Ferenc pápa katekézise: az emberi kapcsolatok alapja a hűséges szeretet

0
1483
Fotó: VATICAN-POPE-AUDIENCEFerenc pápa a kihallgatáson köszönti a zarándokokat (AFP or licensors)
A Szent Péter téren megtartott szerdai katekézisében Ferenc pápa a házasság, a barátság és tágabban az emberi kapcsolatok alapjáról beszélt, amely a hűséges szeretet. Az Isten kinyilatkoztatta ezt a szeretetet, ami Jézusban testet öltött és így követhetővé vált a mindvégig hűséges, feltétlen szeretet. A kihallgatáson a sokféle országból érkezett zarándokok között magyar csoportok is jelen voltak, így többek között a Tisza-menti Gávavencsellőről, Pápáról, Budapestről és Székesfehérvárról érkezett hívek is.

Hatodik parancsolat: Ne törj házasságot!

Az általános kihallgatás elején felolvasták a hatodik parancsolat evangéliumi értelmezését Márk evangéliumából: „A farizeusok megkérdezték Jézustól: El szabad a férjnek bocsátania a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. De ő kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” „Mózes megengedte, hogy válólevelet írva elküldjük az asszonyt” – felelték. Jézus folytatta: „Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mk 10,2-9).

Nincs hiteles emberi kapcsolat hűség és tisztesség nélkül

A Parancsolatokról, vagyis Isten Szavairól szóló katekézisek folyamán elérkeztünk a hatodik Szóhoz, mely az ember érzelmi és szexuális dimenzióját érinti a „Ne törj házasságot!” felhívás jegyében – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Ez egy közvetlen felhívás a hűségre, ugyanis nincs hiteles emberi kapcsolat hűség és tisztesség nélkül.

A szeretet végleges akar lenni, nem lehet „egy új döntésig tartó”

Nem lehet szeretni csak azért mert „megéri”, a szeretet túllép a saját haszon küszöbértékén, amikor az ember feltétel nélkül odaadja önmagát. Ferenc pápa a katekizmusból idézett: „A házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, melyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem lehet „egy új döntésig tartó”. (KEK 1646).

Krisztus tárja fel a hiteles szeretetet

A hűség a szabad, érett és felelős emberi kapcsolatok jellemzője. A barát hitelesnek mutatkozik akkor, ha bármilyen körülmények között hűséges marad, különben nem barát. Krisztus tárja fel a hiteles szeretetet, ő, aki az Atya határtalan szeretetéből él és ennek erejében hűséges Barát, aki befogad minket akkor is, amikor hibázunk, mindig szeret bennünket, még amikor azt nem is érdemeljük meg – mondta a Szentatya.

Az embernek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre

Az embernek szüksége van arra, hogy feltétel nélkül szeressék, aki pedig nem kapja meg ezt a befogadást, magában hordoz egy bizonyos befejezetlenséget, anélkül, hogy tudna róla. Közben az ember szíve arra törekszik, hogy valamiféle pótlékkal töltse ki ezt az űrt, elfogadva kompromisszumokat és a középszerűséget, melyek a szeretetnek csak halvány ízét mutatják meg. Fönnáll annak a kockázata, hogy „szeretetnek” hívjuk ezeket a keserű és éretlen kapcsolatokat, azzal az áltatással, hogy azért lehet találni valami fényt, ami az esetek többségében csak egy „visszfény” – hangsúlyozta a pápa.

Az ember hivatása a hiteles és hűséges kapcsolatra szól  

Ennek következtében túlértékelődik a fizikai vonzalom, mely önmagában véve Isten adománya, de arra irányul, hogy előkészítse az utat a hiteles és hűséges kapcsolatra. Ferenc pápa Szent II. János Pál egyik 1980-as katekéziséből idézett: „Az ember hivatása a hiteles és hűséges kapcsolatra szól, amely a szív megkülönböztetett jelzéseinek gyümölcse”. Olyan dolog, amit az ember úgy szerez meg, attól kezdve, hogy „minden emberi személynek kitartóan és következetesen kell megtanulnia, mit is jelent számára a test”.

A házastársaknak szükségük van Isten hűséges szeretetének szilárd talajára

A házastársi életre szóló meghívás ennélfogva gondos megkülönböztetést igényel a kapcsolat minőségéről és a jegyesség elegendő idejét feltételezi annak igazolására. Ahhoz, hogy a jegyesek a házasság szentségéhez járuljanak, meg kell érlelődni annak a bizonyosságnak, hogy a kapcsolatuk Isten kezében van, aki előttük jár és kíséri őket és lehetővé teszi számukra, hogy elmondják: „Isten kegyelmével megígérem neked, hogy mindig hűséges maradok hozzád”. Az örömben és bánatban, egészségben és betegségben vállalt hűség, egy egész életre szóló szeretetre és tiszteletre, csak akkor ígérhető meg, ha az annak a jóakaratában és reményében történik, hogy mindez „működik majd”.

A házasságkötésre igazi katekumenátussal kell készülni

Vagyis szükségük van Isten hűséges szeretetének szilárd talajára – szögezte le a pápa, majd szabadon hozzáfűzte: A házasságkötés előtt szükség van gondos előkészítésre, egyfajta katekézisre, mert az egész életről van itt szó a szeretetben és a szeretettel nem lehet tréfálni. Három-négy előadás a plébánián nem nevezhető házassági előkészítőnek, ez egy csalás így. A felelősséget a plébános, a püspök viseli, aki megengedi mindezeket. Legyen érett az előkészület, ehhez pedig idő kell. Nem egy formális dologról van szó, hanem egy szentségről, amire igazi katekumenátussal kell készülni – kérte Ferenc pápa.

Szükségünk van arra, hogy Isten hűsége belépjen az életünkbe            

Sok házasságtörés van, amitől megmenthet bennünket a hatodik Szó: A hűség ugyanis egy létezési mód, életstílus. Az ember becsülettel dolgozik, őszintén beszél, hűséges marad az igazsághoz, gondolataiban és cselekedeteiben. A hűséggel átszőtt élet minden vonatkozásában kifejezésre jut, és arra vezeti az embereket, hogy hűségesek és megbízhatóak legyenek minden körülmények között. Ám ahhoz, hogy ilyen életre eljussunk, nem elég csak a mi emberi természetünk, szükségünk van arra, hogy Isten hűsége belépjen az életünkbe. Ez a hatodik Szó tekintetünket Krisztus felé fordítja, aki hűségével képes elvenni tőlünk a házasságtörő szívet, hogy hűséges szívet adjon nekünk.

Igazi kapcsolat a Szentháromságból születik

Benne és egyedül benne van csak feltétel nélküli és változtatás nélküli szeretet, zárójel nélküli teljes önátadás és végsőkig menő helytállás. Az ő halálából és feltámadásából ered a mi hűségünk, az ő  feltétlen szeretetéből születik meg kapcsolataink állandósága. Az ővele, az Atyjával és Szentlelkével való kapcsolatból születik meg a közösség egymás között és annak lehetősége, hogy hűségben tudjuk élni kapcsolatainkat- fejezte be tanítását Ferenc pápa.

P. Vértesaljai László SJ / Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS