XXIV. kórusfesztivál Felső-Háromszéken

0
2875
Fotók: Nánia István

A kézdivásárhely-kantai római katolikus plébánia és a Pro Cantus Egyesület közös szervezésében tartották meg a múlt hét végén, pénteken  a 24. felső-háromszéki kórusfesztivál első felvonását.

Első nap a kézdivásárhely-kantai római katolikus templomban a világi énekkarok léptek fel. A házigazda Cantus kamarakórus (karnagy: Fórika Balázs), a kovásznai Pastorala (karnagy: Szántó Kinga), továbbá a sepsiszentgyörgyi Pro Musica (karnagy: Sipos Zoltán), Snaps Vocal Band (művészeti vezető: Cserkész Emese, zongorán kísért: Várhelyi Attila), Laudate (karnagyok: Lőfi Gellért és Rózsa Imre, szólót énekelt: Székely Kitti Fruzsina, orgonán kísért: Opra Balázs) és befejezésül a Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert) adta elő színvonalas repertoárját.

Idén örvendetes módon nagyon sok zenekedvelő jött el erre a felejthetetlen élményt nyújtó eseményre, melynek végeztével a házigazda, Vargha Béla plébános díszoklevelet nyújtott át a kórusok vezetőinek, a Cantus kamarakórus két tagja pedig egy-egy szál virággal és a tavalyi találkozóról készült felvétellel kedveskedett a karvezetőknek. Szombaton, a fesztivál második napján a templomi kórusok léptek fel.

A templomi énekkarok házigazdája idén a Boldog Özséb plébánia volt. Így ez az esemény folytatta azt az egész évet átölelő ünnepség-sorozatot, amely a Bodog Özséb templom fennállásának 30., a plébánia önállósulása 20. évfordulójának méltó megünneplését célozta meg.

A du. 4 órakor kezdődött ünnepélyes szentmisét Tamás József püspök celebrálta a kórusaikat elkísérő plébánosokkal közösen. A bevezetőben köszöntötte a résztvevőket és a jelenlévő plébánosokat, majd az alkalmat felhasználva köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vállalnak a liturgiában, az éneklésben, a liturgiát élményszerűvé teszik, így a liturgia méltóbb a jó Istenhez, az ő dicséretéhez, ezen keresztül Isten áldása árad reánk. „A jó Isten áldja meg és fizesse vissza mindenkinek, aki hangját az ő szolgálatába állítja, énekkel dicsőíti őt!” – mondta a főpásztor. Majd tömör szentbeszédét Szent Ágoston püspök egyik írásából vett buzdítással indította: „énekeljetek  szóval, énekeljetek szívvel, énekeljetek szájjal és énekeljetek erkölcseitekkel!”

Mise után a házigazda plébános, dr. Kerekes László köszöntötte a jelenlévő – a templomot zsúfolásig megtöltő – kórusokat, majd Róth-Balázsi Hunor szakszerű, gördülékeny konferálásával a következő sorrendben léptek fel az énekkarok: Bodog Özséb (vezényelt Gergely Gábor), Alsócsernáton (vezényelt Lukács Mihály), Kézdialmás (vezényelt Dima Péter), Altorja (vezényelt Pál László), Nyújtód (vezényelt Klára József), Kézdiszentlélek, Szakács Antal Vegyeskar (vezényelt Dávid István), a Maassluis Nyugdíjasklub Rozmaring kórusa, Kézdivásárhely (vezényelt Héjja István), Ozsdola (vezényelt Kertész Tibor), Szentkatolna (vezényelt Földi Lajos), Esztelnek (vezényelt Jánó Zoltán), Hálaadás Református Dalárda, Kézdivásárhely (vezényelt Balázs István), Gelence (vezényelt Kosztándi Botond) és végül a kézdivásárhely-kantai Szentháromság templom énekkara (vezényelt Fórika Balázs).

Idén a közös énektanulás keretében az anyaországi dr. Kovács Szilárd orgonaművész, zeneszerző, tanár Magyar Miséjének első két tételét (Kyrie és Gloria) tanulták meg Gergely Gábor kántor vezetésével, orgonán közreműködött Dávid István kézdiszentléleki kántor.

A közös mű eléneklése után Gergely Gábor köszönetet mondott a házigazda plébánosnak, dr. Kerekes Lászlónak és Hajlák Attila István segédlelkésznek, akik mindvégig segítették a példásan megszervezett és lebonyolított kórusünnep kivitelezésében, továbbá a támogatóknak: Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának, a Julius Meinl, a New Fashion és Zarah Moden, a Print&Design cégeknek, vezetőiknek, a Beatus Eusebius Egyesületnek. Ezek után Fórika Balázs bejelentette a jövőre esedékes huszonötödik kórusfesztivál időpontját: a tervek szerint ez 2019. április 5-6. lesz, helyszín a kantai templom. Befejezésül Tamás József püspök és dr. Kerekes László plébános emléklapot és ajándékcsomagot nyújtott át minden kórusvezetőnek, majd közösen elénekelték a Himnuszt.

A fiatal egyházközség jubiláló ünnepségsorozatába méltón illeszkedő, lélekemelő dalos ünnepről hitében, elszántságában megerősödve, lélekben gazdagabban térhetett haza a több mint háromszáz résztvevő.

Fórika Balázs