A gyengék fizetik meg a háborúk, a mai „vízözön” árát

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája

0
1030
Forrás: Vatican Media

Isten a szívével és nem eszmékkel szeret minket. Kérnünk kell a kegyelmet, hogy sírni tudjunk a természeti csapások láttán, az üldözöttek, a háborús áldozatok láttán, mert manapság úgy dobálják a bombákat, mintha cukorkák lennének – Ferenc pápa a mai időket az ószövetségi vízözönhöz hasonlította.

Ferenc pápa kedd reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén az olvasmányhoz fűzte gondolatait, amely Mózes könyvéből a vízözön epizódját írja le. (Ter 6,5-8;7,1-5.10).

Isten haragja és a vízözön

„Miután az emberek elszaporodtak a földön, látta az Úr, hogy nagy az ember gonoszsága, és hogy szívének minden gondolata és vágya mindenkor a rosszra irányul. Meg is bánta, hogy embert alkotott a földön, nagyon bánkódott miatta. Azért elhatározta: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; el az embert, a barmot, a csúszómászót és az égi madarat, mert bánom, hogy alkottam őket.” Noé azonban kegyelmet talált az Úr előtt. Miután Noé az Úr parancsára elkészítette a bárkát, azt mondta neki az Úr: „Menj be egész családoddal együtt a bárkába, mert egyedül téged találtalak igaznak ebben a nemzedékben! Végy minden tiszta állatból hetet-hetet, hímet és nőstényt; a nem-tiszta állatokból pedig kettőt-kettőt, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön! Mert még hét nap, és azután negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre és eltörlök a föld színéről minden élőlényt, amelyet alkottam.” Noé úgy tett, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Hét nap elteltével aztán a vízözön hullámai elborították a földet.”

Az ószövetségi szakasz és a mai idők között szoros párhuzamot vont a pápa, emlékeztetve az éhező és árva gyermekek, a gyengébbek, a szegények szenvedésére, akiknek meg kell fizetniük az egész árát. A szentatya arra buzdított, hogy szívünk legyen hasonló Isten szívéhez, aki képes haragra gerjedni, fájdalmat érezni, mindenekelőtt azonban testvérként viselkedni a testvérek között, apaként a gyermekeivel, emberi és isteni szívvel.I

Ferenc pápa rámutatott, hogy Istent fájdalommal tölti el az emberek gonoszsága, olyannyira, hogy megbánja, hogy teremtette őket és elhatározza: eltörli őket a föld színéről. Olyan Isten ő, akinek vannak érzései, nem elvont, nem csak eszmékből áll. Szenved, és ez az Úr misztériuma – magyarázta a szentatya. Isten az Atya, aki szeret minket – és a szeretet egy kapcsolat, de ugyanakkor képes felbőszülni, haragra gerjedni. Jézus az, aki eljön és életét adja értünk, a szív szenvedésével, mindennel. De a mi Istenünknek vannak érzései. A mi Istenünk a szívével szeret minket, nem eszmékkel, hanem a szívével. És amikor megsimogat, akkor a szívével simogat, amikor pedig megver, mint a jó apa, akkor a szívével ver meg, és ő jobban szenved, mint mi.

A mai vízözön a háborúkban jelenik meg

Ez egy szívbéli kapcsolat apa és fia között, aki megnyílik, és ha az Atya képes fájdalmat érezni szívében, akkor mi is képesek leszünk fájdalmat érezni előtte. Ez nem szentimentalizmus, hanem az igazság. Ferenc pápa kifejtette, hogy a mai idők nem különböznek sokban a vízözön idejétől: ma is vannak gondok, természeti csapások, szegények, gyerekek, éhezők, üldözöttek, megkínzottak, emberek, akik meghalnak a háborúkban, mert úgy dobálják a bombákat, mintha cukorkák volnának.

„Nem hiszem, hogy ma jobb időket élnénk a vízözön idejénél, nem hiszem. A természeti csapások nagyjából ugyanazok, az áldozatok nagyjából azonosak. Gondoljunk például a leggyengébbekre, a gyerekekre. Az éhező gyermekek sokaságára, akik nem jutnak neveléshez, nem növekedhetnek békében. Akik árvák, mert szüleiket lemészárolták a háborúkban…. A gyerekkatonákra…” – folytatta a pápa.

Sírjunk, mint Jézus a szenvedők láttán

Kérjük a kegyelmet, hogy olyan szívünk legyen, mint Istené, hogy hasonlítson szívünk az övére, amely testvér a testvérek között, apa a gyermekeivel, fiú az apjával. Egy emberi szív, mint Jézusé, egy isteni szív. Ott van a vízözön nagy csapása, a mai háborúk nagy csapása, aminek az árát a gyengébbek fizetik meg, a szegények, a gyerekek, azok, akiknek nincs miből előre jutniuk.

Gondoljunk az Úrra, akinek szíve fájdalommal teli, és közeledjünk az Úrhoz, beszéljünk vele, mondjuk neki: „Uram, nézd ezeket a dolgokat, én megértelek”. Vigasztaljuk meg az Urat: „Én megértelek és elkísérlek”. Elkísérlek az imában, a közbenjárásban mindezekért a csapásokért, amelyek mögött az ördög áll, aki el akarja pusztítani Isten művét – fohászkodott végül a kedd reggeli szentmisén Ferenc pápa.


MEGOSZTÁS