Ferenc pápa katekézise: A „Ne lopj” parancsolat a javak felelős elosztására ösztönöz

0
1485
Ferenc pápa üdvözli a kihallgatáson résztvevő püspököket (Fotó • Vatican Media)
A Szent Péter téren megtartott szerdai általános kihallgatás során Ferenc pápa ezúttal a 11. alkalommal tanított a Parancsolatokról. A Ne lopj! hetedik parancsolat ezúttal lehetőséget adott a pápának arra, hogy a teremtett és megtermelt javak igazságos birtoklásáról és a méltányos elosztásáról szóljon, hivatkozási pontként megjelölve az Isten Fiának lelkületét, aki „nem ragaszkodott feltétlenül isteni mivoltához, hanem kiüresítette önmagát” (vö. Fil 2,5).

Minden kultúra elítéli a lopást és védi a magántulajdont

Nincs olyan kultúra, mely ne ítélné el a lopást és ne védelmezné a tulajdon birtoklását – kezdte a hetedik parancsolat értelmezését Ferenc pápa, ám figyelmét a Kinyilatkoztatás teljesebb összefüggésére irányította, ahogy az a kihallgatás elején felolvasott Igében megjelenik Pál apostol Timóteushoz írt első levelében: „Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás” (1Tim 6-7-10)

A javak egyetemes rendeltetése elsődleges érvényű

A pápa az egyház szociális tanításából a javak egyetemes elosztására hivatkozott, ahogy azt a Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja: „Kezdetben Isten a földet és annak kincseit az emberiség közös kezelésére bízta, hogy gondoskodjék róla, munkájával hajtsa uralma alá és élvezze gyümölcseit. A teremtés javai az egész emberi nemnek szólnak” (2402), továbbá „A javak egyetemes rendeltetése elsődleges marad még akkor is, ha a közjó előmozdítása megköveteli a magántulajdon, a hozzá való jog és használata tiszteletben tartását” (2403).

A világ erőforrása olyan gazdag, el tud látni mindenkit az alapvető javakból

A Gondviselés szerint a világban van különbözőség a körülményekben, a kultúrákban és így ennek jegyében tudnánk gondoskodni egymásról. A világ erőforrása olyan gazdag, el tud látni mindenkit az alapvető javakból. Mégis sokan élnek botrányos nélkülözésben és a tartalékok pedig tönkremennek. De csak egy világ van és csak egyetlen emberiség! – szögezte le a pápa.

Minden jó gazdagság egyszerre szociális  

A földön nem azért van éhség, mert hiányzik az élelem. Sőt, a piac igényei szerint időnként megsemmisítik azt. Hiányzik egy messzire tekintő vállalkozói szféra, mely biztosítja az arányos termelést és a méltányos elosztást. A Pápa ismét a katekizmust idézte: „Az embernek tehát, amikor a teremtett javakat használja, úgy kell tekintenie jogosan birtokolt vagyonát, hogy az nemcsak a sajátja, hanem egyúttal közös is, abban az értelemben, hogy ne csak önmagának, hanem másoknak is javára lehessen.” (2404).

Minden birtoklás felelősséggel jár

Minden gazdagságnak, ahhoz hogy jó legyen, megfelelő társadalmi vonatkozással kell rendelkeznie.  Minden birtoklás felelősséggel jár. Tudni kell adni, adományozni, máskülönben az ember elveszti a dolgok fölötti helyzetét és a gazdagság uralma alá kerül, mely rabszolgává teszi őt. Etikai alapelvként idézte Ferenc pápa Pál apostol nyomós szavát: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt: Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez” (Fil 2,5-6).  Az egykoron gazdag Isten értünk szegénnyé lett.

Az élet nem birtoklásra, hanem szeretetre való

Ferenc pápa szembeállította az esztelen emberi gazdagodás vágyat az Isten szándékával, aki gazdag irgalmasságában felbecsülhetetlen váltságdíjat fizetett értünk. Az embert ugyanis nem a javak teszik gazdaggá, hanem a szeretet. Ferenc pápa óva intett az ördög cselvétésétől, mely legtöbbször a zsebünkön keresztül lép be az életünkbe. Végül tanítását így foglalta össze: A Ne ölj! parancsolat azt jelenti, hogy tudj élni a javakkal, használd fel azokat arra, hogy szerethess, ahogy tudsz. Életed így jó lesz, a javak adománnyá válnak. Az élet nem birtoklásra, hanem szeretetre való – fejezte be katekézisét Ferenc pápa.

Vértesaljai László SJ/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS