Temesvári Panama

Az itthon maradt ifjak is ünnepeltek

0
1398
Fotó: Astrid Schriffert

Az ünneplés szellemében, gondolatban és lélekben is a panamai világtalálkozóra elutazott fiatalokkal közösségben temesvári, nagyváradi, szatmárnémeti és szigeti fiatalok kegyelemmel és örömmel töltöttek Temesváron ifjúsági napokat Temesvári Panama cím alatt.

A január 25-én kezdődött eseményt a temesvári erzsébetvárosi római katolikus templomban, a Szalvatoriánus kolostorban tartották meg Barazsulyi István plébános szervezésének, valamint az egyházmegyei Ifjúsági Központ és a temesvári püspökség támogatásának köszönhetően.

Bátorság a hit megvallásában

A szervezők arra törekedtek, hogy összegyűjtsék a fiatalokat a béke és a nyugalom jegyében az Ifjúsági Világtalálkozó mintájára. A pénteki napot arra szánták, hogy a résztvevők ráhangolódjanak egymásra, az imára, néhány csendes pillanatra, és megismerjék a színes panamai kultúrát. Az este vége felé a fiatalok megtanultak egy hivatalos táncot a találkozás himnuszának ritmusára, amelynek a mottója: „Ímé, az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a Te igéd szerint.”  Másnap a plébános katekézise kiemelte a pápa üzenetét, aki arról a bátorságról beszélt, amelynek erejével a fiataloknak bizonyítaniuk kell a hit megvallásában, valamint mindarról a bizalomról és támogatásról is szólt a plébános, amit a szentatya nyújt az ifjú keresztények számára.

A szerző fotója

A kiscsoportos beszélgetések során arról váltottak szót a fiatalok, hogy hogyan van jelen életükben az „Igen”, amit Istennek mondanak. A szerzetesközösségben, megtartva a program menetét, a fiatalok együtt imádkozták a Vesperást, ahol elhangzottak az általuk alkotott Magnificat imák is.

Fontos a fiatalok bizonyságtétele

Vasárnap nagy örömmel érkezett a fiatalok közé az egyházmegye főpásztora, Pál József Csaba, hogy közösen ünnepeljék a legszentebb áldozatot. A fiatalok nagy lelkesedéssel mutatták be a főpásztornak az eddigi tevékenységüket. Prédikációjában arról beszélt a megyés püspök, hogy, mivel minden lény egyedülálló, és szeretetteljesen szereti a Mennyei Atya, így a fiataloknak, akik élő hitben élnek, bizonyságot kell adniuk a hitükről. A résztvevők vidámsággal vettek búcsút egymástól, remélve, hogy  mihamarabb találkoznak a következő eseményen.

A szerző fotója

Hálás szívvel mondtak köszönetet Barazsulyi István plébánosnak a katekézisért és a hely biztosításáért. Megköszönték a segítséget és együttműködést Daniel Dumitru oravicabányai plébánosnak és ifjúsági referensnek, Máthé Zoltánnak, a Gerhardinum Római Katolikus Iskola spirituálisának és a temesvári ferencvárosi plébánia káplánjának. Köszönetet mondtak Mariana Muțiu és Erika-Maria nővéreknek a megtervezett programért, a püspök úrnak a bátorításért és mindazoknak, akik által a múlt hétvége áldásossá válhatott.

Astrid Schriffert