntesek, ahogyan ezt évszázadok óta tesszük. Ha valaki elesik, emeljük fel, ha valaki elfáradt, segítsük, ha valaki nem találja a szektorát, segítsünk az eligazodásban… Példaértékű, ahogyan évek óta a csíksomlyói búcsújárás történik – ennek az alapja a felebaráti szeretet!

A szervezőbizottság és az önkéntes-koordinátor, Csobot Györgydeák Szabolcs a csíksomlyói pápalátogatáskor tevékenykedő önkéntesek munkáját több területen igényli a nyereg előkészítési munkájától a speciálisabb, orvosi, betegápolói önkéntes-szolgálatig, illetve szükség lesz idegen nyelveket beszélő, a nemzetközi sajtót segítő önkéntesekre is.

Az egyik legfontosabb, hogy minden zarándokcsoportnak (egyházmegyei, plébániai vagy lelkiségi) legyenek saját önkéntesei, akik a saját csoportjukat felkészítik, például arra, hogy mit hozhatnak és mit nem magukkal; segítenek a plébánosnak/csoportvezetőnek a belépők kinyomtatásában; együtt utaznak saját csoportjukkal, gondoskodnak a csoport szükségleteiről. A csoportvezetők maguk is valamilyen szinten önkéntesnek számítanak – ők is részt vesznek/vehetnek a főesperességi központokban megszervezendő felkészítőkön.

A szervezők felhívása tehát: minden csoportnak legyen önkéntese, önkéntes csapata, általuk lelkesítjük a zarándokcsoportokat. Az önkéntesek egy lépéssel előtte járnak ismeretekben, lelkesedésben, szolgálatvállalásban az átlag zarándokoknak. Bárki jelentkezhet, aki betöltötte 16. életévét, felső korhatár nincs, feltétel a jó egészségi állapot.

A szervezők elképzelése szerint 2000 fős önkéntes csapatra lesz szükség ahhoz, hogy fennakadások nélkül le tudják bonyolítani az eseményt. Jelentkezni a Pontifex.ro internetes portálon lehet, ahol magyar és román nyelvű kérdőív is van. Ugyanakkor különböző csoportok segítenek a toborzásban: székelyföldi egyetemi központok gyűjtenek önkénteseket diákjaik körében, de egyházi középiskolák is felvállalták ezt a feladatot a Máltai Szeretetszolgálat és a Gyulafehérvári Caritas mellett.

Számok

A Pontifex.ro honlapon eddig 200 személy regisztrált a magyar felületen, a román nemzetiségűek részéről eddig több iratkozó van. Az említett szervezeteknél zajlik a toborzás, onnan még nincsenek számadatok. A jelentkezők többsége csíkszéki, a legtávolabbi jelentkező eddig – Magyarországról – mosonmagyaróvári, szolnoki, budapesti, kecskeméti, pécsi; Romániából pedig ploiești-i és bukaresti román ajkúak.

Felkészülés

A regisztrált önkénteseket a szervezők felkészítik a szolgálatra. A koordinációs csapat tagjai a gyergyói, udvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi kerületekbe látogatnak és ott készítik fel az illető körzet önkénteseit. Ez Székelyföldet jelenti, de ha igény van rá, felkészítést tartanak akár a szatmári, nagyváradi, temesvári egyházmegyében is.  

A felkészítő nem csak technikai és szervezési tudást ad, hanem lelki előkészítést, amelyben a segítőnővérek nyújtanak segítséget. Az önkéntes nem lesz feltétlenül kint a nyeregben a szentmisén. Sok olyan feladatot kell ellátni, ami Csíkszereda különböző pontjain teszi szükségessé a jelenlétet. Az önkéntesek nem puszta résztvevők, hanem házigazdák.

Tischler Ferenc a Máltai Szeretetszolgálat főtitkára konkrétan beszélt arról, hogy mit is jelent a máltai szeretetszolgálat. Elmondta, hogy számukra megtiszteltetés jelen lenni. Szakosodott önkénteseik is vannak: szegény családok gyerekeit is el akarják kísérni Csíksomlyóra, illetve segítenek a mozgáskorlátozottaknak is. Ha sok zarándok lesz, sok önkéntesre lesz szükség. Magyarországi, ausztriai, ír és németországi máltai testvérek is megkeresték őket, ők is szívesen segítenének.  Számos orvos és egészségügyi szakember jelezte, hogy segítene az eseményen. Élmény számukra az önkéntes munka. 1500 önkéntessel dolgoznak, s mind a négy egyházmegyében dolgoznak máltaiak. Ebből több mint száz jelen lesz.

Az álhírekről

Veres Stelian beszélt arról is, hogy a sajtóban számos olyan írás is megjelent, amelyek uszító szándékkal, összeesküvés- elméleteket szőnek, mások politikai tőkét akarnak kovácsolni az eseményből. A zarándoklat, annak szelleme, s Ferenc pápa tanítása ezekkel a hangokkal ellentétesek. A sajtóbizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ne adjunk hitelt azoknak az írásoknak, amelyek nem a béke, a szeretet üzenetét hordozzák.

Az alábbiakban a sajtótájékoztató közleményét román nyelven olvashatják.

Mai jos redăm comunicatul de presă în limba română al conferinței de presă de astăzi.

Înregistrarea pelerinilor

Este îmbucurător că s-au înregistrat foarte multe persoane, putem spune peste așteptările noastre. Înainte să vorbim despre numere, să privim în retrospectivă la întrebarea de ce este nevoie de înscriere? Am vorbit de mai multe ori despre acest aspect, dar vedem necesar de clarificat anumite erori:

 • pentru a putea pregăti din timp și în mod corespunzător vizita papei Francisc la Șumuleu Ciuc trebuie să știm care este numărul pelerinilor care vor să participe la întâlnire. De nenumărate ori organizatorii au fost întrebați despre acest aspect. Fără această înregistrare nu putem decât să presupunem fără a ști un număr exact de pelerini. Știind un număr exact putem să informăm instituțiile de stat responsabile cu siguranța putând să numărăm din timp numărul de porți de securitate de care este nevoie pentru ca în timp util pelerinii să ajungă în sectorul potrivit. Dacă nu deținem numere concrete, este puțin probabil ca cineva să ne ia în serios.
 • Pe platforma de înregistrare am cerut informații despre direcția din care sosesc pelerinii. Astfel putem afla dinainte numărul de persoane care sosesc cu autobusul, trenul sau cu alte mijloace de transport. Acestea sunt informații importante pe care le potem oferi oricând autorităților.
 • De numărul de participanți depinde numărul echipajelor medicale, numărul de toalete Echo, numărul de voluntari, sectoarelor.
 • În lumina acestora, cred că beneficiile înregistrării sunt ușor de înțeles pentru toată lumea. Ne pregătim pentru un eveniment istoric, care aduce mai multe provocări decât Hramul anual din sâmbăta de Rusalii. De această dată trebuie să respectăm mai multe cerințe. Acestea nu sunt cerințe nerealizabile și mai ales, nu sunt obstacole în calea participării la Sfânta Liturghie celebrată de Sfântul Părinte. Noi nu dorim să îndepărtăm pe nimeni ci doar să organizăm cât mai bine posibil evenimentul

Vă anunțăm cu bucurie că persoanele înregistrate a depășit numărul de 130.000

Dintre aceștia foarte mulți sunt din țară, din  arhidieceza de Alba Iulia și celelalte dieceze romano catolice. Cu trenul (25 de mii), cu autobusul (25 de mii), pe jos (peste 33 de mii de persoane), alții motocicleta, bicicleta vor veni la Șumuleu.

Interesul este încă unul mare și aceasta ne bucură. Multe parohii nu au putut încă să închidă listele din cauza celor care încă se înscriu. Am primit multe cereri din mai multe locuri de prelungire a termenului de înscriere. Am luat în considerare o dată utilă. Comisia de organizare a hotărât ca înscrierile să se prelungească până la data de 22 aprilie.  

Când se va întâmpla trimiterea și tipărirea biletelor de intrare la eveniment? Fiecare conducător de grup va primi prin email biletele prevăzute cu cod unic de bare pe care trebuie să le tipărească și să le ofere membrilor grupului.

Procedura de acreditare

La data de 15 aprilie încep acreditările. Detalii găsiți de site-ul oficial al Administrației prezidențiale.

Voluntariatul

O activitate desfășurată individual sau colectiv, în mod regulat sau ocazional, pe plan intern sau în străinătate, de dragul binelui comun, fără compensație financiară. Voluntariatul ajută la îmbunătățirea mediului înconjurător și a comunității. După experiența internațională voluntariatul poate atinge o gamă largă de clase sociale.

Voluntariatul la Șumuleu Ciuc

Voluntariatul este o muncă, adică o slujire, pentru care nu există beneficii monetare sau tangibile. „Așa-numitul salariu în acest caz este că voluntarul poate face mai mult decât să fie doar un participant la acest eveniment. Evident, acest serviciu poate oferi un surplus spiritual care poate defini viața unei persoane pentru o lungă perioadă de timp „, declară coordonatorul voluntarilor Csobot Györgydeák Szabolcs membru al comitetului de organizare. „Nu este suficient ca voluntarii să petreacă câteva ore cu Sfântul Părinte. Vor ia parte activ la eveniment, așa că vor să fie gazdele acestui moment istoric. ”

Apelul nostru: să fim voluntari cu toții, așa am făcut de secole. Dacă cineva cade, să îl ridicăm dacă cineva a obosit, să îl ajutăm, dacă cineva nu poate găsi sectorul din care face parte să îl îndrumăm… Este exemplar modul în care pelerinajul de la Șumuleu Ciuc decurge de ani de zile – fundamentul acestui lucru este iubirea față de aproapele!

Unul dintre cele mai importante lucruri este ca: fiecare grup de pelerini (diecezan, parohie sau spiritualitate) să aibă voluntarii ei și să își pregătească propriul grup, de exemplu, ce pot aduce și ce nu, ajută preotului/conducătorului de grup pentru a tipări și împărți biletele; călătoresc cu propriile lor grupuri, sunt atenți la nevoile grupului. Conducătorii de grup sunt și ei voluntari.

Prin urmare, invitația organizatorilor este: fiecare grup organizat să aibă voluntari, grupe de voluntari.

Înscrierile

Se pot înscrie aceia care au împlinit 16 ani și au o condiție fizică bună.

Din punct de vedere al organizatorilor este nevoie de 2000 de voluntari

Înscrierea voluntarilor este posibilă pe portalul pontifex.ro

Diferite grupuri ajută la recrutarea voluntarilor: centrele universitare aduna voluntari printre studenții lor, Liceele confesionale romano catolice au întreprins aceasta sarcină, Serviciul de Ajutor Maltez, Caritas Alba Iulia.

Numere

Până la data actuală sau înscris 124 de voluntari pe platforma de limbă maghiară și 8 persoane pe platforma de limba română.

Pregătirea

Voluntarii înregistrați sunt pregătiți. Membrii echipei de coordonare vizitează voluntarii din diferitele protopopiate.

Pregătirea nu numai că oferă cunoștințe tehnice și organizatorice, ci și pregătire spirituală, în această privință vor fi ajutați de Surorile Ajutătoare. Voluntarul nu va ajuta neapărat în timpul Sfintei Liturghi. Există multe alte sarcini care necesită prezența în diferite puncte din Miercurea Ciuc. Voluntarii nu sunt simpli participanți, ci gazde.

Despre știrile negative

Trebuie să avem o deosebită atenție la acele persoane, așa numiți jurnaliști, care se folosesc de acest eveniment minunat pentru a aprinde spiritele și a îndemna la ură față de ceilalți, găsind tot felul de teorii conspirative, paranoice, care sunt împotriva spiritului creștin și al pelerinajului la care vor participa așa de mulți oameni din așa de multe părți ale lumii.

Să nu lăsăm astfel de persoane rău intenționate să ne influențeze într-un fel sau altul întâlnirea cu Sfântul Părinte care vine să aducă mesajul iubirii și al înțelegerii tuturor acelora care vor participa la întâlnire – ne-a atras atenția preotul Veres Stelian.

5 HOZZÁSZÓLÁSOK

 1. Tehát lehetőség van tovább regisztrálni.
  Jó lenne, ha megmutatnánk a Pápának, hogy még sokan vagyunk, hogy áldását kérjük mindannyiunkra, hogy örülünk a látogatásának, hogy szívesen fogadjuk, nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül.
  Nem kellene úgy járjunk, mint általában a székely szabadság napján, amikoris a csíkiak, kovásznaiak eljönnek a Postarétre, a vásárhelyiek meg csukott ablakok mögül lesik a menetet.