Ferenc pápa katekézise: Az igazság mondásakor az Egészre kell figyelni

0
1089
Szép őszi időben a Szent Péter téren: katekézis a tiszta beszédről • Fotó: Vatican Media
Ne tégy hamis tanúságot! – szólít fel a nyolcadik parancsolat, amely elemzésének szentelte Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás katekézisét. Szép őszi időben a Szent Péter téren tartott audiencia során bevezetőként Jézus buzdító szavát olvasták fel a Máté evangélium hegyi beszédéből: „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,14-16).
    

Mindnyájan állandó kommunikációban vagyunk

A katekizmus szerint – kezdte beszédét a pápa – „ez a parancsolat megtiltja az igazság meghamisítását az emberi kapcsolatokban” (2464). Nem hiteles érintkezésekben élni azért súlyos dolog, mert az akadályozza a szeretetet. Ahol hazugság van, ott a szeretet nem tud élni. A pápa az emberi érintkezés alatt a szavakon túl a gesztusokat, a magatartást, a csendet és a távollétet is érti. Mindnyájan állandó kommunikációban vagyunk, az igazság és hazugság mérlegén.

Az igazság mondásakor az Egészre kell figyelni  

Ahhoz, hogy az igazat mondjuk, nem elég az őszinteség és a pontosság, hiszen lehet valaki őszinte a tévedésben, vagy pontos a részletekben, de nem fogja az „egész” lényegét. Az sem elég, ha a hallottakra hivatkozunk, hiszen könnyen abszolutizálhatunk egy-egy szempontot. Kitért a pápa a pletykálkodás, a kibeszélés gyilkos következményeire, melyet tehát nagy erővel kerülni kell, Jakab apostol intése nyomán.

Jézus, aki maga az Igazság, betölti a nyolcadik parancsolatot

Mi az igazság? pilátusi kérdésére Jézus válaszként betölti a nyolcadik parancsolatot – mondta a pápa. Szenvedése, halála és feltámadása egyetlen tanúságtétel az igazságról, amiért ő a világba jött (vö Jn 18,37). Ezt a végsőkig következetes helytállást látja meg a kereszt tövében a százados és kimondja: „Ez az ember valóban az Isten Fia” (Jn 18,37).

Az igazságot nem annyira szavakkal képviseljük, hanem egyfajta életmóddal    

Az igazság teljes megvalósulása tehát Jézusban történik meg, élete és halála módjában, az Atyjával való kapcsolat gyümölcseként, aminek a felismerésére, hogy ő az Isten Fia és mi az Isten gyermekei vagyunk, elküldi a Szentlelket. Az ember minden cselekedetében állíthatja vagy tagadhatja ezt az igazságot, kicsi vagy nagy dolgokban egyaránt. Tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa: Az igazság tanúja vagyok, vagy pedig többé kevésbé kivetkőztem az igazból? Noha mi keresztények nem vagyunk kivételes személyek, mégis Isten gyermekei vagyunk. Ezt az igazságot nem annyira beszédekkel képviseljük, hanem egy életmóddal, azzal, hogy igaz módon viselkedünk. Igazat szólunk és igazsággal cselekszünk.

Az igazság az Atyaisten csodálatos kinyilatkoztatása, az ő végtelen szeretete

Az igazság az Atyaisten csodálatos kinyilatkoztatása, az ő végtelen szeretete. Ez az igazság megfelel az emberi értelemnek, de azt végtelenül felül is múlja, mert ingyenes ajándékként Jézusban vett testet és láthatóvá lesz azok életén és cselekedetén keresztül, akik hozzá tartoznak. A Ne tégy hamis tanúságot! nyolcadik parancsolat az istengyermeki életet jelenti, mely sohasem tagadja meg magát, nem mond hazugságot és minden dologban engedi, hogy a nagy Igazság fölbukkanjon. Bízom az Istenben, ez a nagy igazság! Ebből a minket szerető Istenbe vetett nagy bizalomból születik meg az igazság, a hiteles és nem csalárd élet – zárta Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás katekézisét.

P. Vértesaljai László SJ / Vatikáni Rádió  

MEGOSZTÁS