Ferenc pápa katekézise: Kerüljük a sértegetést és a megvetést, mert ez is öl!

0
1582
Fotó: Ferenc pápa a kihallgatás résztvevői között (ANSA)

A Tízparancsolatról szóló katekézisét folytatta Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson, melyen nagyon sokat vettek részt a vasárnapi szentté avatásra érkezett zarándokok közül is. Isten ötödik Szava, a „Ne ölj!”, az élet védelmét jelenti, mely drága, szent és sérthetetlen az Úr szemében, hiszen minden ember az ő képmását hordozza. A Szentatya az ötödik parancsolatot tágabb összefüggésben elemezte és rámutatott arra, hogy ölésnek számít az is, ha embertársunkat sértegetjük vagy megvetjük.

A katekézis kezdetén felolvasták Jézus törvénymagyarázatát a hegyi beszédből, amikor az Úr éppen az ötödik parancs kapcsán így tanít: „Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére” (Mt 5,21-23). Ferenc pápa Jézus tanításából kiindulva utalt János apostol intésére:  „Aki gyűlöli testvérét, gyilkos” (1Jn 3,15).

A sértegetés és mások megvetése megöli az emberi méltóságot

Ám Jézus nem áll meg ennél a logikánál, hanem a gyűlölethez hozzákapcsolja a sértegetést és a megvetést. Mi pedig hozzászoktunk a sértegetéshez, ez igaz! S ez olyan magától értetődő lett számunka, mint a levegővétel! – állapította meg a pápa. Jézus azt mondja nekünk, hogy hagyjunk fel a megvetéssel mert az rosszat tesz és öl, megöli az emberi méltóságot. Nincs olyan emberi törvénykönyv, mely ennyire különböző dolgokat tenne egyenlővé az ítélet szempontjából. Sőt Jézus egyenesen azt kéri, hogy szakítsuk félbe a templomi áldozat felajánlását a kiengesztelődés kedvéért.

A sértegetés, a megvetés, a gyűlölet Jézus szerint gyilkosság

Kitért Ferenc pápa ennek kapcsán a szentmisére való készületünkre, melynek jegyében ki kell engesztelődnünk mindazokkal, akikkel problémáink vannak, akikről rosszat gondoltunk vagy éppen megsértettük. Nem szabad a mise előtt a papra várva másokat kibeszélni, mert a sértegetés, a megvetés, a gyűlölet Jézus szerint gyilkosság.

Amikor nem szeretünk, már megettük az első lépést a másik meggyilkolása felé       

Az ember érzékeny életéből kiindulva a Szentatya a sérülékenységünkre utalt. Egy gyermeket könnyen megbánthat egy ügyetlen mondat, egy nőt egy hideg gesztus, egy fiatalt a bizalmatlanság. Éppen ezért a másik iránti közömbösség, akár érdektelenség öl. Hogyan is mondhatjuk: „Te már meghaltál számomra, mert megöltelek a szívemben.” Amikor nem szeretünk, már megtettük az első lépést a másik meggyilkolása felé.

Mi mindnyájan testvéreink őrzői vagyunk      

Ferenc pápa felidézte az első bibliai testvérgyilkosság szörnyűséges mondatát Káin ajkáról, miután az Úr testvére felől kérdi őt: „Ekkor az Úr megkérdezte Káint: „Hol van a testvéred, Ábel?” Ő így válaszolt: „Nem tudom; talán őrzője vagyok testvéremnek?” (Ter 4,9). Így beszélnek a gyilkosok: „Nem érint engem!”, vagy „Ezek a te dolgaid!” és így tovább. Mi ellenben – kérte a pápa – próbáljunk válaszolni: Mi vagyunk tán a testvéreink őrzői? Igen, azok vagyunk, egymás őrzői vagyunk. Ez az élet útja, ez a „nem gyilkolás” útja.

A Ne ölj! parancs gondozást, értékelést, befogadást és megbocsátást jelent

Az emberi élet szeretetre szorul, arra a hiteles szeretetre, amit Jézus mutatott nekünk és ez pedig az irgalmasság. Az a szeretet, ami nélkül nem is élhetünk, a megbocsátás, mely befogadja, aki rosszat tett nekünk. Senki nem létezhet irgalom nélkül, mindnyájan megbocsátásra szorulunk. Mindenki! Éppen ezért, ha a gyilkosság rombolást, elnyomást, a másik kiküszöbölését jelenti, akkor a „Ne ölj!” parancs gondozást, értékelést, befogadást és megbocsátást jelent.

Nekünk mindig a jót kell tennünk, nekünk tovább kell mennünk

A lehetséges kibúvók tekintetében Ferenc pápa leszögezte, hogy az „Én a helyemen vagyok, nem csinálok semmi rosszat” kifogás nem elég. Egy ásvány, egy növény nem tesz rosszat, mert ilyen a létezése, de az ember az más. Egy ember felé nagyobb az elvárás. Mindenkinek jót kell tennie, mindenkinek a sajátját.

A Ne ölj! parancsolat felhívás szeretetre, irgalomra. Hivatás, mely az Úr Jézus szerint való életre szólít, aki életét adta értünk és feltámadt. Felidézte a pápa egy szentnek egy korábbi katekézisen közösen elismételt mondását: „A rosszat nem tenni, az egy jó dolog. De a jót nem tenni, az nem jó dolog”. Mindig a jót kell tennünk, nekünk tovább kell mennünk – buzdított a pápa, majd végül ismét összefoglalta az ötödik parancsolat tanítását: A „Ne ölj! felszólítás felhívás a szeretetre.

Antiochiai Szent Ignác közbenjárása adja meg nekünk az Úr az állhatatosság erejét

A katekézis után Ferenc pápa köszöntötte a különböző zarándok csoportokat, a betegeket és az új házasokat, majd megemlékezett a nap szentjéről, a vértanú püspök Antiochiai Szent Ignácról. Tanuljunk az ősi Szíria ezen egykori püspökétől, aki bátran tanúságot tett hitéről. Közbenjárására adja meg nekünk az Úr az állhatatosság erejét, mindenféle ellenségeskedés és üldöztetés ellenére.

P. Vértesaljai László SJ/ Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS