2019. március 2., szombat

0
770

EVANGÉLIUM
Abban az időben kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket.
Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.”
Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.
(Mk 10,13-16)

Jó lenne gyermeki szívvel élni, küzdeni, alkotni, életet tovább adni. A nagy szentjeink gyermeki szívvel élték a keresztény Istenadta drága életet. Ilyen volt Teréz anya, aki azáltal vált igazán naggyá, hogy mindvégig megőrizte gyermeki szívét. Mindannyian Isten tenyerén élünk és Ő minden percünket áldásával szeretné gazdagítani. Teret engedünk az isteni áldásnak? Fohászom a mai napra, legyen tiszta tekintetű életünk, szívünknek minden dobbanása pedig gyermeki, mert így közel leszünk életadó Istenünkhöz.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS