Ferenc pápa: fellépünk a visszaélések ellen

0
1228
Forrás: Vatican Media

A február 21-24-ig tartó találkozón az egész világ püspöki konferenciáinak elnökei, szerzetesrendek elöljárói, pátriárkák, egyházi felelősök vettek részt. A pápa elítélte a rettenetes bűntetteket, amelyek világszerte gyermekek millióit érintik visszaélés és kihasználás formájában.

Az Apostoli Palota Királyi Termében, a vasárnap délelőtti szentmisét követően Ferenc pápa beszédet mondott a „Kiskorúak védelme az egyházban” találkozó lezárásaként. Ferenc pápa leszögezte: ha az egyházban csak egyetlen visszaélés is történik, az esetet a legkomolyabban fogják kezelni. Az emberek jogos felháborodásában az egyház a becstelen felszenteltek által elárult Isten haragjának a visszatükröződését látja. A szentatya úgy fogalmazott, hogy a kicsinyek csöndes kiáltásának visszhangja, akik lelki vezető helyett hóhért találtak, megreszketteti majd az álszentség és a hatalom által elkábított szíveket – tájékoztat az eseményről a Vatican News.

A megbeszélések során újból elismerték a kiskorúakon elkövetett szexuális visszaélések csapásának súlyosságát. Az egykor tabunak tekintett probléma, amelyről mindenki tudott, de senki nem beszélt, ma a közvélemény változásának köszönhetően rendszeres tanulmányok tárgyát képezi. A pápa utalt a múlt egyes kultúráiban elterjedt kegyetlen vallási gyakorlatra, a pogány rítusok emberáldozataira, amelyek gyakran gyermekek voltak. A statisztikai adatok még ma sem tükrözik a jelenség teljes terjedelmét, mivel gyakran nem jelentik fel a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléseket, főleg a családon belül elkövetett esetet. Az áldozatok sok esetben nem vallják be a történteket szégyenérzet, az összezavart állapot, a megtorlástól való félelem, a bűntudat vagy az intézményekkel szembeni bizalmatlanság miatt, viszont az elszenvedett trauma öngyilkossághoz is vezethet.

Családban, ismerősök között a leggyakoribb

A pápa elmondta, a globális statisztikák alapján a fizikai, szexuális vagy érzelmi erőszakot elsősorban a szülők, a rokonok, a kislány feleségek férjei, sportedzők és nevelők követik el. Az UNICEF 2017-es adatai szerint, amelyek a világ 28 országát érintik, tíz lány közül, akik erőszakkal kikényszerített szexuális kapcsolatot szenvedtek el, kilencen ismerős vagy a családhoz közel álló személyek áldozataivá váltak. Olaszországban a 2016-os jelentés szerint a kiskorúakon elkövetett szexuális visszaélés 68,9%-át otthon követik el. Az erőszak színhelyét képezi a városnegyed, az iskola, a sport, illetve az egyházi környezet is.

Az utóbbi évek felmérései szerint a jelenség növekedéséhez nagy mértékben hozzájárulnak a közösségi hálózatok, az internet világa. A pornográfia mellett a szexturizmus jelent komoly veszélyt: a Turisztikai Világszervezet (WTO) adatai szerint évente hárommillió személy kel útra, hogy kiskorúakkal létesítsen szexuális kapcsolatot. Jelentős az a tény is, hogy a legtöbb esetben az elkövetők nem tartják bűnténynek tettüket.

85 millió ártatlan áldozat

„Tehát egyetemes problémával állunk szemben, a jelenség embertelensége pedig még súlyosabbá és botrányosabbá válik az egyházban, mert ellentétben áll erkölcsi tekintélyével és etikai hihetőségével. A felszentelt személy, akit Isten kiválasztott, hogy vezesse a lelkeket az üdvösségre, hagyja, hogy emberi törékenysége, betegsége leigázza személyiségét és így a Sátán eszközévé válik” – fogalmazott Ferenc pápa.

A pápa felszólította a katolikus egyházat, hogy alázattal és bátran ismerje el, hogy a gonosz misztériumával áll szemben, aki a legkisebbekre veti magát, mert ők Jézus képmásai. Úgy véli, ezért növekedik ma az egyházban annak a tudata, hogy nem csak polgárjogi és kánonjogi eszközökkel kell meggátolni a visszaéléseket, hanem határozottan küzdeni kell a rossz ellen, amely az egyház küldetésének a középpontját képezi, vagyis: hirdeti az evangéliumot a kicsinyeknek és védelmezi őket a pusztító farkasoktól.
Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy csak akkor arathatunk győzelmet a rossz felett, ha alázattal megvalljuk vétkeinket, imádkozunk, bűnbánatot gyakorolunk, követjük Jézus példáját. Az egyház célkitűzése, hogy meghallgassa, védelmezze, óvja és gondozza a visszaélések áldozatává vált
85 millió gyermeket, akik gyermekkatonák, kiskorú prostituáltak, rosszul táplált, elrabolt és szervkereskedelemre felhasznált gyermekek, rabszolgák, háborúk áldozatai, menekültek, elvetélt gyermekek.

A pápa utalt a „Best Practices”/„Legjobb Gyakorlatok” című összeállításra, amelyet az Egészségügyi Világszervezet vezetésével dolgozott ki egy tíz nemzetközi ügynökségből álló csoport. Az intézkedések INSPIRE nevű csomagja hét stratégiát sorol fel a gyermekek elleni erőszak beszüntetésére, amelyekből az egyház is meríthet. A gyermekek védelméhez továbbá feddhetetlen komolyságra van szükség.

Nem tussolják el

A pápa leszögezte, hogy az egyház mindent megtesz annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás elé állítsa e bűntények tetteseit, hangsúlyozta, az egyház soha többé nem fog egyetlen esetet sem eltussolni vagy alulértékelni. A felszentelt személyek vétkei és bűntettei eltorzítják az egész egyház arcát, aláássák hihetőségét. Az egyház, hűséges gyermekeivel együtt áldozata ezeknek a hűtlenségeknek.

A szentatya kiemelte, szükség van a megtisztulásra, a megújulásra, az életszentségre való szüntelen elkötelezettségre. A megfelelően kiválasztott papjelölteket részesítsék kiegyensúlyozott képzésben, az életszentség felé irányítva őket, amelyhez hozzátartozik a tisztaság erénye is. Meg kell továbbá erősíteni a Püspöki Konferenciák vezérelveit. A püspökök alkalmazzák egységesen a paramétereket, amelyek ne pusztán irányelvek, hanem kötelező szabályok is legyenek. Ferenc pápa a digitális világ és a szexturizmus témáját érintve emlékeztetett a XVI. Benedek pápa által 2010-ben jóváhagyott normákra. Ezek között a legsúlyosabb bűntények közé beiktatták a kiskorúakkal készült pornográf felvételek megvételét, birtoklását vagy terjesztését papi személy részéről. Ekkor a 14 éven aluliakat tekintették kiskorúaknak, de úgy tűnik, hogy fel kell emelni ezt a korhatárt, kiterjesztve a kiskorúak védelmét.

„Az Istenhez hűséges, szent és türelmes nép, akit a szentlélek éltet, a prófétai egyház legjobb arca, amely tudja, hogy az Urat kell mindennapi önátadó szolgálata középpontjába állítania. Istennek ez a szent népe szabadít majd meg bennünket a klerikalizmus csapásától, amely ezeknek a gyalázatos tetteknek termékeny talaja” – zárta beszédét a pápa.

Vertse Márta