Az önzetlenség a boldogság kulcsa

0
1751
Forrás: Gerhardus.ro

Február 15-én a Küttel Klub meghívottja Pál József Csaba temesvári püspök volt. Az önzetlenség fontosságáról, a mindig aktuális Szentírás szellemiségéről is szó esett az eseményen, és kiderült, ki celebrálja a szentmisét a pünkösdi csíksomlyói búcsún. 

A zsúfoltságig megtelt terem igazolta a szervezők, a Várbástya Egyesület és Tamás Péter tiszteletbeli konzul szándékát, miszerint a helyi magyar közösség személyesen is szeretne találkozni a bő fél éve kinevezett püspökkel. Egy rövid előadás után a közönség tehetett fel kérdéseket:
a püspök bármiről is beszélt, szavait a nyugalom, gondolatmenetét az élettapasztalat ereje, mondanivalóját a hitelesség jellemezte – számol be az eseményről a temesvári egyházmegye hírportálja.

A boldog közösség titka az önzetlenség

A találkozó elején Tamás Péter felkérésére a püspök egy szabadon választott témáról beszélt.  Jó volt hallani, hogy nem a magvalósításairól vagy terveiről tartott előadást – mint ahogyan egy frissen kinevezett menedzser tenné –, hanem a kereszténység „alapkövéről”, a Bibliáról. Ennek könyvei egy több mint ezer évet átfogó időszakon belül keletkeztek, eltérő földrajzi, politikai és szellemi-kulturális környezetben. Mégis egy egységet alkotnak, mert isteni sugallatra íródtak. Pont a sokszínűsége, a többrétegű értelmezhetőségének lehetősége és főleg szellemisége az, amely mindig aktuálissá teszi.

Fotók: Gerhardus.ro

Pál József püspök végül kiemelte a Szentírás egyik legfontosabb részét, a krisztusi szeretet leírását: „nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért” (János 15, 13) – ezzel is sugallva, hogy a közösség akkor boldog, ha nem kizárólag magának él és dolgozik. Nota bene, ezek a gondolatok egy olyan előadáson hangzottak el, ahol a hallgatóság zöme valamilyen vezető (politikai, egyházi, sajtó, civil szervezet képviselője).

A püspök celebrál a pünkösdi búcsún

Az est hátralevő részében a temesvári megyéspüspök a közönség kérdéseire válaszolt. Elmesélte életének fontosabb állomásait, a szülőfalujáról is beszélt, a teológián eltöltött hat évről, a marosvásárhelyi lelkészi munkájáról, végül szólt a Resicabányán eltöltött szolgálatáról is.
Felhívta a figyelmet a kiüresedő bánsági falvakra, a közösségi gondozók képzésére, de a düledező templomok és plébániák sorsáról is beszélt. Ez utóbbival kapcsolatban kifejtette az egyházmegye véleményét, miszerint ha egy maroknyi közösség már nem tudja fenntartani az épületeket, akkor célszerűbb a miséket kisebb helyen tartani. A használaton kívüli plébániákat, imaházakat szívesen átadják kulturális célra.

Az est végén Pál József Csaba püspök a pápalátogatásra is kitért, történelmi pillanatnak titulálva az eseményt és azt is megjegyezte, hogy a 2019. június 8-i csíksomlyói búcsún ő celebrálja majd a misét.